Podsumowanie projektu Socially Engaged

Podsumowanie projektu Socially Engaged: Learn – Teach, Get – Give to artykuł zbierający w jednym miejscu doświadczenia 14 wolontariuszy z Polski, którzy zaangażowani byli w siedmiu różnych organizacjach partnerskich w czterech krajach UE (Portugalia, Hiszpania,Grecja, Estonia) i trzech krajach partnerskich UE (Norwegia,Gruzja oraz Egipt) .  Ich działania obejmowały okres pobytu od ponad dwóch do dwunastu miesięcy w latach 2019-2021.
Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu oraz relacjami naszych wolontariuszy w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Kilka słów o projekcie

Socially Engaged: Learn-Teach, Get-Give (PL: Społecznie zaangażowani: Ucz się-Nauczaj, Otrzymuj-Dawaj) to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ – Wolontariat.

Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

Wszystkie zaangażowane w projekt organizacje pracują z i na rzecz młodzieży. „We make a living by what we get, but we make a life by what we give” (PL „Żyjemy dzięki temu, co dostajemy, ale prawdziwy sens życia odnajdujemy dzieląc się z innymi”) to słowa które wypowiedział W.Churchill i w pełni się z nimi zgadzamy.
Na wyzwania, które stawia nam współczesny świat, wspólnie z partnerami pragnęliśmy odpowiedzieć
i zareagować na poniższe wyzwania:

Cele jakie postawiliśmy angażując jako organizacje w ten projekt młodzież z Polski miały charakter wielowymiarowy
i dotyczyły m.in:

 • umożliwienia młodzieży, w tym osobom z mniejszymi szansami poznania Europy i krajów partnerskich UE, programów Komisji Europejskiej i zdobycia nowych doświadczeń dzięki udziałowi w projekcie EKS;
 • ułatwienia młodym ludziom integracji społecznej i zawodowej oraz wspieranie samorealizacji i rozwoju osobistego;
 • wykorzystania uczenia się formalnego i pozaformalnego do promowania spójności i zrozumienia między różnymi grupami, promowania równych szans i zmniejszania różnic.grup, promowanie równych szans i zmniejszanie różnic w osiągnięciach;
 • podnoszenia świadomości na temat wartości wolontariatu;
 • tworzenia przestrzeni dla rozwoju osobistego i społecznego, które wzmacniają, promują, odzwierciedlają i stymulują młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa, rozwijania ich kreatywności, zainteresowań, współpracy i odpowiedzialności;
 • sprzyjaniu zrozumieniu problemów społecznych, z którymi boryka się młodzież;
 • poprawy uczenia się międzykulturowego: mosty międzykulturowe pomiędzy różnymi krajami Europy
  i nie tylko, oferujące młodzieży lokalnej i wolontariuszom zagranicznym możliwość spotkania, poznania się, odkrycia różnych kultur i sposobów życia;
 • promowanie wiedzy młodych ludzi o kulturze i dziedzictwie kulturowym w różnych krajach członkowskich UE i poza nią krajów członkowskich UE i spoza UE
 • rozwijanie solidarności i promowanie akceptacji wśród młodych ludzi.

Zatem co osiągnęliśmy? W ramach projektu odbył się szereg mobilności zagranicznych, których wspólnym mianownikiem było umożliwienie uczestnikom nabycie nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Wolontariusze działali na rzecz zwiększania świadomości na temat wartości wolontariatu, rozwijania solidarności i promowania akceptacji wśród młodych ludzi. Wykorzystywali przy tym formalne i poza formalne metody uczenia się w celu promowania spójności i zrozumienia w różnych grupach, promowania równych szans i zmniejszania różnic w osiągnięciach. Pomimo globalnej epidemii, która niewątpliwie zaskoczyła na wszystkich, projekt nie został zawieszony. Dzięki wytrwałości, kreatywności i zaangażowaniu wolontariuszy oraz wszystkich partnerów oraz zastosowaniu cyfrowych narzędzi wolontariusze wdrażali swoje działania na rzecz lokalnej społeczności i włączania społecznego na różnych płaszczyznach wśród wielu grup.

Prezentacje podsumowujące wolontariat EKS

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych krajów w których przebywali. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wolontariuszy i mamy nadzieję, że doświadczenie jakie zdobyli pomoże im na rynku pracy oraz dalej będą promować postawę woluntarystyczną oraz wartości programu EKS.

 
 
 
 
Paulina Kaska

Rato – Associação para a Divulgação Cultural
e Científica, Miratejo, Portugalia
2/11/2019-29/05/2020

 

 

Michał Jakóbczak

Rato – Associação para a Divulgação Cultural
e Científica, Miratejo, Portugalia
2/11/2019-29/05/2020

 
 
 
Aleksandra Pawłowska

Rato – Associação para a Divulgação Cultural
e Científica, Miratejo, Portugalia

17/08/2020-18/05/2021

 
Adrianna Maczuga

Rato – Associação para a Divulgação Cultural
e Científica, Miratejo, Portugalia

12/01/2021-12/10/2021

 
 
 
Marta Jaromik

Caucasus Youth Nexus, Tbilisi, Gruzja

2/02/2020-30/11/2020

 
Katarzyna Pasternak

NGO Youth Club Active, Tallin, Estonia

02/01/2020-31/12/2020

 
 
 
Vladyslava Tsytsyurska

NAERMILJOSENTRALEN, Askvoll, Norwegia

1/11/2019-30/10/2020

 
 
Jagoda Gośko

NAERMILJOSENTRALEN, Askvoll, Norwegia

1/08/2020-20/04/2021

 

 
 
 
Aleksandra Liszka

MIHI For Training and Development, Aleksandria, Egipt

1/10/2019-28/09/2020

 
 
 
Karolina Pietrak

MIHI For Training and Development, Aleksandria, Egipt

8/12/2019-8/07/2020

 
 
 
Dalia Mikulska

MIHI For Training and Development, Aleksandria, Egipt

22/11/2020-18/04/2021

 
Monika Sroczyńska

ASOCIACION XERACION, Ferrol, Hiszpania

25/01/2020-22/08/2020

Artykuły wolontariuszy

Przygoda na zachodnim wybrzeżu Norwegii- relacja Vladyslavy w norweskiej organizacji Nærmiljøsentralen

Społecznie zaangażowani w Portugalii- relacja Aleksandry w portugalskiej organizacji RATO ADCC.

Roczna przygoda w Tallinie – relacja Kasi w estońskiej organizacji Youth Club Active.

Społecznie zaangażowani w Egipcie – relacja Dalii w egipskiej organizacji MIHI For Traning and Development. W tym artykule Dalia również zamieściła filmik, w którym uczy podstaw arabskiego 🙂

Kraina fiordów- 9 miesięcy wolontariatu EKS w Norwegii!- relacja Jagody w norweskiej organizacji Nærmiljøsentralen.

W takim Egipcie można się zakochać! -relacja Oli i Karoliny w egipskiej organizacji MIHI For Training and Development.

Inne rezultaty wolontariuszy

Rato ADCC

Kanał OpenEuropa zawierający podcasty wolontariuszy EKS. Nasi wolontariusze tworzyli podcasty na różne tematy, także promujące program EKS i aktywną postawę obywatelską. Dodatkowo za pomocą podcastów wolontariusze promują polską kulturę i przybliżają słuchaczom ciekawostki na temat Polski.

Podcast Pauliny: https://www.mixcloud.com/ratoadcc/podcast-openeuropa-15-paulina-kaska/
Podcast Michała: https://www.mixcloud.com/ratoadcc/podcast-openeuropa-19-micha%C5%82-jak%C3%B3bczak/
Podcast Aleksandry: https://www.mixcloud.com/ratoadcc/podcast-22-aleksandra-pawlowska/
Podcast Adrianny: https://www.mixcloud.com/ratoadcc/podcast-26-adrianna-maczuga/

Wolontariusze RATO byli również zaangażowani w prowadzeniu fanpage’a OpenEuropa : https://www.facebook.com/openeuropa, bloga oraz kanału RATO na Youtubie.

Caucasus Youth Nexus

Marta została zaangażowana w projekt ‘’ACT- Artists Create Together’’ realizowany przez MasterPeace Eastern Partnership i Central Asia Regional Hub. W ramach tego projektu działała aktywnie w kierunku eventu Walls of Connection (Ściany Porozumienia). Inicjatywa polegała na tworzenie graffiti na temat poszczególnych problemów dotyczących lokalnej społeczności.
Walls of Connection:
1. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=masterpeace.georgia&set=a.2611707239067207
2. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=masterpeace.georgia&set=a.2589339921303939
3. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=masterpeace.georgia&set=a.2645562459015018

Ruch charytatywny #forkids – klub Rotaract z Tbilisi International : https://www.facebook.com/CaucasusYouthNexus/posts/1625819364237957 ;  https://www.facebook.com/CaucasusYouthNexus/posts/1553201921499702

NGO Youth Club Active

Katarzyna, dzięki wolontariatowi zrobiła swój pierwszy event okładki książek: https://www.instagram.com/p/B70uJa9DL-a/.
Brała udział również w wolontariacie lokalnym z klubem wolontariusza, a także jako grupa wolontariuszy odwiedzają domy dziecka: https://business.facebook.com/youthclubactive/photos/a.389299907865164/2483356068459527/?type=3&theater.
Language Cafe event, czyli cyklicznych wydarzeniach, dotyczących niezobowiązujących rozmów w różnych językach gdzie lokalna społeczność może porozmawiać swobodnie z innymi wolontariuszami:
https://business.facebook.com/events/547056722821334/https://www.instagram.com/p/CHlJt2djBue/?utm_source=ig_web_copy_link
Pomagała i wspierała innych wolontariuszy w ich aktywnościach i zadaniach, np. lekcji gotowania: https://www.instagram.com/p/B7lYKbGj6yh/
Wzięła udział w bożonarodzeniowa imprezie Sushi z aktywnymi pracownikami klubu:
https://business.facebook.com/youthclubactive/posts/2440648452730289?__tn__=-R
Zoorganizowała polską noc filmową z pomocą swojego NGO: https://www.instagram.com/p/B8bxW7VD2a1/
Była wolontariuszką podczas imprezy sylwestrowej w Centrum Kultury Rosyjskiej
https://www.instagram.com/p/B7A4HwBj1Lh/?utm_source=ig_web_copy_link
Na święta Wielkanocne stworzyła filmik jak przygotować tradycyjnego mazurka: https://www.instagram.com/tv/B_ruialjoev/?utm_source=ig_web_copy_link
Służyła pomocą podczas letniego obozu dla dzieci Vihasoo camp: https://www.instagram.com/p/CBkk1wjja5n/?utm_source=ig_web_copy_link ; https://www.instagram.com/p/CBymhzZjDWn/?utm_source=ig_web_copy_link

 NAERMILJOSENTRALEN

Rezultaty Vladyslavy, Oli i Jagody
Facebook:
https://www.facebook.com/frivilligsentralaskvoll/posts/2898535423582777https://www.facebook.com/frivilligsentralaskvoll/posts/2235067643262895
https://www.facebook.com/frivilligsentralaskvoll/posts/2050050408431287
https://www.facebook.com/frivilligsentralaskvoll/posts/3308160995953549

W Askvoll wolontariuszki działały m.in w przedszkole zewnętrznym, Szkole Montessori, klubie młodzieżowym
i lokalnym domu opieki, oraz w dodatkowych zajęciach takich jak: pomoc na zawodach strzeleckich
w Holmedalu, organizowaniu wieloletniego spotkania dla lokalnych wolontariuszy, zajęcia przedszkolne dla dzieci na siłowni,dbaniu o działania na rzecz lokalnych uchodźców, pochodzących m.in. z Syrii.

MIHI For Training and Development

Aleksandra Liszka
HR workshops: How to create a great resume? Jak stworzyć świetne CV stworzone z myślą o lokalnych kobietach i młodych osobach z lokalnej społeczności, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.
Facebook: http://bit.ly/2wequHM  LinkedIn: http://bit.ly/2SLCcS1
Urban Remedy Project,.Ola razem z Karoliną Pietrak brała udział w projekcie zagospodarowania przestrzennego, czyli jak zrewitalizować i odnowić przestrzeń dla lokalnej społeczności .
Facebook: http://bit.ly/2UVaHIo, http://bit.ly/31YXbVo,  LinkedIn: http://bit.ly/2vDJ7oa . W trakcie tych spotkań odbyła się sesja kooperacyjna, w ramach której odbyła się konkurencyjna gra sprawdzająca wiedzę o środowisku. Projekt ten angażuje społeczność w działania ekologiczne. Dla przykładu Ola prowadziła warsztaty na temat: jak można uprawiać własne rośliny z odpadów żywnościowych tj.
1.(szklane słoiki, małe kamienie, węgiel aktywny, małe rośliny, gleba)
2. Oleje naturalne z roślin (butelki, pomarańcze lub zioła, oleje)
3. Kiełki w słoikach (nasiona, słoiki, płótno serowe)
4. Zero odpadów + rośliny.
Karolina Pietrak
W grudniu aktywnie działała nad nagraniem wideo z osiągnięć organizacyjnych w 2019 roku, ponadto pracowała nad stworzeniem spójnej strategii w zakresie mediów społecznościowych dla organizacji MI-HI
w Egipcie.
Projekt Urban Remedy Projekt: Facebook : http://bit.ly/2UVaHIo , Linkedin : http://bit.ly/31YXbVo
Karolina była aktywnie zaangażowana w klub dyskusji na temat globalnego świata, kwestie, różnice społeczne i kulturowe.
All Interns meeting I, czyli spotkania przedstawicieli MI-HI z lokalną społecznością Facebook:
http://bit.ly/2uGddH; LinkedIn: http://bit.ly/39AUxrF

Dalia Mikulska
Nasza wolontariuszka Dalia w trakcie swojego wolontariatu najbardziej zaangażowała się w działania promocyjne MI-HI dla szkoleń rozwojowych w społeczności (Facebook, edycja wideo, ustalanie strategii marketingowej dla MIHI, śledzenie pracy innych stażystów). praca z innymi stażystami) oraz udzielała wsparcia w zróżnicowanym zakresie działań dla młodzieży i dorosłych (języki, przedsiębiorczość, media, inne). Pomagała zespołowi w zadaniach administracyjnych tj.; nawiązywanie kontaktów z partnerami europejskimi
w celu tworzenia partnerstw; robienie plakatów do działań, redagowanie strony internetowej, robienie zdjęć, kręcenie filmów promocyjnych itp.

Facebook: https://www.facebook.com/MIHIYouthO/posts/1818290968342619

Dziewczyny pomagały również w organizacji 2 wirtualnych wymian młodzieżowych pt. Urban Remedy oraz Youth Of 21st Century.
https://www.facebook.com/356229357882128/posts/1637306666441051/
https://www.facebook.com/watch/?v=2725149864478509
https://www.facebook.com/356229357882128/posts/1810763489095367/

Xeracion

Monika zaprojektowała i zorganizowała otwarte spotkanie w ramach Language Exchange, czyli spotkań nieformalnych dla lokalnej społeczności, która może porozmawiać z wolontariuszami w j. angielskim. https://www.facebook.com/events/182270416490381/

Nasza wolontariuszka uczestniczyła w projekcie ekologicznym i pomagała w sadzeniu drzew w miejscowości Ferrol. https://www.youtube.com/watch?v=2gbp6P5053A&fbclid=IwAR1KYGPn1AFuTHtUnZ-0F9HnrvrKinW_RZVLzzBSYu2QptcplvVdA4idcaU

W biurze organizacji pracowała nad polepszeniem kampanii internetowej i tworzeniem materiałów, plakatów, relacji na Fanpage’a na Facebooku Xeracion. Ponadto Monika, jako wolontariuszka, która wcześniej wzięła udział w projekcie krótkoterminowym EKS z ramienia FRSP, miała przyjemność podzielić się swoim doświadczeniem o poprzednim wolontariacie i stworzyła prezentację na temat Polski w lokalnym centrum młodzieżowy https://www.facebook.com/watch/?v=4050260291658215.
Podczas kwarantanny Monika kontynuowała pracę nad tandemami językowymi online i wraz z innymi wolontariuszami stworzyła grupę na Facebooku o nazwie Europeans at Home – aby wspierać i motywować ludzi z całej UE do utrzymania pozytywnego nastawienia w trudnych czasach korony. Obecnie grupa jest aktywna do dnia dzisiejszego i liczy ponad 200 członków.
Następnie zaczęła tworzyć mapę i przewodnik po Ferrol polecanych restauracji i naturalnych miejsc w okolicach Ferrol – aby wspierać nowo przybyłych wolontariuszy/migrantów i podpowiadać im, gdzie pójść i co robić. Mapa została stworzona na wirtualnej platformie o nazwie Mapme.

KANE, Social Youth Development NGO

Hanna wzięła udział w Intercultural Night, czyli wieczorku międzykulturowym, gdzie przygotowała prezentację na temat swojego kraju- tradycyjne potrawy, stereotypy dotyczące Polaków zagranicą czy ciekawostki dotyczące Polski: https://tiny.pl/tv3rk. 

Hania jako wolontariuszka aktywnie prowadziła kawiarenki EKS. Kawiarenki EKS to spotkania informacyjne
w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, które odbywały się w Centrum Młodzieży w Kalamacie dla lokalnej społeczności. Wydarzenia te są organizowane przez wolontariuszy EKS.  Organizowała również imprezę z okazji Dnia Kobiet na centralnym placu Kalamaty. Wolontariusze wybierali ważne kobiety z Europy
i przedstawili ich życie, tak aby nawiązać do historii i kultury europejskiej.

W czasach świąt Wielkanocnych uczyła swoich lokatorów jak tworzyć polskie pisanki. Rezultaty tutaj 🙂
Aktywnie uczestniczyła w social media marketingu i tworzeniem contentu dla swojej organizacji goszczącej,
a w dobie pandemii tworzyła i brała udział w warsztatach z InDesignu. Chcielibyście się więcej dowiedzieć
o Hani? Zajrzyjcie do jej Q&A.

Hanna w czasach zaostrzonej pandemii w Grecji w ramach projektu stworzyła wraz z innymi wolontariuszami e-book „Kalamata wokół”, który jest opublikowany na stronie K.A.NE. pod następującym linkiem: https://ngokane.org/en/kalamatingaround/

Europeans at home

Blogi i wpisy wolontariuszy

RATO-ADCC

Paulina:
Cafune… : https://blog.rato-adcc.pt/?p=4651
Anime ou seja a forma agradável de aprender uma nova língua : https://blog.rato-adcc.pt/?p=4314
Belém – um bairro mais charmoso de Lisboa: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4266
Nova voluntária: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4144

Michał:
New crew member: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4146
Polish Easter Tradition: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4621
Social distance: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4662
Porto from a different perspective: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4434
Adventure in Amarante: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4204
Christmas is coming…: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4303
Christmas in Portugal: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4356
My first solo trip: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4178
Entertainment in Corroios: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4195
Hitchhiking trip to Obidos/Peniche: https://blog.rato-adcc.pt/?p=4476

Aleksandra:
Páscoa e Smigus-dyngus: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5504
Aprender português não é fácil durante uma pandemia: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5375
O que precisamos, muitas vezes, não vemos: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5393
Nunca passei tanto tempo em casa: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5411
Shakshuka: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5423
Pequeno jardim DIY: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5441
What I miss (what I forgot) / where are my books?: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5304
On-arrival (online) training – final thoughts: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5297
Before lockdown thoughts: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5343
Holidays in Poland (Christams, New Year): https://blog.rato-adcc.pt/?p=5318
Lockdown routine: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5362
Package from Poland: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5273

Adrianna:
Conhecimento: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5800
Package from Poland: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5490
Things I miss about Poland: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5532
On arrival training: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5518
Lar doce lar: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5571
Formações numa escola: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5537
A minha viagem vegan em Portugal: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5580
A minha pequena aventura em Sintra: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5607 
Inspirada pelos outros: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5611
My first week-differences: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5371
A little about me…: https://blog.rato-adcc.pt/?p=5357

NGO Youth Club Active

Post na temat przyjazdu Kasi do Tallina: https://www.facebook.com/youthclubactive/posts/2435890619872739
Post i video na temat izolacji w dobie pandemii: https://www.facebook.com/youthclubactive/posts/2671426226319176
Artykuł podsumowujący rok wolontariatu Kasi : https://clubactive.eu/hosting-evs/02-01-2020-31-12-2020-european-solidarity-corps-project-socially-engaged-learn-teach-get-give/

Nærmiljøsentralen
Blog wolontariuszki Vladyslavy, na którym zamieszczała artykuły dotyczące swojego wolontariatu w Norwegii: https://vladyslavna.wordpress.com/2020/01/17/my-norwegian-adventure/

KANE, Social Youth Development NGO
Hanna:
Artykuły w dwóch edycjach e-magazynu wolontariuszy KANE. pt., LINK:
LINK #153: https://issuu.com/kane.kalamata/docs/link153_family
LINK#154: https://issuu.com/kane.kalamata/docs/link154_commitment

W ramach zakończenia tego artykułu podsumowującego poniżej zamieszczono filmik podsumowujący wolontariat stworzony przez Adriannę Maczugę, która była ostatnią wolontariuszką biorącą udział w projekcie Socially Engaged w organizacji RATO. Adrianna zakończyła swoje działania w październiku 2021 i opowiada
o tym, dlaczego wziąć udział czy skąd bierze się motywacja do udziału w programie Europejskiego Korpusu Solidarności według Adrianny i jej znajomych wolontariuszy z organizacji RATO ADCC.
Wszystkim naszym wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, determinację w tak nieobliczalnych czasach oraz kreatywność w podejmowanych działaniach. Bez Was nie byłoby nas :)- zespół FRSP.