Healthy environment, healthy human – Podsumowanie projektu

Healthy environment, healthy human

Healthy environment, healthy human to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego angażujący cztery organizacje partnerskie z trzech krajów UE. Artykuł zbiera w jednym miejscu doświadczenia 10 wolontariuszy z Polski, którzy zaangażowani byli w działania przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy.

Kilka słów o projekcie

Healthy environment, healthy human (PL: Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek) to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ – Wolontariat.

Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

Wszystkie organizacje zaangażowane w projekt zaważają problem jakim jest zanieczyszczenie środowiska. Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne jest wielkim problemem, z którym zmaga się cała Europa i świat. Przyroda jest systemem, na którym opiera się nasze życie, więc musimy o nią dbać.

W ramach projektu Healthy environment, healthy human odbył się szereg mobilności zagranicznych, angażujących w sumie 10 wolontariuszy z Polski. Wolontariusze promowali dobre praktyki, które prowadzą do rozwoju gospodarczego i społecznego z poszanowaniem środowiska poprzez wykorzystanie dostępnych procesów, technik i technologii, poprzez unikanie, łagodzenie i minimalizowanie negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Wolontariusze wspierali rozwój nowych inicjatyw lokalnych wraz z lokalną młodzieżą (podczas festiwali, imprez i działań coachingowych związanych z eko-lifestyle), osobami starszymi i całymi społecznościami lokalnymi. Ponadto wolontariusz pomagali w lokalnych inicjatywach i rozpowszechnianiu informacji o aktywnościach pro-ekologicznych wśród młodzieży, dzieci i dorosłych poprzez edukację z wykorzystaniem własnej kreatywności.

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych krajów, w których przebywali. 

Artykuły wolontariuszy

Moim ulubionym miejscem działania jest miejscowy dom dziecka – relacja wolontariuszy z działań w organizacji Aventura Marão Clube

Skupiamy się na zrównoważonym rozwoju i poszanowaniu przyrody – relacja wolontariuszki z działań w organizacji Sustinea

Podsumowanie wolontariatu w Viver Telheiras – relacja wolontariuszek  z działań w organizacji Associação Viver Telheiras

Pojawił się impuls – wywróćmy wszystko o 180 stopni! – relacja wolontariuszy z działań w organizacji Aventura Marão Clube

Ochrona mórz i oceanów! – Archipelagos to strzał w dziesiątkę! – relacja wolontariuszki z działań w organizacji Archipelagos, Institute of Marine Conservation

Wydarzenia Podsumowujące w ramach działań uzupełniających

Wolontariusze  w Aventura Marão Clube, Amarante, Portugalia

W związku z tym, że w ramach mobilności w tej organizacji zaangażowanych było wielu wolontariuszy w różnym czasie, zrealizowano też kilka działań mających na celu propagowani postaw proekologicznych. 

  1. Budowanie łodzi z plastikowych butelek – miało na celu uświadomić lokalnej społeczności jak dużo produkujemy plastikowych śmieci i ile wyrzucamy rocznie zużytych butelek. Akcja złożona była z zbierania wspólnie z mieszkańcami plastikowych butelek, budowy łódki i zwodowania jej.

  2. Warsztaty Ekologiczne – wolontariusze powadzili serię warsztatów ekologicznych o różnej tematyce w celu zwiększenia wiedzy mieszkańców Amarante. Warsztaty przewidywały wspólne gotowanie a następnie konsumowanie zdrowych potraw z produktów ekologicznych (np. zupa z soczewicy produkowanej przez lokalnych producentów, mniej kaloryczne słodkości itp.)

  3. Wystawa zdjęć – Wolontariusze przygotowali różnorodne zdjęcia przedstawiające przyrodę i ekologiczne życie w symbiozie z naturą w Amarante i dystrykcie Porto. Następnie powstała z tego wystawa zdjęć w Amarante

Wolontariuszka  w Archipelagos, Institute of Marine Conservation Samos, Grecja

Krystynie pandemia COVID-19 uniemożliwiła zrealizowanie wydarzenia z uczestnictwem lokalnej społeczności. Wybrała jednak 3 zdjęcia które jej zdaniem najlepiej opisują działania proekologiczne na wyspach greckich oraz nagrała wideo na temat działań prowadzonych w Archipelagos.

Wolontariuszka w  Sustinea, Ourense, Hiszpania

Wolontariuszka Karolina miała okazuję przygotować wystawę zdjęć jako swoje wydarzenie podsumowujące. Wędrowną wystawę fotograficzną pt. „Think global, act local” można było zobaczyć:
16.07 – 02.08. 2019 Liceo, Art and Cultural Center
02.08 – 12.08.2019 Sustinea’s, Common Space
12.08 – 19.08. 2019 Brooklyn, Intercultural Bar
19.08.2019 – permanent in Sustinea’s welcome room

Karolina dokonała szczegółowego wyboru wszystkich zdjęć, które zrobiła podczas swoich działań wolontariackich, w które była zaangażowana: warsztatów z młodzieżą, działań ekologicznych i społecznych z dziećmi w każdym wieku; z demonstracji i konferencji na rzecz zmian klimatu; z uczestnictwa i pomocy podczas wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+, gdzie Sustinea pracuje z Permakulturą i z przejściem  przez pozytywną perspektywę zmian ekologicznych; sadzenie drzew w Komorebi’s, fotografowanie dzikiej przyrody Galicji na szlakach, pokazywanie całej bioróżnorodności życia, jakie mamy dookoła.

Wolontariusze w Associação Viver Telheiras, Lizbona, Portugalia

Wolontariuszki Agnieszka i Ewa zorganizowały wydarzenie „Zines for the planet”. Były to warsztaty zine-makingowe o tematyce ekologicznej. Zine to mała, niezależna publikacja, często wykonywana i wydawana samodzielnie przez autora. Do wyprodukowania tych „magazynów” i „publikacji” wykorzystano recycling. Za organizację warsztatów odpowiedzialni byli wolontariusze współpracujący z kilkoma lokalnymi partnerami, takimi jak ART Telheiras, Cantinho das Mãos i Centro Comunitário de Telheiras. Warsztaty te odbywały się od czerwca do sierpnia 2019 roku. Wolontariusze byli również odpowiedzialni za promocję oficjalnego wernisażu i interakcję z gościem podczas imprezy. W kolejnych tygodniach wystawa była otwarta do zwiedzania, a także do oprowadzania przez wolontariuszy. 

Inne rezultaty

Gra planszowa

Gra stworzona przez wolontariuszy zaangażowanych w działania w organizacji Aventura Marão Clube w Portugalii. Gra powstała w celu promowania zasad fair trade (sprawiedliwego, zrównoważonego handlu).

Plansza do gry: 1 ResultBoard game_Plansza_AMC_FRSP

Karty do gry: 1 Result Board game PLAYING CARDS AMC_FRSP

Instrukcja: 1 Result Board game Instructions AMC_FRSP

Przewodnik po aktywnościach z zakresu edukacji nieformalnej

Przewodnik został stworzy przez wolontariuszy zaangażowanych w działania w organizacji Aventura Marão Clube z Portugalii. Zebrali oni w ramach jednej piblikacji wykorzystywane przez siebie aktywności z zakresu metod edukacji pozaformalnej. 

Publikacja: 2 Result FRSP_AMC_ NON FORMAL ED MANUAL 2020