Opportunities ahead! -Podsumowanie mobilności goszczących

Opportunities ahead!
Opportunities ahead! był projektem realizowanym w latach 2022-2024 w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie mobilności goszczonych w Polsce.

opportunities ahead 2

Kilka słów o projekcie

opportunities ahead 2

Opportunities ahead! to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności – Wolontariat.

Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

W ramach projektu odbył się szereg mobilności w Polsce, w województwie śląskim w kilku różnych organizacjach goszczących, którymi były:

Każdy z wolontariuszy realizował swój indywidualny plan zajęć i był wyjątkowy na swój sposób. Każdy z nich działał przez okres 6-8 miesięcy we jednej ze wspomnianych wyżej miejscowości w woj. śląskim – aktywizując społeczność lokalną.

Wolontariusze aktywnie uczestniczące w działaniach Fundacji – Sies, Martina i Garine – przede wszystkim skupiali się na działaniach edukacyjnych. Prowadzili warsztaty przekazując młodzieży podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Promowały projekty wolontariatu, brały udział w spotkaniach promocyjnych, aktywizowały zawodowo młodzież, wspierały Fundację w bieżących zadaniach i projektach.

Wolontariuszki działające w jednym z domów/centrów kultury – Nur, Seyma, Kristina, Diana, Nagi oraz Fatmanur i Imen – skupiały się na zajęcia angażujących społeczność lokalną w wolnym czasie. Prowadziła zajęcia językowe, warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (taneczne, plastyczne, ekologiczne, kulinarne itp).
We wszystkich tych zajęciach wykorzystywała oczywiście metody edukacji pozaformalnej. Ponadto organizowały duże wydarzenia kulturalne, w tym własnego autorstwa (jak wieczory z kulturą ich krajów czy wystawy fotograficzne).

Wolontariuszka Tugce działała w szkole demokratycznej prowadzonej przez Fundację Dziką. Zajmowała się tam codziennym wspieraniem dzieci i młodzieży w ich edukacji, otwierając ich na kulturę innych krajów i ubogacając swoimi zajęciami autorskimi program edukacyjny szkoły.

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszkom udało się wypracować przez okres, który miały okazję spędzić w Polsce, działając społecznie.

opportunities ahead 2

REZULTATY

Wydarzenia Specjalne

Wieczór Turecki – Fatmanur

Wystawa fotograficzna – Imen

Prezentacje Podsumowujące

Wolontariuszki w Mysłowickim Ośrodeku Kultury w Mysłowicach

Wolontariuszka w Fundacji  Dzikiej w Tychach

Spotkania promujące po projekcie

sies

Martina

 Nagihan

Fatmanur