ESC: długoterminowy projekt w organizacji młodzieżowej w Bolonii.

OPIS PROJEKTU

Wolontariusz będzie aktywnie uczestniczył w wieloetnicznym i stymulującym środowisku Reggio Emilia, wykorzystując działania i sieć kontaktów YouNet. Możliwości uczenia się: Doświadczenie ESC z YouNet pozwala wolontariuszom udoskonalać i poszerzać swoją wiedzę i postawy poprzez środki edukacji pozaformalnej, takie jak interaktywne warsztaty, laboratoria praktyczne, dni informacyjne itp., w których wolontariusz weźmie udział i pomoże w organizacji .

Wolontariusze zajmą się programem Erasmus+ i lokalnymi działaniami prowadzonymi przez
YouNet w Reggio Emilia. YouNet Reggio Emilia angażuje się w działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Działania obejmą:
  • Realizacja projektów Erasmus+
  • Tandemy językowe dla lokalnej ludności w Reggio Emilia
  • Działania mające na celu podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+
  • Zajęcia w wiejskim otoczeniu Reggio Emilia.
PROFIL UCZESTNIKA:

– Między 18 a 30 rokiem życia.
– Proaktywna i kreatywna postawa, umiejętności organizacyjne i nastawienie na rozwiązywanie problemów.
– Pierwszeństwo w selekcji będą mieli kandydaci posługujący się językiem polskim i bułgarskim.
–  Silne umiejętności komunikacyjne, zarówno pisemne, jak i werbalne, są niezbędne na tym stanowisku.

Zgłoszenie wyślij na adres: Magdalena Żelazny z dopiskiem „Bolonia”.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 31.03.2024