Think green, live creative – Podsumowanie projektu

Think green, live creative

Think green, live creative to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego angażujący 3 organizacje partnerskie z 3 różnych krajów. Artykuł zbiera w jednym miejscu doświadczenia 5 wolontariuszy z Polski, którzy zaangażowani byli w działania przez okres 6 miesięcy w Hiszpanii, Portugalii i Azerbejdżanie. 

Kilka Słów o projekcie:

Think green, live creative to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ – Wolontariat. Projekt był realizowany w latach 2018-2020 i był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

Głównym tematem projektu była dbałość o środowisko naturalne i promocja zachowań przyjaznych dla środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego i znaczenia sztuki na poziomie osobistym, społecznym i ekonomicznym, uczenie się jego wartości i ochrony poprzez wspólną pracę, obok siebie w międzynarodowych grupach. 

Projekt został zrealizowany przez szereg mobilności w 3 różnych krajach i opierał się na działaniach wolontariuszy z zakresu kultury i sztuki oraz aktywności proekologicznych.

1. Artykuły Wolontariuszy:

Tworzymy samowystarczalny organizm znajdujący się na liście Global Ecovillage Network – relacja wolontariuszy z działań w Arterra Bizimodu  w Hiszpanii

Podsumowanie wolontariatu w Arterra Bizmodu – relacja wolontariuszy z działań w Arterra Bizimodu  w Hiszpanii

Podsumowanie wolontariatu w Teatro Metaphora – relacja wolontariuszy z działań w Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes w Portugalii

Podsumowanie wolontariatu w Azerbejdżanie – relacja wolontariusza z działań w organizacji „Common Sense” Youth Organization PU w Azerbejdżanie

2. Blogi wolontariuszek – Kasi i Ani.

Dziewczyny pisały artykułu w trakcie swojego sześciomiesięcznego wolontariatu w Camara de Lobos na Maderze i dzieliły się swoimi doświadczeniami na bieżąco.

Kliknij w obrazek i poznaj doświadczenia Kasi

Kliknij w obrazek i poznaj doświadczenia Ani

3. Wideo Podsumowujące

Niektórzy z wolontariuszy przygotowali podsumowanie swoich działań w formie wideo / filmików aby w bardziej dostępny sposób przybliżyć działania jakie mieli okazję realizować podczas swoich wolontariatów

a) Ania, Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, Camara de Lobos, Madera, Portugalia 
 
b) Daniel, Arterra Bizimodu, Artieda, Hiszpania

 

4. Prezentacje multimedialne podsumowujące mobilności:

 
 
 
Mobilność A1 – Konrad

„Common Sense” Youth Organization PU
Sumgait, Azerbejdżan
6 miesięcy (kwiecień – październik 2019)

o
 
 

 

Mobilność A3 – Karolina i Daniel

Arterra Bizimodu
Artieda, Hiszpania
6 miesięcy (listopad 2018 – maj 2019)

 

5. Projekt Green Steps – Teatro Metaphora

Projekt Green steps (PL: zielone kroki) – instalacje artystyczne: Wolontariusze wraz z organizacją Teatro Metaphora kontynuują pracę nad kilkoma projektami artystyczno-ekologicznymi. Wykorzystują śmieci i przekształcają je w dzieła sztuki, które zdobią centrum miasta Câmara de Lobos, na wyspie Madera. Głównym celem tych instalacji artystycznych w ramach projektu Green Steps jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów. Konstrukcje wykonywane są przez kilka miesięcy, z pomocą lokalnych i międzynarodowych wolontariuszy, bez żadnego artystycznego szkolenia. Jest to projekt, który angażuje wiele osób z danej społeczności. Po wielu latach pracy w tym projekcie, w końcu, w trakcie trwania mobilności Kasi i Ani, Teatro Metaphora zdobyło międzynarodowe uznanie. W roku 2019 zostali uznani przez Komisję Europejską i zdobyli „Europejską Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju”.

Projekt, wszystkie mobilności oraz wypracowane rezultaty zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Projekty Wolontariatu