Local heroes of tommorow – wolontariat w Grecji

           Local heroes of tommorow – wolontariat krótkoterminowy w Grecji !

Projekt finansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności !! 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

To nasz najnowszy projekt, w którym poszukujemy ludzi odważnych i ciekawych świata!

Wraz z organizacją goszczącą z Salonik (drugie co do wielkości miasto Grecji) zachęcamy do zapoznania się z zaplanowanymi aktywnościami!

Gdzie? – Saloniki, Grecja

Organizacja goszcząca – United Societies of Balkans
Ile będzie trwał projekt? – 2 miesiące (59 dni + 2 dni na podróż)
Ilu nas będzie? – 2 wolontariusz z Polski 

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 11 marca 2024

Planowany start? – marzec 2024/ początek kwietnia 2024

Link do oferty: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/38475_en

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: Local heroes of tommorow Saloniki, Grecja) na adres magdalena.franke@frsp.eu

Informujemy, że w rekrutacji na projekt w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę zgłoszenia osób z tzw. mniejszymi szansami.

Osoby z mniejszymi szansami to takie które zmagają się m.in z:

1) Przeszkodami ekonomicznymi:
a) młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach;
b) długotrwale bezrobotni;
c) długotrwale żyjący w ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców.

2) Przeszkodami geograficznymi: 
a)młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów;
b)młodzież z miejskich stref problemowych;
c)młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze kulturalne, edukacyjne itp.).

3) przeszkodami społecznymi:
a) pochodzenie z wielodzietnej rodziny;
b) osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,
c) osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;
d) sieroty;
e) migranci.

4) Trudnościami edukacyjnymi:
a) młodzież, która ma problemy z nauką w szkole;
b) młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego); przedwcześnie kończący naukę;
c) młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

5) Problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością;

lub innymi trudnościami życiowymi.

Organizacja goszcząca

Organizacja United Societies of Balkans (U.S.B) to organizacja non-profit mieszcząca się w Salonikach, Grecji. Działa z młodzieżą w zakresie praw człowieka i dialogu międzykulturowego. Założona w 2008 roku z inicjatywy grupy młodych ludzi, którzy chcieli dostrzegli potrzebę społecznych zmian,zaadresowanych na korzyść młodzieży z Bałkanów i wschodniej Europy. Wizją tej organizacji i celem jest promocja: działań dla wzmocnienia pozycji młodzieży, dzięki włączaniu jej w ekonomiczne i polityczne życie; mobilność młodzieży; wolontariat oraz szerzenie świadomości o prawach człowieka.

Organizacja działa w takich dziedzinach jak: praca z młodzieżą, poza-formalne metody nauczania, prawa człowieka, sztuka, międzynarodowy dialog, nowe media i technologie.

Celami i wartościami organizacji U.S.B. jest angażowanie społeczeństwa i wypełnianie potrzeb młodzieży przez:

– promowanie wartości jaką jest edukacja poza-formalna czy wolontariat oraz aktywne obywatelstwo i demokracja; dzięki temu pragnienie stworzenia lepszej przyszłości dla europejskiej młodzieży;
– promowanie praw człowieka, solidarności i szacunku dla różnorodności pośród młodzieży i społeczeństwa;
-zaangażowanie mniejszości i imigrantów w aktywności prowadzone przez młodzież;
-tworzenie zdrowej współpracy pomiędzy krajami leżących w obszarze Bałkanów i Wschodniej Europy z resztą UE;
 -użycie nowych mediów i  metodologii obywatelskiego dziennikarstwa, aby zachęcić młodzież do ich własnej ekspresji oraz wzmocnić świadomość o prawach człowieka i dialogu międzykulturowego;
-wykorzystując sztukę jako narzędzie do kultywowania i ekspresji wśród młodych ludzi;
– łamanie uprzedzeń i stereotypów wśród krajów Europy i wśród młodzieży.

Działania wolontariusza

Głównym celem projektu jest użycie różnego rodzaju mediów, aby promować włączenie społeczeństwa i zwalczać wszystkie rodzaje dyskryminacji. Aktywności, w których wolontariusz zostanie głownie zaangażowany to:
– organizacja i rozwinięcie jednego z e-radio stacji ( na żywo bądź podcast);
– organizacja i rozwinięcie internetowej telewizji (głównie filmiki dokumentalne o problemach społeczeństwa i aktywności kulturalnych w Salonikach)
– wsparcie zarządu strony internetowej projektu i kanałów na social-mediach;
– organizacja, wdrożenie i aktywny udział w specjalnych ventach i spotkaniach, w szczególności wydarzenia poświęcone Unii Europejskiej, bądź prawom człowieka;
– organizacja i wdrożenie warsztatów organizowanych przez U.S.B. ;
– organizacja i wdrożenie warsztatów z innymi wolontariuszami dla lokalnej społeczności, oparte na ich umiejętnościach i wiedzy;
-branie czynnego udziału w publicznych eventach i festiwalach organizowanych przez władze miasta i inne organizacje, np. Festiwal Filmowy w Salonikach
-wsparcie wolontariuszy i partnerów U.S.B.

Organizacja U.S.B. wspiera także wolontariuszy w rozwinięciu ich personalych projektów i zapewnia im w trakcie warsztatów zadania z zakresu: robienia i edycji filmów, social mediów oraz dziennikarstwa.

Co zapewniamy

  • zakup biletów lotniczych w obie strony (do kwoty grantu – 275 EUR)
  • kieszonkowe (6 EUR na dzień)
  • pieniądze na wyżywienie
  • zakwaterowanie
  • transport lokalny
  • prywatne ubezpieczenie Henner

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas magdalena.franke@frsp.eu