(Dis)advantaged – equalizing opportunities: Podsumowanie projektu

(Dis)advantaged - equalizing opportunities: Podsumowanie projektu

(Dis)advantaged – equalizing opportunities to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego angażujący 5 organizacji partnerskich. Artykuł zbiera w jednym miejscu doświadczenia 7 wolontariuszy z Polski, którzy zaangażowani byli w działania przez okres od 6 do 12 miesięcy. 

Kilka Słów o projekcie:

(Dis)advantaged – equalizing opportunities to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ – Wolontariat. Projekt był realizowany w latach 2018-2020 i był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

Wszystkie zaangażowane w projekt organizacje partnerskie pracują w obszarach charakteryzujących się wykluczeniem społecznym, zwalczają nierówności między regionami, borykającymi się z trudnościami, jak  obszary wiejskie oraz działają na rzecz regeneracji obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji (w tym dzielnice zagrożone wykluczeniem społecznym).

Poprzez nasz wspólny projekt chcieliśmy pokazać społecznościom lokalnym, ale także na poziomie międzynarodowym, że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji są wśród nas i czasami potrzebują  wsparcia, ale w większości przypadków chcą tylko poczuć się potrzebni i czuć się jak równy obywatel względem pozostałych. Promowaliśmy również nie dyskryminujące traktowanie, tolerancję i otwartość na inność. 

W ramach projektu odbył się szereg mobilności zagranicznych, które łączyły działania z osobami z mniejszymi szansami, grupami osób zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizowanymi w społecznościach. Wolontariusze wykorzystywali przy tym formalne i pozaformalne metody uczenia się w celu promowania spójności i zrozumienia w różnych grupach, promowania równych szans i zmniejszania różnic w osiągnięciach.

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres, który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych krajów w których przebywali. 

1. Artykuły Wolontariuszy:

Życie na Ukrainie jest trudniejsze, czuć klimat słowiański – relacja wolontariusza Sebastiana z działań w organizacji Sums’ka Mis’ka Hromads’ka Organizatsiia „Tsentr Ievropeiskikh Initsiatyv” na Ukrainie

Relacja prosto z miasta Stalina – relacja wolontariuszek Kasi i Luizy z działań w Bridge of Friendship Kartlosi w Gruzji

Włosi śpiewają z balkonów – relacja wolontariuszki Moniki z działań w organizacji L’Orma we Włoszech

Wspomagam dzieci oraz dorosłych z wrodzoną niepełnosprawnością – relacja wolontariuszki Aleksandry z działań w organizacji Samara Public Non-profit Organization for Disabled People Parus Nadezhdy (organizacja wspierająca: ICYE Russia/Lastochki) w Rosji 

Wspieramy bejrucką młodzież z mniejszymi szansami – relacja wolontariuszek Mileny i Agnieszki z działań w organizacji Young Women’s Christian Association-Beirut w Libanie

2. Broszura z metodami edukacji nieformalnej 

Wolontariusze zebrali w ramach jednej publikacji wykorzystywane przez siebie aktywności z zakresu metod edukacji pozaformalnej. Broszura jest o tyle niezwykła, gdyż opisuje metody działań wolontariuszy z młodzieżą i dziećmi z mniejszymi szansami takimi jak migranci, osoby przesiedlone w wyniku działań wojennych (Południowa Ossettia i Abchazja w Gruzji czy tereny okupowane przez Rosję na Ukrainie) czy osoby niepełnosprawne, zarazem motorycznie jak i umysłowo.

Jest dostępny do pobrania za darmo.

3. Wideo Podsumowujące

Niektórzy z wolontariuszy przygotowali podsumowanie swoich działań w formie wideo / filmików aby w bardziej dostępny sposób przybliżyć działania jakie mieli okazję realizować podczas swoich wolontariatów.

a) Luiza and Kasia,Gori, Gruzja, Organizacja Bridge of Friendship Kartlosi
 
 
b) Monika, Mediolan, Włochy, Organizacja L’Orma 
 
 
c) Milena i Agnieszka, Bejrut, Liban, Organizacja Young Women’s Christian Association-Beirut

 

 

4. Filmiki promujące włączanie społeczne osób z niepełnosprawnością

Materiały przygotowane zostały  przez Aleksandrę w raz z jej organizacją goszczącą Samara Public Non-profit Organization for Disabled People Parus Nadezhdy  i wspierającą  ICYE Russia/Lastochki. Działania realizowane były w mieście Samara, w Rosji. 

a) Prezentacja o wolontariuszach pomagających osobom niepełnosprawnym i promujących integrację grup defaworyzowanych w Rosji
 
b) Film jest podsumowanie monitoringu dostępności miasta Samara dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przeprowadzonego w ramach projektu wolontariatu Aleksandry.

Wideo dostępne jest tylko w j. rosyjskim.

 

 

5. Prezentacje multimedialne podsumowujące każdą z mobilności:

 
 
 
Mobilność A1 – Aleksandra

Samara, Rosja
Samara Public Non-profit Organization for Disabled People Parus Nadezhdy (organizacja wspierająca: ICYE Russia/Lastochki)
12 miesięcy (02/11/2018-30/10/2019 )

 
 
 
Mobilność A2 – Sebastian

Sumy, Ukraina
Sums’ka Mis’ka Hromads’ka Organizatsiia „Tsentr Ievropeiskikh Initsiatyv”
7 miesięcy (13/01/2020-30/08/2020)

 
 
 
Mobilność A3 – Milena i Agnieszka

Bejrut, Liban
Young Women’s Christian Association-Beirut
6 miesięcy (07/11/2018-06/05/2019

 
 
 
Mobilność A4 – Kasia

Gori, Gruzja
Bridge of Friendship Kartlosi
12 miesięcy (16/08/2019-14/08/2020)

 
 
 
Mobilność A4 – Luiza

Gori, Gruzja
Bridge of Friendship Kartlosi
9 miesięcy ( 16/10/2019-31/07/2020)

 
 
 
Mobilność A5 – Monika

Mediolan, Włochy
L’Orma 
9 miesięcy ( 16/10/2019-31/07/2020)

 
Projekt, wszystkie mobilności oraz wypracowane rezultaty zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Projekty Wolontariatu