Podsumowanie projektu Challenge Yourself in Rybnik

Podsumowanie projektu Challenge Yourself in Rybnik to artykuł zbierający w jednym miejscu doświadczenie trójki zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy zaangażowani byli w dwóch, rybnickich instytucjach kultury – Młodzieżowym Domu Kultury i Zabytkowej Kopalni Ignacy, która połączona jest z Industrialnym Centrum Kultury. W projekt łącznie zaangażowano 7 instytucji partnerskich, a sami wolontariusze przyjechali do nas z Gruzji, Turcji oraz Hiszpanii na okresy od 8 do 10 miesięcy.

Kilka słów o projekcie

Projekt Challenge Yourself in Rybnik 2019-2-PL01-ESC11-066265 to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ – Wolontariat. W ramach uzyskanych środkówugościć
Projekt był wynikiem współpracy organizacji partnerskich – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Polski oraz:

Wszystkie zaangażowane w projekt organizacje pracują z i na rzecz młodzieży.
W ramach uzyskanych środków mogliśmy ugościć trójkę zagranicznych wolontariuszy, którzy jako uwaga-pierwsi! w ramach programu EKS zostali wolontariuszami w Rybniku- mieście leżącym w woj.śląskim i aktywnie działali w swoich rybnickich instytucjach goszczących. Poniżej,nasza wybrana trójka wolontariuszy z zagranicy:

od lewej: Giorgi (Gruzja), Paloma(Hiszpania), Furkan(Turcja)

W naszym projekcie, wspólnie chcieliśmy odpowiadać na wyzwania jakie stawia nam współczesny świat i potrzeby jakie dostrzegliśmy w Rybniku,
Cele jakie osiągnęliśmy wdrażając ten projekt to m.in. :

 • umożliwienie i rozwijanie międzynarodowej współpracy młodych ludzi, danie im możliwość na kontaktu z obcokrajowcami;
 • rozbudzenie zainteresowania językami i kulturą krajów Europy wśród młodzieży i społeczności lokalnych poprzez edukację nieformalną;
 • umożliwienie doświadczenie wielojęzyczności i edukacji międzykulturowej, a przez to przełamywanie barier kulturowych i stereotypów;
 • umożliwienie mobilność młodych obywateli krajów UE i krajów partnerstwa wschodniego;
 • wzbogacenie ofertę zajęć MDK i ICK w Rybniku;
 • zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie poprzez uczenie się pozaformalne;
 • promowanie wielojęzyczności, nabywania kompetencji i znajomości języków obcych przez wolontariuszy oraz poprzez nauczanie języków obcych społeczności lokalnej Rybnika (j. angielski, hiszpański, turecki i gruziński/rosyjski);
 • podnoszenie świadomości na temat mobilności oraz jej pozytywnego wpływu na rozwój młodych ludzi, promowanie uczestnictwa w wolontariacie na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez promowanie programu EKS;
 • rozbudzenie postawy aktywnego zaangażowania się w wolontariat;
 • zwiększenie zaufania społeczności lokalnych do funduszy unijnych i przekonanie do korzystania z ich zasobów;
 • poprawić wizerunek Rybnika w regionie, w Polsce i poza jej granicami;
 • pokazać prawdziwy obraz Śląska i śląskich tradycji, a nie tylko stereotypów.

Wolontariusze działali na rzecz zwiększania świadomości na temat wartości wolontariatu, rozwijania solidarności i promowania akceptacji wśród młodych ludzi. Wykorzystywali przy tym formalne i pozaformalne metody uczenia się w celu promowania spójności i zrozumienia w różnych grupach, promowania równych szans i zmniejszania różnic w osiągnięciach.

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję działać wolontariacko na rzecz społeczności lokalnej miasta Rybnik

W ramach projektu były prowadzone działania wolontariuszy, które odnosiły się do bezpośredniej pracy z grupą docelową tj. dziećmi, młodzieżą i lokalną społecznością. Wśród takich działań można wymienić przede wszystkim:

 • warsztaty artystyczne: taneczne, plastyczne, teatralne czy graficzne czy lekcje i konwersacje w j. obcych
 • warsztaty i aktywności o charakterze międzykulturowym (kulinarne, o tradycjach i kulturze, historii czy religii)
 • pomoc w dokumentacji filmowo-zdjęciowej podczas eventów i działań, tworzenie grafik i artykułów
 • organizację i realizację wernisaży, wystaw, koncertów, konkursów, eventów.
 • podnieśli oni swoje umiejętności językowe, spotkali się z żywym językiem, nie tylko angielskim, ale również językiem
  krajów goszczących;
 • podnieśli oni swoje kwalifikacje w ramach kompetencji miękkich i społecznych – przez organizację różnego rodzaju działań i wydarzeń nauczyli się pracować w grupie, o charakterze międzynarodowym, jak również indywidualnie,dotrzymywać narzuconych terminów, organizować i planować swoją pracę.

Tak jak wspomniano wyżej-wolontariusze prowadzili różnego rodzaju zajęcia – warsztaty językowe lub artystyczne w ramach których docierali głównie do lokalnej młodzieży oraz dzieci. Dla przykładu grupy zajęciowe Palomy, czy to teatralne, taneczne czy plastyczne liczyły około 12-20 dzieci, a w grupie z tańca hiphop (grupa dzieci w wieku 10-13 lat), średnio po 12 osób. Jeżeli chodzi o lekcję hiszpańskiego to na lekcjach zawsze pojawiało się od 5 do 10 osób.


Podczas Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w MDK, gdzie Paloma prowadziła warsztaty o swoim kraju frekwencja liczyła ponad 40 dzieci do 10 lat oraz 20 osób od 12 do 16 lat. Link do galerii z wydarzenia znajduje się tutaj. Paloma miała również okazję udzielić wywiadu dla szkolnej gazetki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty (link tutaj)

Dzień Wolontariusza w MDK

Natomiast jeżeli chodzi o Giorgiego i Furkana to mieli oni okazję zaprezentować swój kraj i program EKS podczas XX Tradycyjnych Gwarkach z Hoym Gruby (Święto Górników), w których wzięło ponad 100 osób pracujących na kopalni czy w VII Rybnicka Gala Wolontariatu, na której również pojawiło się około 90 osób, w tym lokalne Radio90, a Giorgi udzielił krótkiego wywiadu opowiadając o programie EKS i zwiększając tym samym zasięg i promocję programu w Rybniku (klik)

XX Tradycyjnych Gwarkach z Hoym Gruby

Ponadto, jednym z rezultatów projektu było wprowadzenie do oferty Halo Rybnik spotkania wolontariuszy z lokalną społecznością w ramach Social Language Meeting, które zostaną kontynuowane przez kolejnych wolontariuszy oraz bezpłatne lekcje j.obcych dla lokalnej młodzieży i mieszkańców Rybnika.

W ramach integracji i dzięki programowi Europejski Korpus Solidarności mogliśmy zabrać naszych wolontariuszy, których gościliśmy w tym czasie jako FRSP m.in. na Stadion Zimowy w Tychach, aby spróbowali swoich sił w jeździe na łyżwach 😉

Akcję online wolontariuszy #stayathome i na rzecz lokalnej społeczności

Oczywiście podczas trwania tego projektu musieliśmy się zmierzyć z siłą wyższą jaką była/jest pandemia COVID-19. Z jej powodu odwołano większość aktywności i planowanych działań czy akcji, a wolontariusze przez długi okres czasu przebywali na lockdownie, podobnie jak pracownicy zaangażowanych instytucji. Jednak, byliśmy w stanie przenieść niektóre z działań na platformy online. Używając m.in.platformy Trello planowaliśmy zadania i realizowaliśmy je drogą online za pomocą różnych kanałów informacyjnych, w tym social media zaangażowanych instytucji oraz dzieliśmy się pomysłami, rezultatami i metodami edukacyjnymi.

Przykład naszych karty aktywności w Trello podczas lockdownu
Przykładowe artykuły wolontariuszy i ich akcje online

Paloma zaangażowała się w tworzenie krótkich filmików DIY (Do It Yourself). Pokazała m.in jak stworzyć wielkanocne króliczki z płatów kosmetycznych (filmik poniżej), jak pomalować swoje klucze (klik) oraz jak powinna wyglądać i jak zrobić prawdziwą tortilla de patatas (klik). Pokazała również swoją miejscowość z której pochodzi w niecodzienny sposób, używając polskiego słownictwa 🙂 (klik)

Ze względu na pandemię odwołano co roku organizowany Festiwal Kultur w Rybniku, jednak przeprowadzono Dzień Gruziński i Dzień Turecki Online, gdzie zapisało się około 100 osób, ale ilość wyświetleń osiągała od 50 osób wzwyż.

Na szczeblu międzynarodowym nasz wolontariusz zaangażował w promocję Dnia Tureckiego Ambasadora Tureckiego w Polsce- Tunca Ugdula, który nagrał specjalnie dla wszystkich zainteresowanych przesłanie dedykowane uczestnikom wydarzenia i miało ono charakter zacieśniania więzi polsko-tureckich.

Ponadto chłopaki jak mogli wspierali swoją instytucję goszczącą jak mogli w wernisażach, wystawach, imprezach kulturalnych organizowanych w
Zabytkowej Kopalni Ignacy czy szyli maseczki, które trafiły do kilkunastu osób z dzielnicy Niedobczyce.

Lista rekomendacji na czas kwarantanny w formie ikonografiki: Furkana, Palomy, Giorgiegi) .

Lista rekomendacji na czas kwarantanny Giorgiego

Ponadto spotkania Social Language Meeting zostały przeniesione na drogę online, a na spotkaniach średnio brało udział 10 osób z Rybnika i jego okolic.

Artykuły na blogu wolontariuszy EKS z ramienia FRSP:
Furkan – One week of coronavirus quarantine in Poland ; 3 countries in 2 days. My travel tips in Poland
Paloma – My own on arrival training; My weekend in Gdansk
Giorgi : Mid-term training in Toruń

Poniżej odnajdą Państwo prezentacje podsumowujące aktywności wolontariuszy, stworzone przez nich samych.

Prezentacja Giorgiego z Gruzji
Prezentacja podsumowująca Palomy z Hiszpanii
Prezentacja podsumowująca Furkana Yildirima z Turcji

Dodatkowo zapraszamy do obejrzenia filmików podsumowujących wolontariat Giorgiego (10 miesięcy) i Furkana (9 miesięcy) stworzonych przez wolontariuszy z pomocą pracowników Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Pragniemy dodać, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejne lata, aby móc gościć kolejnych wolontariuszy w Rybniku, dzięki programowi Europejski Korpus Solidarności. Stay tuned!