The Social Challenges – Solidarity Heroes: Podsumowanie Projektu

The Social Challenges

The Social Challenges – Solidarity Heroes był projektem realizowanym w latach 2020-2022 w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie. 

Kilka słów o projekcie 

The Social Challenges – Solidarity Heroes to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności – Wolontariat.

Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

W ramach projektu odbył się szereg mobilności zagranicznych, których wspólnym mianownikiem było umożliwienie uczestnikom zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (migrantów; osób starszych; dzieci i młodzieży o mniejszych szansach – wśród nich także sieroty, osoby z problemami zdrowia psychicznego, osoby bezrobotne lub bezdomne itp.) poprzez szkolenia organizowane przez organizacje goszczące; zdobywanie nowych umiejętności
przydatnych na rynku pracy. Wolontariusze wykorzystali formalne i nieformalne metody uczenia się, aby promować spójność i zrozumienie w różnych grupach, promować równe
szanse i zmniejszać różnice w wynikach.

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych krajów, w których przebywali.

 

 

Broszura

Jednym z rezultatów naszego projektu było wydanie publikacji podsumowującej realizację projektu.

Broszura przedstawia działania i doświadczenia wszystkich wolontariuszy w okresie od 2020 do 2022 roku oraz realizowane przez nich aktywności w ramach projektu. Skupia się głownie na działania z grupami defaworyzowanymi i z mniejszymi szansami takimi jak migranci, dzieci z zaburzeniami, osoby starsze itp. Broszura jest rezultatem przygotowanym przez wszystkie zaangażowane organizacje i wolontariuszy.

Broszura wydana została w dwóch wersjach językowych: polskojęzycznej i anglojęzycznej. Wydana została w wersji pdf dostępnej bezpłatnie, którą rozdysponowaliśmy wśród instytucji i placówek pracujących z młodzieżą.

 

 

 

Wydarzenia specjalne w organizacjach goszczących

Open-air art festival w Orfeas

Dwutygodniowy festiwal artystyczny dla dzieciaków, zgłębiający m.in. problemy ekologiczne (połączony z warsztatami na różne tematy, dzieciaki potem odzwierciedlały je w obrazach).

Udział ponad 100 dzieciaków.

Obiorców wystawy co najmniej 2000 os. ponieważ obrazy udostępnione w przestrzeni publicznej Xylocastro.

Wystawa zorganizowana w AMC przez wolontariuszki: Natural Therapy

Tematyka: Natura Amarante i jej wpływ na samopoczucie mieszkańców i wolontariuszy podczas pandemii.

Opis: Podczas lockdownu natura stala sie naszym najlepszym przyjacielem, naszym schronieniem. Codziennespacery wzdłuż rzeki pozwalały nam wyciszyć nasze umysły, uwolnić się od stresu i bardziej połączyć się z MatkaNatura. Dlatego właśnie poświęcamy naszą wystawę pięknu Amarante, które zawsze zaskakuje nas swoją obfitościądrzew, kwiatów i zwierząt.

Odbiorcy: Wystawa znajdowała się przy wejściu do restauracji organizacji AMC, dlatego odbiorcami była lokalna społeczność, która odwiedza CJ i restauracje oraz uczestnicy projektów międzynarodowych odwiedzający CJ.

Daty: 9.06.2021-15.09.2021

Liczba odwiedzających: ok. 2000 osób.
Żywa biblioteka zorganizowana w Teatro Metaphora przez Jacka Szakuro.

Wydarzenie miało miejsce w Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, 27.08.2021. Bezpośredni udział wzięło ponad 25 osób, a poprzez upowszechnianie informacji o wydarzeniu dotareliśmy do 1500 odbiorców.

 

 

 

Widea

Wolontariusze samodzielnie zbierali krótkie materiały, z prowadzonych przez siebie działań w organizacjach goszczących.  Dowiedzcie się więcej co wolontariusze mieli okazję robić w każdej z organizacji. Miłego oglądania!

Mobilność A1

„Let’s offer equal chances” – to wideo zostało przygotowane przez naszego wolontariusza Kubę, który działał 12 miesięcy w organizacji Language Academy Wales, w Wielkiej Brytanii.

Mobilność A2

„Global active youth” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Iwonę, która działał 12 miesięcy w organizacji Fundació Catalunya Voluntària, w Hiszpanii.

Mobilność A3

„Let’s develop social sensitivity” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Kaję, która działał 3 miesięce w organizacji ORFEAS A.M.K.E., w Grecji

Mobilność A4

„Enhancing the quality of life” to wideo zostało przygotowane przez naszego wolontariusza Jacka, który działał 10 miesięcy w organizacji Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, w Portugalii.

Mobilność A4

„Enhancing the quality of life” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Nelę, która działała 3 miesiące w organizacji Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, w Portugalii.

Mobilność A4

„Enhancing the quality of life” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Blankę, która działała 7 miesięcy w organizacji Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, w Portugalii.

Mobilność A5

„Revitalize the local community” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Martę, który działała 12 miesięcy w organizacji Enjoy Sicily Associazione Culturale we Włoszech.

Mobilność A5

„Revitalize the local community” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Kasię który działała 12 miesięcy w organizacji Enjoy Sicily Associazione Culturale we Włoszech.

Mobilność A6

„Ambassadors of European Solidarity” to wideo zostało przygotowane przez nasze wolontariuszki Angelę, Justynę i Kamilę, które działały 10/12 miesięcy w organizacji Aventura Marão Clube w Portugalii.

Mobilność A7

„We build better place to live in” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Karolinę, która działała 12 miesięcy w organizacji Naermiljosentralen Askovoll Kommune w Norwegii.

Mobilność A8

„Children the future of Europe” to wideo zostało przygotowane przez naszą wolontariuszkę Lorenę, która działała 4 miesiące w organizacji MTÜ Lapsepõlve Akadeemia w Estonii.

 

 

Artykuły Wolontariuszy

Polskie trio w Amarante – relacja wolontariuszek odbywających wolontariat w Aventura Marão Clube w Portugalii 

Wolontariat na wyspie słońca – relacja wolontariuszek odbywających wolontariat w Enjoy Sicily Associazione Culturale we Włoszech

To nie pogoda jest zła a złe ubranie– relacja wolontariuszki Karoliny odbywającej wolontariat w Naermiljosentralen w Norwegii.

E-magazyn dla młodzieży – Natalia w Orfeas, w Grecji
E-Magazine June 2021 – str 8. 
E-magazine July 2021 – str. 20
E-Magazine August-September 2021 – str. 44
E-magazine October 2021 – str. 20. 
E-Magazine November 2021 – str. 5, 17
E-Magazine December 2021 – str. 5-8, 22-25
E-Magazine January 2022– str. 6
E-magazine February 2022– str 13-20

Artykuły Wolontraiuszkin Iwony, odbywającej swój wolontariat w Fundació Catalunya Voluntària w Hiszpanii:
 
 
Artykuł wolontariuszek odbywających swój wolontariat w  Aventura Marão Clube w Portugalii 
Newsletter AMC #9 – str 6-7

 

 

 

Prezentacje podsumowujące wolontariat

 
 
Jakub Smoliński

Language Academy Wales Cardiff, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 

18/10/2020 – 18/10/2021

 
 
Iwona Wierzbanowska

Fundació Catalunya Voluntària, Barcelona, Hiszpania

03/10/2019 – 01/10/2020

 
 
Kaja Borkowska

ORFEAS A.M.K.E., Xylocastro, Grecja

28/02/2021 – 19/05/2021

 
 
Natalia Kąkol

ORFEAS A.M.K.E., Xylocastro, Grecja

04/06/2021 – 12/03/2022

 
 
Jacek Szakuro

Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, Camara de Lobos, Madera, Portugalia

06/12/2020 – 06/10/2021

 
 
Nela Radzyńska

Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, Camara de Lobos, Madera, Portugalia

08/09/2021 – 04/12/2021

 
 
Blanka Wawrzyniak

Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, Camara de Lobos, Madera, Portugalia

06/12/2020 – 10/07/2021

 
 
Marta Wnorowska

Enjoy Sicily Associazione Culturale, Mesyna, Sycylia, Włochy

10/08/2020 – 09/08/2021

 
 
Katarzyna Plencler

Enjoy Sicily Associazione Culturale, Mesyna, Sycylia, Włochy

31/08/2020 – 30/08/2021

 
 
Alicja Bunda

Enjoy Sicily Associazione Culturale, Mesyna, Sycylia, Włochy

06/10/2020 – 05/10/2021

 
 
Angela Gędłek

Aventura Marão Clube,  Amarante, Portugalia

11/08/2020 – 11/06/2021

 
 
Justyna Zalesko, Kamila Hornowska

Aventura Marão Clube,  Amarante, Portugalia

19/08/2020 – 08/09/2021

 
 
Izabella Kurowska

Naermiljosentralen, Askvoll, Norwegia

13/07/2021 – 12/07/2022

 
 
Karolina Kos

Naermiljosentralen, Askvoll, Norwegia

31/10/2020 -30/10/2021

 
 
Lorena Notter

MTÜ Lapsepõlve Akadeemia, Tallinn, Estonia

04/10/2020 – 07/02/2021

 

 

 

Spotkania po projekcie

Jakub Smoliński

Spotkanie odbyło się  5 grudnia 2021, trwało około 40 minut. Zapisało się 20 osób, udział wzięło ok. 12 os. Spotkanie odbyło się we współpracy z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w Pułtusku.

Kaja Borkowska

Spotkanie odbyło się 1 grudnia 2021 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Obecni byli studenci oraz doktoranci uczelni wrocławskich, zainteresowanych wzięciem udziału w wolontariacie w ramach EKS. Materiałem wspierającym moją prelekcję były zdjęcia oraz niektóre pomoce naukowe, których używałam podczas uczenia języka angielskiego w Grecji.

Uczestnicy pytali między innymi o to, jak wygląda wolontariat w małym miasteczku, jakie mieliśmy możliwości podróżowania, czy mieszkaliśmy w wielokulturowej grupie i jak nam się żyło. Pytali również o możliwość odbycia wolontariatu w dobie pandemii. Myślę, że przynajmniej część z nich zaaplikuje na któryś z projektu wolontariatu !

Natalia Kąkol

Spotkanie odbyło się online na platformie Zoom dnia 12 maja 2022, w którym wzięło udział 10 osób w wieku 22-26 lat. Spotkanie trwało 40 minut podczas, którego zostały omówione główne wymagania dotyczące udziału w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności, moje działania podczas projektu, czas wolny oraz korzyści płynące z udziału w programie. Uczestnicy mieli możliwość zadania konkretnych pytań, na które z przyjemnością odpowiedziałam

Jacek Szakuro
 

Spotkanie odbyło się 29.10.2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim o godz. 13. Trwało 45 min. W spotkaniu brało udział 30 os. Omówiłem zasady programu, swoje działania, podróże małe i duże oraz starałem sie zachęcić młodzież do wzięcia udziału w tego typu projektach.

Marta Wnorowska

Spotkanie odbyło się na platformie Zoom dn. 6.09.2021 od 19:00 do 20:30. Udział wzięło 10 osób, jedna dziewczyna była szczególnie zainteresowana Mesyną bo była tam wcześniej na Erasmusie i chciałaby wrócić podałam jej więc kontakt do organizacji Enjoys Sicily. Opowiedziałam o ESC i aktywnościach, pytania były o pandemię, o to jak wygląda to językowo na miejscu, jeżeli ktoś nie zna j. włoskiego, oraz o miasto.

Katarzyna Plencler

Spotkanie z osobami zainteresowanymi projektem wolontariatu European Solidarity Corps odbyło się w Warszawie. W spotkaniu wzięły udział cztery osoby poza mną. Odbyło się 28 października 2021.Przy okazji opowiedziałam również o innych opcjach dostępnych w obrębie programu Erasmus. O niektórych z nich dowiedziałam się w trakcie odbywania swojego wolontariatu, ponieważ promowanie tego typu możliwości stanowiło jedno z moich zadań.

Jako miejsce do przeprowadzenia prezentacji wyznaczyłam Pardon, To Tu. Jest to lokal o bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, spotkania autorskie, czy warsztaty. Ponadto działa tam również księgarnia i sklep płytowy. Spotkanie przebiegło w luźnej atmosferze. Po zaprezentowaniu przeze mnie prezentacji i filmu podsumowującego wyjazd oraz wytłumaczeniu na czym polega projekt European Solidarity Corps, nadszedł czas na zadawanie pytań. Następnie osoby zainteresowane przekazały mi swoje adresy mailowe, abym mogła przesłać im pakiet informacji oraz niezbędne linki. Mam nadzieję, że dzięki moim rekomendacjom i wskazówkom kolejni uczestnicy przeżyją niesamowitą przygodę, jaką jest udział w wolontariacie europejskim.

Alicja Bunda

Spotkanie odbyło się 1 października 2021 na platformie ZOOM. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby. Rozmawiałyśmy ponad godzinę (sama niespodziewałam się, że aż tyle potrwa). Podczas spotkania wyjaśniłam na czym polega projekt ESC i jak założyć konto na stronie internetowej EKS a następnie znaleźć swój wymarzony projekt. Podesłałam również link dziewczynonm. Wyjaśniłam na co należy zwracać uwagę przy wyborze projektu.

Justyna Zalesko

Spotkanie dotyczące mojego projektu w Amarante zorganizowałam dla organizacji studenckiej Erasmus StudentNetwork University of Bialystok. Odbyło się ono 26.11.2021 na platformie Google Meet. W spotkaniu wzięło udział 10 sób. Prezentacja trwała około godziny, podczas której opowiedziałam ogólnie o tym czym jest Europejski Korpus Solidarności, czego dotyczą projekty, kto może wyjechać i jak wygląda rekrutacja.

Następnie przedstawiłam przykład mojego projektu i tak to wyglądało w mojej sytuacji. Przekazałam wskazówki, na co warto zwrócić uwagę decydując się na projekt, aby skorzystać z niego jak najlepiej. Po prezentacji był moment na pytania od uczestników.

 

 

Ponadto za sukcesy i rezultaty uznajemy również:

– W Orfeas udało się zapewnić paczki jedzeniowe 200 rodzinom (Orfeas, Natalia)

-stworzenie 4 murali w Xylocastro i Mannie (jeden miał 44 m!)-jako projekt społeczny aktywizujący młodzież (Orfeas,Kaja)

-MEW projekt w LAW-https://mentalhealth-awareness.com/ – stworzenie przez Kubę gry promującej zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. grę można znaleźć w publikacji.

-40 podcastów stworzonych przez wolontariuszki Enjoy Sicily oraz FCV, w j. angielskim,j. włoskim i hiszoańskim na różne tematy ważne społecznie (prawa kobiet,prawa człowieka,problemy migracyjne współczenej Europy,ekologia, COvid-19itd), upowszechniane na Spotify, Facebook, Twitter and Youtube- uzyskały ok. 2000 wyświetleń każdy.

-fantastyczną inicjatywą były również sztuki teatralne,Mulan i Mały Książe, przygotowane przez wolontariuszy w AMC,wystawione w ośrodku dla osób niepełnosprawnych Cercimarante oraz w lokalnych przedszkolach,do ktoóych uczęszczają dzieciaki z problemami(asperger,autyzm).Dotarliśmy do 120 os. bezpośrednio i 5000 os. pośrednio jako multiplikację w social mediach.

Sztuka 1

Sztuka 2

Sztuka 3

-50 różnych akcji ekologicznych (sprzątania plaż,miejskich skwerów i parków,czyszczenia rzek,levad i reforestacji) w Portugalii, Grecji, na Sycylii

-Projekt BUA-Naermiljosentralen wraz z wolontariuszami stworzyli w Askovol miejsce do darmowego udostępniania sprzętu outdoorowego i sportowego,zwłaszcza osobm z mniejszymi szansami których nie stać na wypożyczenie w regularnych miejscach np. kajaka