Changes&Chances – podsumowanie projektu

Projekt „Changes&Chances jest projektem realizowanym od 2021 do 2023 roku i finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności – Projekty Wolontariatu.

Kilka słów o projekcie

Changes&Chances, tak jak zostało to wyżej wspomniane był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt był wynikiem współpracy 6 organizacji partnerskich:

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Katowic (będącej głównym beneficjentem projektu i jednocześnie organizacją koordynującą),

La Fabriqe Defi z Calais (Francja),

SOPRO z Barcelos (Portugalia)

UTOPIA z Trypolisu (Liban)

EURO SUD z Triggiano (Włochy)

Bridge of friendship Kartlosi z Gori (Gruzja).

W ramach projektu odbyło się szereg mobilności zagranicznych, które łączyło to, że ich uczestnicy mieli możliwość zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat działania na rzecz lokalnej społeczności kraju goszczącego, .podejmować działania na rzecz dzieci i młodzieży, często z rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z problemem uchodźctwa ale także barier o charakterze kulturowym i religijnym, seniorów i kobiet, których prawa są ograniczane. Wolontariusze korzystali z formalnych i nieformalnych metod uczenia się, a przez to promowali spójność i zrozumienie w różnych grupach.

Wolontariusze podejmowali działania w ramach od lutego 2021 do lutego 2023 r.

Poniżej znajdują się efekty i namacalne rezultaty ich działań i pracy w ramach swoich mobilności.

Broszura

Jednym z rezultatów naszego projektu jest wydanie publikacji podsumowującej jego realizację oraz wszystkie działania nieformalne wykorzystywane przez wolontariuszy podczas ich działań.

Broszura przedstawia aktywności wolontariuszy w okresie od 2021 do 2023 r. Skupia się głównie na działaniach z grupami, które zmagają się z licznymi ograniczeniami i mniejszymi szansami tak jak dzieci, uchodźcy, seniorzy, kobiety. Broszura jest rezultatem wzajemnej współpracy i zaangażowane w jej kreowanie były wszystkie organizacje i wolontariusze.

Wydana została w wersji pdf dostępnej bezpłatnie, którą rozdysponowaliśmy wśród instytucji i placówek pracujących z młodzieżą.

Wydarzenia specjalne w organizacjach goszczących

Wieczór polski w Calais

Wolontariuszki Iza i Marysia raz z organizacją goszczącą La Fabrique DEFI oraz lokalną szkołą językową (Ecole des Langues Grand Calais), zorganizowały polski wieczór – soirée polonaise. Miały tam okazję przedstawić podstawowe informacje dotyczące Polski, odnoszące się do wielu różnych obszarów – polskich zwyczajów i tradycji, geografii, miejsc wartych odwiedzenia, historii, sportu, nauki, sztuki, literatury.

W wieczorze wzięło udział 30 osób z Calais.

Wymiana kulturowa libańsko – polska

Nasza wolontariuszka Sonia, przy współpracy organizacji goszczącej UTOPIA w Libanie oraz organizacji  SalamLab z Polski zorganizowała kilkudniową wymianę międzykulturową online pomiędzy młodzieżą polską i libańską. W ramach wymiany międzykulturowej prowadzone były rozważania o tożsamości grupowej, postrzeganiu innych osób przez pryzmat stereotypów i roli empatii w budowaniu dobrych relacji. Rozmowy były prowadzone również w parach polsko-libańskich 

W całej wymianie wzięło udział 30 młodych ludzi z Polski i Libanu.

Wystawa „Barcelos through the eyes of a volunteer”

Długoletnią pasją naszej wolonatriuszki Alicji od zawsze była fotografia. Pierwsze co zrobiła po przyjeździe do Barcelos było fotografowanie otaczającego ją świata i efektem tego jest wystawa, która przedstawiała mieszkańców Barcelos i ich codzienne życie. Od 7/11/2022 do 7/12/2022 w Casa de Juventude w Barcelos wszyscy odwiedzający mieli możliwość zobaczyć jej prace.

Otwarcie wystawy: 40 osób

Odwiedzający: ok. 1500 osób

Wideo

Niektórzy z naszych wolontariuszy przygotowali krótkie wideo, które miało zobrazować i jednocześnie podsumować ich aktywności na projekcie. Poniższe filmy były przygotowywane samodzielnie przez wolontariuszy.

Miłego oglądania!

Mobilność A1

Iza oraz Marysia przygotowały wspólny film pokazujący ich pracę w organizacji La Fabrique Defi przez 11 (Iza) i 5 (Marysia) miesięcy.

Mobilność A5

Martyna realizowała swój projekt we włoskiej organizacji EURO SUD przez 9 miesięcy. Zobaczcie jak podsumowała swoje działania poprzez film.

Patrycja, która realizowała swój projekt od sierpnia 2022 do lutego 2023 również przygotowała film podsumowujący jej życie na projekcie.

Artykuły naszych wolontariuszy

Wolontariusze w trakcie realizacji swoich projektów przygotowywali dla nas sporo materiałów, których celem było promowanie EKS i idei wolontariatu.

Artykuły te pojawiały się na naszej stronie internetowej jako relacje wolontariuszy.

Mobilność A1

Ani jeden dzień nie żałowałam przyjazdu do Calais… – relacja Izy z trwającego wolontariatu.

Projekt zmienił moje życie na lepsze – relacja Izy i Mari podsumowująca projekt.

Mobilność A2

Lepiej późno niż wcale – relacja Mai podsumowująca projekt.

Mobilność A3

Cenne są spotkania z ludźmi – relacja Patrycji podsumowująca projekt.

Mobilność A5

Życie we Włoszech przypomina hollywoodzki film – relacja Martyny w trakcie trwania projektu.

Włoskie przygody – relacja Martyny podsumowująca projekt.

Czasem trzeba wyjść ze strefy komfortu – relacja Oli w trakcie trwania projektu.

Włoska przygoda – relacja Oli podsumowująca projekt.

 

Mobilność A6

Rok w mieście „Stalina” – relacja Tomka w trakcie trwania projektu.

Prezentacje podsumowujące projekt

Maria Leszczyńska, projekt w La Fabrique Defi we Francji.

Izabela Podgórska, projekt w La Fabrique Defi we Francji.

Maja Grzywacz, projekt w SOPRO w Portugalii.

Marta Wójtowicz, projekt w SOPRO w Portugalii

Alicja Nowosad, projekt w SOPRO w Portugalii

Patrycja Głogowska, projekt w UTOPII w Libanie

Sonia Krystoń, projekt w UTOPII w Libanie

Aleksandra Kaczmarek, projekt w EURO SUD we Włoszech

Martyna Kaczmarska, projekt w EURO SUD we Włoszech.

Patrycja Jurczak, projekt w EURO SUD we Włoszech.

Tomasz Adamczyk, projekt w Bridge of friendship „Kartlosi” w Gruzji.

Spotkania promocyjne po projekcie

Mobilność A2

22 lutego 2023 r. uczniowie klas V,VI i VIII Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej w wieku od 11 do 16 lat spotkali się z wolontariuszką Europejskiego Korpusu Solidarności Alicją Nowosad (byłą uczennicą naszej szkoły). Alicja podzieliła się swoimi cudownymi wspomnieniami z rocznego wolontariatu w Barcelos w Portugalii. Nasi uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem. Dowiedzieli się czym jest Europejski Korpus Solidarności, na czym polega wolontariat, ile trwa, ile to kosztuje, dokąd można wyjechać, gdzie można znaleźć projekty.

Wolontariuszka opowiedziała jak wyglądał jej zwykły dzień. Było to np. sprzątanie wybrzeża oceanu, zalesianie, pomoc lokalnej społeczności, przygotowanie warsztatów dla dzieci i osób starszych.

Przedstawiła swoją prezentację multimedialną oraz film ze swojej przygody z wolontariatem. Z rozrzewnieniem mówiła o swoim pobycie i ludziach, których tam spotkała.

Według niej wolontariat to wspaniałe przeżycie, które otwiera człowieka na świat, ludzi i dalszą karierę zawodową. To okno na świat, przez które każdy może wyjrzeć nawet, gdy pochodzi  z małej miejscowości. Wystarczy chcieć!

W spotkaniu wzięło łącznie wzięło udział 60 osób.

Mobilność A3

Prelekcja Soni Krystoń odbyła się 11 Maja 2022 o godzinie 15:00 podczas spotkania Koła Geografów „Peneplena” wUniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Podczas prelekcji był również obecny dyrektor szkoły, Przemysław Fabjański i był bardzo zainteresowany promowaniem wolontariatu wśród licealistów oraz prelekcją na większą skalę, nie tylko dla osób zaangażowanych w Koło Geografów. W spotkaniu wzięło udział 30 uczniów.

Mobilność A5

28 sierpnia 2022 r. zostało zorganizowane spotkanie poprzez Google Meet na którym Ola Kaczmarska opowiadała o swoim doświadczeniu w realizacji projektu Changes&Chances w organizacji EURO SUD we Włoszech.

W trakcie spotkania wzięło udział 10 osób. Ola przedstawiła swoją prezentację przygotowaną na zakończenie projektu, a następnie uczestnicy zadawali swoje pytania. Spotkanie trwało około 60 minut.

4 marca 2022 r. w liceum ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, odbyło się spotkanie promocyjne dot. projektu. W trakcie spotkania wzięło udział 30 uczniów.

Konferencja "Ocean możliwości - perspektywy rozwoju dla młodych"

21 marca 2023 w Katowicach została zorganizowana konferencja pt. „Ocean możliwości – perspektywy rozwoju dla młodych” w ramach której dwie wolontariuszki (Martyna Kaczmarska oraz Sonia Krystoń) realizujące projekt Changes&Chances opowiedziały uczestnikom o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektu wolontariatu w ramach Programu EKS. W konferencji wzięło udział 20 osób.