Let’s do it together – Podsumowanie projektu.

Let’s do it together – był projektem wolontariatu grupowego, realizowanym w latach 2021-2023 w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu. 

Kilka słów o projekcie

Let’s do it together to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności 

Projekt zrealizowany został we współpracy ze organizacjami partnerskimi Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

W ramach projektu odbyły się trzy mobilności zagraniczne wolontariatu grupowego w którym udział wzięło 35 wolontariuszy z 6 krajów.  
Nadrzędnymi celami projektu były: rozwój umiejętności młodych osób, którzy poprzez swoją pracę dla społeczności lokalnej mieli szansę na zdobycie doświadczenia, własny samorozwój jak i realny wpływ na szerzenie europejskich wartości  i postaw aktywnego obywatelstwa.

Projekt poruszał problem integracji kulturowej i wykluczenia społecznego, koncentrował się na tematach integracji, zaangażowania młodzieży, obywatelstwa i różnorodności kulturowej.

Mobilność A1 - Aventura Marao Clube w Portugalii

Działanie realizowane było w Amarante w Portugalii od 20 listopada 2022 r. do 7 stycznia 2023 r.

Głównym celem było stworzenie przedstawienia bożonarodzeniowego, które następnie zostało zaprezentowane w różnych lokalnych instytucjach w Amarante.

Odbiorcami były dzieci, ale spektakl przedstawiono też grupie osób z autyzmem oraz zorganizowano spektakl wyjazdowy w ośrodku dla niepełnosprawnych.
W sumie zorganizowano 16 spektakli dla różnych grup odbiorców.

Projekt autorstwa FRSP

Mobilność A2 - Active Bulgarian Society w Bułgarii

Działanie realizowane było w Blagoevgrad w Bułgarii od 07 sierpnia 2021 do 05 września 2021 r.

Celami projektu było: 

– promowanie solidarności między ludźmi; 
– rozwijanie współpracy i wzajemnego zrozumienia; 
– promować wolontariat jako narzędzie aktywności obywatelskiej i mechanizm nabywania umiejętności; 
– wspieranie ludności w procesach wykluczenia społecznego, w tym grup mniejszościowych; 
– promować uczenie się międzykulturowe.

Projekt poruszał problem  integracji kulturowej i wykluczenia społecznego, koncentrował się na tematach integracji, zaangażowania młodzieży, obywatelstwa i różnorodności kulturowej.

Mobilność A3 - Attiva-Mente we Włoszech

Działanie realizowane było w Modice we Włoszech od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.

Głównym założeniem mobilności było szerzenie idei tolerancji, wielokulturowości oraz różnorodności. Projekt ten zakładał nie tylko rozwój beneficjentów pracy wolontariuszy, ale również samych wolontariuszy.

Przez miesiąc wolontariuszki pracowały z uchodźcami, imigrantami oraz młodzieżą szkolną, miedzy innymi starając się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia, aby każdy z nich mógł dzielić się swoimi opiniami i przemyśleniami.

Attiva Mente autorstwa FRSP

Podczas projektu wolontariuszki miały możliwość wzięcia udziału w wielu różnorodnych aktywnościach. Ich przygoda rozpoczęła się od tygodniowego szkoleniem, podczas którego przygotowały się do pracy wolontariusza oraz roli facylitatora. 

Wolontariuszki oprócz aktywności organizowanych we współpracy z innymi organizacjami, regularnie (w każdy piątek) prowadziły audycję radiową w internetowym radio “Radio Sbaglio”.
Jedną z audycji można posłuchać klikająć poniżej. 

Prezentacje podsumowujące wolontariat

Aventura Marão Clube,  Amarante, Portugalia

Aventura Marão Clube,  Amarante, Portugalia

Associazione Attiva-Mente, Modica, Włochy

Associazione Attiva-Mente, Modica, Włochy

Active Bulgarian Society, Blagoevgrad, Bułgaria

Active Bulgarian Society, Blagoevgrad, Bułgaria

Spotkania po projekcie

Maksym Kinash

Zorganizował dla społeczności Amarante spotkanie w rodzinnej atmosferze gdzie opowiedział o przeprowadzonej mobilności.

Sukcesem jest że Maksym stał się lokalnym wolontariuszem. 

Podczas konferencji „Ocean możliwości – perspektywy rozwoju dla młodych” w dniu 21.03.2023r, Lorena Notter przedstawiła prelekcję na temat swojego udziału w wolontariacie i o jego możliwościach. W konferencji brało udział 30 osób.