ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM!

Każdy Wolontariusz jest przyjmowany przez Organizację Goszczącą. Może nią zostać każdego rodzaju organizacja pozarządowa, organ władz lokalnych bądź każda inna instytucja prowadząca działalność nie nastawioną na zysk, np. dom opieki, organizacja ekologiczna, świetlica młodzieżowa, dom spotkań młodzieży, etc.

Obowiązki Organizacji Goszczącej

 • Przydzielić opiekuna (mentora), który odpowiada bezpośrednio za indywidualne, językowe i pedagogiczne wsparcie wolontariusza i do którego wolontariusz może zwrócić się w przypadku jakichkolwiek problemów. Powinien on stworzyć wolontariuszowi możliwość integracji w lokalnej społeczności, poznania nowych ludzi, prowadzenia życia towarzyskiego, udziału w zajęciach organizowanych w czasie wolnym itp.
 • Przygotować wolontariusza do zadań, które zostaną mu powierzone, a w razie potrzeby zapewnić mu kursy podnoszące jego kwalifikacje i doskonalące jego umiejętności (praca z niepełnosprawnymi, obsługa komputera, język migowy itp.).

Organizacja Koordynująca

 • Zapewnić wolontariuszowi odpowiednie zakwaterowanie, które będzie zgodne z jego oczekiwaniami.
 • Zorganizować wolontariuszowi posiłki albo wypłacać mu kieszonkowe przeznaczone tylko na wyżywienie.
 • Regularnie, raz w miesiącu lub raz w tygodniu wypłacać wolontariuszowi określoną, zryczałtowaną kwotę na jego własne wydatki (inne niż wyżywienie).
 • Dopilnować, aby wolontariusz wziął udział w szkoleniu wprowadzającym EVS (tzw. on-arrival training) i ewaluacji pośredniej (tzw. mid-term meeting) organizowanych przez Narodową Agencję kraju goszczącego. 
 • Umożliwić wolontariuszowi naukę języka kraju goszczącego.

Skontaktuj się z nami:

  Facebook
  LinkedIn
  Instagram
  Tiktok