Break barriers – expand wings: Podsumowanie projektu

Break barriers

Break barriers – expand wings  było projektem wolontariatu indywidualnego w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności, w który zaangażowane były 2 wolontariuszki  z Polski przez okres 6 miesięcy. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem ich działań.

Kilka słów o projekcie 

Break barriers – expand wings był  projektem specjalnie zaprojektowanym dla wolontariuszki ze specjalnym potrzebami. Kinga porusza się na wózku inwalidzkim. Umożliwiliśmy jej wyjazd na projekt wolontariatu wraz z drugą wolontariuszką z Polski.

Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz  Equação, Cooperativa de Comércio Justo, Crl  z Portugalii. 

Celami projektu  było:

– umożliwienie osobom z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami poznania Europy, programów Komisji Europejskiej oraz zdobycie nowych doświadczeń dzięki udziałowi w projekcie wolontariatu w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności;
– uświadomienie społecznościom lokalnym i władzom samorządowym, jak wiele barier osoby niepełnosprawne muszą przezwyciężyć, aby mieć dostęp do przestrzeni publicznej,
– ułatwienie młodym ludziom integracji społecznej i zawodowej oraz wspieranie samorealizacji i rozwoju osobistego i rozwoju;
– wykorzystanie uczenia się formalnego i pozaformalnego do promowania postaw tolerancji, poszanowania praw osób niepełnosprawnych, spójności i zrozumienia między różnymi grupami, solidarności, demokracji i obywatelstwa w Europie i poza nią;
– zwalczanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji poprzez warsztaty, imprezy itp.;
– podnoszenie świadomości na temat wartości wolontariatu i pomagania sobie nawzajem;
– tworzenie przestrzeni dla rozwoju osobistego i społecznego, które wzmacniają pozycję, promują, odzwierciedlają i stymulują młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa, rozwijają ich kreatywność, zainteresowania, współpracę i odpowiedzialność;
– rozwijanie solidarności i promowanie akceptacji wśród młodych ludzi;

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnej Amarante.

Publikacje

Publikacja 1 – Volunteering on Wheels

Jednym z rezultatów naszego projektu było wydanie publikacji podsumowującej realizację projektu. Celem tej publikacji jest pokazanie, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi obywatelami. Chcielibyśmy pokazać, że udział wolontariusza ze specjalnymi potrzebami jest możliwy i bardzo wartościowy. 

Publikacja 2 – accessibility of the town to wheelchair users

Celem tej publikacji było zwrócenie uwagi władz miasta Amarante na dostępność miasta i zaprezentowanie tego miejsca z innej perspektywy. Ponieważ Amarante jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, wprowadzenie usprawnień w kwestii dostępności może mieć znaczący wpływ wpływ na popularność i ogólny wizerunek miejsca. Ponadto, wprowadzenie zmian architektonicznych będzie miało wpływ na życie mieszkańców Amarante. Rozwiązania zaproponowane w poniższym dokumencie oparte są na doświadczenia i obserwacje autorki – Kingi – jako osoby korzystającej na co dzień z wózka inwalidzkiego. 

POBIERZ: Publikacja_dostępność

 

 

Wideo

Wolontariuszki, Kinga i Dorota, samodzielnie zbierały krótkie materiały, z prowadzonych przez siebie działań w organizacji goszczących. Na koniec materiały zostały zebrane w jedno wideo i poddane profesjonalnemu montażowi. 

 

Prezentacja Podsumowująca 

 

Blog Wolontariuszek 

Kinga i Dorota założyły Blog, na którym dzieliły się swoimi doświadczeniami na bieżąco. 

Amarantebreakbarriers2020

 

Newsletter

Wolontariuszki pisały artykuły  na łamach newsletteru wydawanego przez Equação, Cooperativa de Comércio Justo, Crl 

Newsletter

 

Break barriers

Spotkanie po wolontariacie

11.02.2021 Kinga poprowadziła spotkanie dla członków Fundacji FAQM. Wydarzenie miało miejsce na platformie Zoom i dotyczyło wolontariatu międzynarodowego w ramach EKS, którym wzięła udział. Przez ponad godzinę dzieliła się doświadczeniami, które przywiozła z pobytu w Portugalii w organizacji Equacao de Comercio Justo i mogła zachęcić innych do przeżycia podobnej przygody. Wszyscy zgromadzeni słuchali wystąpienia z uwagą, a po jego zakończeniu zadali jej wiele pytań. 

Break barriers – expand wings: Podsumowanie projektu