Podsumowanie projektu – Opportunities ahead!

Opportunities ahead – był projektem FRSP realizowanym w latach 2021-2024 w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu. 

Kilka słów o projekcie

W projekcie zaangażowanych było w sumie 51 wolontariuszy, mobilności goszczących było w sumie 6  w
których udział brało 11 wolontariuszy. Wszystkie mobilności goszczące to mobilności długoterminowe indywidualne. Mobilności wysyłających do różnych organizacji goszczących w 6 krajach było w sumie 12, były one mobilnościami długoterminowymi indywidualnymi oraz 8 mobilności krótkoterminowych indywidualnych. W mobilnościach długoterminowych wzięło udział 10 wolontariuszy.

Nadrzędnymi celami projektu były: rozwój umiejętności młodych osób, którzy poprzez swoją pracę dla społeczności lokalnej mieli szansę na zdobycie doświadczenia, własny samorozwój jak i realny wpływ na szerzenie europejskich wartości  i postaw aktywnego obywatelstwa.

Projekt poruszał problem integracji kulturowej i wykluczenia społecznego, koncentrował się na tematach integracji, rozwoju społeczności lokalnych, szerzeniu przedsiębiorczości, zaangażowaniu młodzieży, obywatelstwa i różnorodności kulturowej.

Rezultaty projektu którymi chcemy się podzielić :

– 20 artykułów promocyjnych, opublikowanych w czasie trwania projektu lub po jego zakończeniu na naszej stronie, następnie udostępnione na Facebook FRSP w celu zwiększania zasięgów

–  spotkanie promocyjno-informacyjne online:

A9 E. Solińska (28.09.2023 r.) spotkanie informacyjne na platformie Zoom, udział wzięło 10 osób.

A1, A2 Seyma i Nur (25.03.2024 r.) poprowadziły spotkanie informacyjno-promocyjne online, we współpracy z organizacją goszczącą. W spotkaniu wzięło udział 23 uczestników. 

– 9 spotkań promocyjno-informacyjnych stacjonarnych:

A3  Sies i Martina– w maju 2023 odbyły się 2 spotkania
promocyjne Programu EKS, w PUP Pszczyna oraz na Uniwersytecie Śląskim, gdzie Sies i Martina przy wsparciu koordynatorów FRSP, dzieli się swoimi doświadczeniami Wolontariatu w ramach EKS. Udział w  sumie w obu wydarzeniach wzięło ok. 80 os.

A10 Nagihan  – cykliczne wakacyjne warsztaty kulinarne dla dzieci były ogromnym sukcesem wolontariuszki. Na każdych warsztatach, co tydzień zbierała się grupka 12-15 dzieci gdzie razem z Nagihan poznawały tajniki kuchni tureckiej i nie tylko.

A3 Garine – dzień kultury libańskiej z seniorami (sierpień 2023) zorganizowany w Centrum Usług Wspólnych. Garine dzieliła się swoją kulturą, tradycjami, ciekawostkami o kraju pochodzenia. W 2 odrębnych spotkaniach udział wzięło w sumie 60 os.  Ponadto Garine wykazała się własną inicjatywą i stworzyła własny mini-projekt w tematyce przedsiębiorczości
– warsztaty z zakresu komunikacji i PR dla młodzieży (listopad/grudzień 2023). Warsztaty prowadzone były (jeszcze są) dla młodzieży klas drugich, trzecich i czwartych lokalnego Liceum w Gilowicach. W każdej klasie przewidziany jest cykl 3 spotkań. W sumie w warsztatach udział bierze ok. 80 os.

A14 Imen  – zorganizowanie wydarzenia FOTOMARATON w listopadzie 2023. Event zainicjowała Imen wraz z praktykantem Olafem – studentem fotografii, który również działa w MOK. 5 rodzin przybyło na konkurs. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję do wyrażenia swojej wyjątkowej wrażliwości artystycznej poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.
W trakcie Fotomaratonu rodzinne grupy zmagające się z różnorodnymi tematami odkrywały nowe perspektywy i tworzyły swoje własne zdjęcia. Otrzymali 4 tematy, ruszyli w teren i przynieśli fotograficzną odpowiedź.

A2 KristinaWieczór kultury słowackiej (17.02.2023) obecnych było ok 30 osób. Kristina opowiadała o historii swojej ojczyzny, jej kulturze..

A2 Seyma – Wieczór kultury tureckiej (01.09.2023) wydarzenie cieszyło się bardzo wysoką frekwencją, ponad 100 zarezerwowanych wejściówek. Seyma przygotowała prezentację nt. swojego kraju i kultury oraz poczęstunek tradycyjnych tureckich przekąsek.
W wydarzeniu wzięli udział zarówno seniorzy jak i rodziny z dziećmi, wydarzenie było ciekawą propozycją do ciekawego spędzenia wieczoru.

A2 DianaWieczór gruziński (27.10.2023), wydarzenie cieszyło się nawet większą frekwencją niż poprzednie. Ponownie zarezerwowanych zostało ponad 100 wejściówek. Diana przygotowała prezentację o swoich kraju oraz poczęstunek dla osób uczestniczących

A13 Lena oraz Piotr – zorganizowali event wraz z wystawą o Polsce oraz przygotowali polskie dania, w wydarzeniu wzięło udział ok. 20 osób. Zorganizowane było w siedzibie organizacji goszczącej ADOC.

A5 Emilia – przeprowadziła 2 wykłady w Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku dla w sumie
ponad 100 osób. Emilia przedstawiła założenia programu EKS oraz opowiedziała o swoim
wolontariacie, zachęcając równocześnie do uczestnictwa. Była to inicjatywa w ramach
upowszechniania, związana z organizacją spotkań po  powrocie z projektu EKS. 

A12 Julia – zorganizowała z własnej inicjatywy spotkanie po zakończeniu swojego
wolontariatu w Rato ADCC w Portugalii. 13 września 2023 r. na auli LO1 w Olsztynie Julia
miała możliwość przedstawienia prezentacji o swoim wolontariacie grupie ok. 150 osób –
udział wzięli wszyscy uczniowie liceum.

A9 Anna – 28 września 2023 r. przeprowadziła warsztat dotyczący wolontariatu zagranicznego. Całość miała miejsce w Pałacu Młodzieży znajdującym się w Pałacu Kultury i
Nauki. Event był dedykowany osobom uczęszczającym na zajęcia w placówce. Punktem
wyjściowym był energizer. Następnie opowiedziała, jak wyglądała jej przygoda z Opportunities Ahead w Maladze. Uczestnicy zrobili także ćwiczenie aktywujące – każdy miał okazję wypisać, co zachęca go do wyjazdów za granicę i jakie ma obawy z tym związane. W części artystycznej dwudziestka osób uczestniczących miała okazję stworzyć własne kolaże-vision boardy obrazujące ich wymarzone podróże lub uwzględniać ich obawy związane z wyjazdami. Wtedy wykrystalizowała się przestrzeń na sesję pytań i odpowiedzi, a stworzone kolaże stały się kolektywną wystawą promującą wyjazdy wolontariackie.

Poniżej przedstawiamy przygotowane przez naszych wolontariuszy prezentacje podsumowujące: