Better together w Turcji – projekt długoterminowy

Better together w Turcji – projekt długoterminowy, jest to wspólny projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i organizacji Pi Youth Association.

Projekt jest realizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności

Zachęcamy do aplikowania na projekt te osoby, które chciałby m.in. zobaczyć jak przygotowuje się różnego rodzaju projekty mobilnościowe w ramach organizacji młodzieżowych (pisanie projektów, ich organizacja i wdrażanie), jak również osoby które chciałby działać na rzecz społeczności lokalnej. 

Gdzie? – Izmir, Turcja 
Organizacja goszcząca Pi Youth Association (FB)
Ile będzie trwał projekt? – od września 2024 do lipca 2025

Ilu nas będzie? – 2 wolontariuszy z Polski

Do kiedy prowadzony jest nabór? –  30 maja 2024

Planowany start? – najwcześniej początek września 2024

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: Turcja) na adres magdalena.zelazny@frsp.eu

Dokładna lokalizacja poniżej

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Pi Gençlik Derneği prowadzi działania mające na celu rozwój potencjału młodzieży, pomagając im w rozwijaniu pozytywnych zachowań i postaw, przyczyniając się do ich zdobywania wiedzy i umiejętności. Stowarzyszenie regularnie działa na rzecz dzieci, młodzieży oraz wolontariuszy. Wspiera zwłaszcza osoby o mniejszych szansach np. osoby niepełnosprawne, mające problemy społeczne czy ekonomiczne.

ZADANIA WOLONTARIUSZY 
 1. Działania w obszarze projektów mobilnościowych czyli wspieranie zespołu w kwestiach administracyjnych i organizacyjnych (współpraca przy pisaniu projektów dla młodzieży, ich późniejsze wdrażanie i organizacja)
 2. Promocja i rozpowszechnianie polityki młodzieżowej (wywiady, wpisy na blogach i promocja polityki młodzieżowej, informowanie o możliwościach mobilności młodzieży i tworzenie atrakcyjnych komunikatów w celu dotarcia do innych młodych ludzi i zaangażowania ich, przygotowanie dokumentacji w celu rozpowszechniania wiadomości o możliwościach uczenia się i wolontariatu (oraz wyników projektu), wspieranie innych młodych ludzi, uczestników, stażystów i wolontariuszy w różnych projektach, aby zapewnić wpływ, wartość i widoczność realizowanych przez nich inicjatyw oraz wspierać ich w rozpowszechnianiu wyników dotyczących korzyści płynących z wolontariatu, projektowanie ulotek na sesje informacyjne, warsztaty oraz atrakcyjnych materiałów promocyjnych dla zatwierdzonych projektów (wolontariat, wymiany młodzieży, itp.) w celu zainteresowania lokalnej młodzieży, promocja materiałów promocyjnych na uniwersytetach, szkołach, w ośrodkach młodzieżowych i obywatelskich, bibliotekach itp., zarządzanie mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Instagram), podsumowanie informacji, zbieranie danych, tworzenie grafik, aktualizacja bazy danych itp., robienie zdjęć i filmów podczas zajęć, wydarzeń, spotkań itp., edycja/edycja zdjęć/filmów
 3. Zajęcia dla młodzieży (zapewnienie otwartego biura informacyjnego dla społeczeństwa na temat programów i projektów UE, wielokulturowe kawiarnie dla młodzieży, prowadzenie kursów językowych, szkolenia dla Uczestników (Podstawy Fotografii, Umiejętność korzystania z mediów społecznościowych itp.), warsztaty/szkolenia na temat dobrego samopoczucia i opieki zdrowotnej z miejscową młodzieżą, np.: prezentacje na temat zdrowej żywności, żywności GMO, żywności jako medycyny, wprowadzenia do medycyny naturalnej, informują o problemach środowiskowych w Turcji iw Europie, organizowanie warsztatów dla lokalnej młodzieży na różne tematy, takie jak środowisko, psychika, zdrowie, odżywianie, prawa kobiet, różnorodność kulturowa, wielokulturowość, procesy migracyjne itp., organizowanie dyskusji panelowych na temat praw człowieka i problematyki płci, organizowanie wykładów na różne tematy, takie jak środowisko, psychika, zdrowie, odżywianie, prawa kobiet, różnorodność kulturowa, wielokulturowość, procesy migracyjne itp., klub Konwersacji Języka Angielskiego.
 4. Wspieranie strategii Stowarzyszenia Młodzieży Pi w promowaniu budowania zdolności i możliwości nawiązywania kontaktów dla młodych liderów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji edukacyjnych na poziomie lokalnym/regionalnym, zainteresowanych większą aktywnością na scenie regionalnej. Obejmuje pomoc we wdrażaniu lokalnych działań skoncentrowanych na podnoszeniu świadomości na temat programów ESC oraz oferowanie narzędzi poprawiających komunikację ze społecznościami lokalnymi, grupami docelowymi i interesariuszami, władzami lokalnymi itp.

Jesteśmy otwarci na inicjatywy i pomysły wolontariusza. Zadania końcowe zostaną uzgodnione z wolontariuszem w zależności od jego zainteresowań i potrzeb.

KWESTIE ORGANIZACYJNE
 • kieszonkowe – 150 euro/mies
 • jedzenie – 90 euro/mies
 • zakwaterowanie w pełni urządzonym mieszkaniu usytuowanym blisko biura organizacji
 • transport tam i z powrotem – 275 euro
 • transport publiczny na miejscu (jeśli będzie taka potrzeba)
 • ubezpieczenie Henner
 • stacjonarny kurs językowy
 • koordynator zadań wolontariackich na miejscu

Zobacz też inne nasze nabory!