Podsumowanie wolontariatu w Atenach

Jak najlepiej spędzić początek wakacji? Wyjechać na wolontariat!

Tak postanowiły Julia i Paula które 30 dni na przełomie czerwca i lipca spędziły na projekcie wolontariatu zagranicznego „World of Youth Active Participation” w greckiej organizacji Hellenic Youth Participation.

W ramach aktywności wolontariackich Paula i Julia m.in. tworzyły materiały do nieformalnej biblioteki, przygotowywały filmiki i kampanie przeciw mowie nienawiści czy promujące ideę wolontariatu, jak również organizowały różnego rodzaju wydarzenia dla społeczności lokalnej jak turniej piłkarski czy imprezę promującą ideę ochrony środowiska.

Wideo przygotowane przez Julię – krótkie podsumowanie działań na projekcie:

Wolonatriuszki przygotowały również prezentacje dotyczące ich działań w ramach projektu.

http://www.authorstream.com/Presentation/frsp-3903477-paula-wysmoli-ska-prezentacja/