Courage and set an example — podsumowanie projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

„Courage and set an example” był to projekt Europejskiego Korpusu Solidarności realizowany w latach 2020-2022. W tym projekcie wzięło udział 20 wolontariuszy w wieku od 18 do 30 lat. Młodzi ludzie z całej Polski mieli niezwykłą okazję przeżyć przygodę swojego życia w takich krajach jak: Grecja, Portugalia, Włochy i Turcja. Czas na podsumowanie tego projektu. Zapraszamy Was do zapoznania się ze szczegółami poniżej!

Kilka słów o projekcie 

„Courage and set an example” to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności/

Projekt był wynikiem współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz następującymi organizacjami partnerskimi:

Projekt zachęcał do podejmowania działań twórczych i informacyjnych poprzez działania kulturalne, artystyczne, medialne i ekologiczne. Wspólnie promowaliśmy  tolerancję na odmienne tradycje, kulturę poprzez sztukę i działania medialne. Jednym z priorytetów wszystkich partnerów projektu było wzmocnienie zainteresowania społeczności lokalnej projektami europejskimi i siłą wolontariatu poprzez działania artystyczne.

Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami rezultatami projektu i tym co udało się osiągnąć naszym wolontariuszom podczas pracy na rzecz społeczności lokalnych krajów w których przebywali.

Czym jest wolontariat EKS?

Aby pokrótce przybliżyć Wam czym jest wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszamy Was do zapoznania się z jednym z wideo naszej wolontariuszki Kasi, która odbywała swój wolontariat krótkoterminowy w Bradze, w Portugali, w organizacji ADOC. 

Wolontariat na wyspie "wiecznej wiosny"

Wolontariusze biorący udział w projekcie Courage and set an example brali udział w projektach o szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym, organizowanych przez organizacje goszczące. Podczas wolontariatu na Maderze w organizacji Teatro Metaphorea wolontariusze Dorota, Ignacy, Magda i Piotr wzięli udział w następujących projektach:

1) Projekt Green Steps Zielone Kroki – nieformalne działania edukacyjne na rzecz środowiska naturalnego

– Upcykling: We wszystkie poniedziałki, środy i piątki wolontariusze zbierają puszki po napojach lub innych śmieciach, myją, tną i przygotowują do budowy arcydzieł artystycznych, które zostaną wystawione latem 2021 roku. Malowanie starych plastikowych beczek i plastikowych butelek w celu stworzenia ogromnych doniczek z kwiatami i żyrandoli w ramach dużej instalacji artystycznej. Tworzenie płótna z puszkami – zawierającego m.in obrazy: ptaków, choinek, itp.

2)  Projekt BANCO DE IDEIAS – Lokalny projekt dialogu strukturalnego realizowany we współpracy z lokalnym Urzędem Miasta. Młodzi ludzie w wieku 16-30 lat, dają pomysły w różnych obszarach społecznych do realizacji w mieście Câmara de Lobos.

– Akcja ploggingu, czyli aktywnego oczyszczanie lasu

  1. Link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3645141248858045
  2. Link:https://www.facebook.com/media/set?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3705021296203373

3) Warsztaty fotograficzne – wolontariusze wzięli udział jako uczestnicy i pomocnicy logistyczni w imprezie warsztatów fotograficznych.

Link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3572424242796413

Link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3627183797320457

4) Sesje informacyjne w szkołach, imprezy Eurodesk w stowarzyszeniach i szkołach – DNI ERASMUS i akcja TIME TO MOVE

– Podczas dni Erasmus+ Ignacy i Dorota odwiedzili kilka lokalnych szkół i promowali program Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Rozmawiali o swoich doświadczeniach na Maderze, dzielili się informacjami o swoich krajach (kulturze, tradycji, gastronomii itp.) oraz promowali międzynarodowy wolontariat.

Link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3602429533129217

– Podczas miesiąca TIME TO MOVE, który jest poświęcony promocji projektów mobilności, wolontariusze opracowali kilka działań dla uczniów szkół średnich, którzy są zaangażowani w projekt gazety.

Link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TeatroMetaphora&set=a.3602528103119360

Magda odbywała swój wolontariat długoteminowy na Maderze w organizacji Teatro Metafora od listopada 2021 do maja 2022. Magda podobnie jak i pozostali wolontariusze brała udział w 

– działaniach ekologiczne w ramach projektu Green Steps 

– wspierała organizację podczas tworzenia projektów dla społeczności lokalnej Warsztaty (artoterapia; terapia ruchowa; autoekspresja; świadomość międzykulturowa; taniec; muzyka; improwizacja; itp.)

 – współtworzyła treści w mediach społecznościowych, blogu, Facebooku oraz na innych kanałach

5) Współpraca na rzecz Role Models:  Wzorce do naśladowania są pozytywnymi punktami odniesienia, dającymi obraz tego, w jaki sposób, również dzięki programowi Erasmus+ i europejskim politykom na rzecz włączenia społecznego i kontrastu z radykalizacją postaw, możliwe stało się przekształcenie trudności w możliwości i rozpoczęcie procesu osobistego rozwoju i sukcesu. W organizacji Teatro Metpahora dwóch członków rozwija tę inicjatywę, dając świadectwo tego, jak program Erasmus+ zmienił ich życie, stał się bardziej tolerancyjny i jak radzą sobie również z wyzwaniami związanymi z bezrobociem wśród młodzieży poprzez wolontariat (lokalny lub międzynarodowy). Podczas tych wydarzeń Ignacy, Dorota i inni międzynarodowi wolontariusze uczestniczyli w filmie stworzonym przez pracowników Teatro Metaphora.

Link: https://www.facebook.com/264144640291073/videos/884195625654927

6) Artykuły na strony internetową Teatro Metaphora o ich życiu na Maderze I doświadczeniu z tym związanym

– artykuły Ignacego, m.in. o festiwalu marionetek i kulturze teatru lalkowego na Maderze bądź naturze :

Link: https://atlanticiscalling.wordpress.com/author/ignisko/

-artykuły Doroty, m.in. o maderskiej naturze i przepisach kulinarnych:

Link: https://atlanticiscalling.wordpress.com/author/talaveruela/

Piotr link: https://atlanticiscalling.wordpress.com/author/piotreklipinski/

Magda link: https://atlanticiscalling.wordpress.com/author/magdasubocz/

7) Organizowanie i wdrażanie własnych projektów i inicjatyw, itp. oraz wsparcie w organizowaniu i rozwijaniu programów uczenia się pozaformalnego dla mieszkańców i młodzieży;

– wolontariusze pracowali w zespołach rozwijających zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. 

-warsztaty kaligraficzne – Dorota opracowała warsztaty dla wszystkich pracowników i kolegów z Teatro Metaphora.

Dodatkowo mieli możliwość wzięcia udziału i udzielenia pomocy logistycznej w organizowaniu takich eventów jak:

-MARIOFADA – Impreza kulturalna: Festiwal Lalek – Linki: https://atlanticiscalling.wordpress.com/2020/10/18/floating-over-the-night/

MUNICIPAL EQUALITY DAY – Świętowanie równości wraz ze stowarzyszeniem Casa do Povo de Câmara de Lobos

Stowarzyszenie CRIAMAR – pomoc we wspólnym projekcie „Escola do Conhecimento” – Szkoła Wiedzy, w której wykonywane są różne zajęcia: malowanie; pomoc w odrabianiu zadań domowych przez dzieci, itp. https://www.facebook.com/ass.criamar/posts/3344642392241467.

 

Artykuły wolontariuszy

Spotkania po projekcie

Marta Pasierbek – ADOC

Spotkanie odbyło się na Zoomie 11 kwietnia 2022 o godz. 18:00. Na spotkanie wolontariuszka przygotowała prezentację, która składała się z trzech części: przedstawienie Europejskiego Korpusu Solidarności-czym jest, co i komu oferuje, jak można wziąć w nim udział, przedstawienie FRSP i ADOC jako organizacji zaangażowanych w  projekt, prezentacja projektu- na czym polegał, jakie były  obowiązki,  opowiedziała o życiu w Portugalii, podróżach, interakcjach z lokalną społecznością, etc.. Frekwencja: na spotkanie było obecne 

Magda Subocz- Teatro Metafora

Wolontariuszka zorganizowała spotkanie 19 maja 2022 w swoim miejscu pracy. Magda opowiedziała o swoim wolontariacie, o możliwościach jakie daje program EKS oraz zaprezentowała przygotowaną przez siebie prezentację. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.