Cross-border education – a step to a career: Podsumowanie projektu goszczącego

Cross-border education – a step to a career był projektem goszczącym koordynowanym przez Fundacji, w której wzięły udział Sara i Berrin. Spędziły 9 miesięcy wolontariatu w Oświęcimiu, w Polsce. Dziewczyny działały z młodzieżą w lokalnej szkole o profilu techniczno – zawodowym, w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Dziewczyny rozpoczęły swoją przygodę w PZ4SEG w październiku 2018. Działały z młodzieżą przez 9 miesięcy, do końca roku szkolnego w czerwcu 2019.

Wolontariuszki miały okazję realizować takie działania jak:
1.Przygotowanie językowe młodzieży:

-do wyjazdów zagranicznych,na wymiany młodzieżowe,szkolenia,oprowadzania grup zagranicznych po Małopolsce,do pracy w międzynarodowych sieciach hotelowych(konwersacje,tandemy językowe,odgrywanie scenek rodzajowych)
-Sara prowadziła nieformalne zajęcia z hiszpańskiego ( gra słów, podstawowe zwroty grzecznościowe)
-Znaleźli się również chętni na zajęcia z j. tureckiego – Berrin uzbierała grupę 10 osób, w której ostatecznie do końca roku wytrwały tylko 3 osoby ze względu na poziom trudności j. tureckiego. Wytrwali nauczyli się podstawowych zwrotów i zasobu słownictwa potrzebnego do kontynuowania nauki ale też na takim poziomie by móc się porozumieć będąc w Turcji.

2.Działania kulturalne: Przybliżenie historii,kultury i zwyczajów krajów z których pochodziły wolontariuszki jak:

-warsztaty kulinarne-odbywały się w trzech partiach z uwagi na organizację zajęć szkolnych: w listopadzie, styczniu i marcu. Warsztaty był czasochłonne i wymagały dużego zaangażowanie wolontariuszek. Dziewczyny przygotowały na każde spotkanie prezentację swoich regionalnych i krajowych potraw, następnie omawiały sposób przygotowania danego dania i wykonywały wspólnie z uczniami daną potrawę. Przed każdymi zajęciami robiły listę potrzebnych produktów, które musiały dostarczyć na warsztaty. Wolontariuszki brały udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli i również poznawały polską kuchnię. Wszystkie zajęcia były opisane na szkolnym Facebooku przez dziewczyny.
– elementy kulturoznawstwa-Sara z Berrin prezentowały swój kraj jego położenie , kulturę oraz tradycje. Podczas tych zajęć uczniowie mogli poznać wiele ciekawych zakątków danego kraju, dowiedzieć się naszym polegają różnice dialektu w danym języku.o serii zajęć, wolontariuszki zostały zaproszone na warsztaty o Polsce przygotowane przez uczniów.
-organizowanie imprez szkolnych;wsparcie festynów;
-Dzień europejski(16/10/2018)-prezentacja programu Erasmus+ i wolontariatu.

3.Działania z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy

-przybliżenie sylwetki typowego gościa/turysty z danego kraju-symulacje,scenki rodzajowe;przedstawienie atrakcyjnych form pracy np:animatora czasu wolnego;przygotowanie do zagranicznych praktyk,staży

4.Prowadzenie Euroklubów i Klubu wolontariusza:

-Prowadzenie warsztatów(o tolerancji,międzykulturowości,prawach człowieka,demokracji);zajęcia pozalekcyjne(kluby językowe,zajęcia sportowe i taneczne,kółka literackie i artystyczne);
– Prowadzenie Punktu Informacyjnego połączonego z Klubem Młodzieżowym w których wraz z młodzieżą poruszały tematy i dyskutowały na powyższe tematy.

5.Animacja społeczności lokalnej:

– Klub językowy dla seniorów;
– Language cafe;
– wieczorki z grami planszowymi;
– wydarzenia specjalne dla lokalnych dzieci i młodzieży np:wieczorki kulturalne

5.Wolontariuszki wyszły z inicjatywą własnych działań:

-Wolontariuszki prowadziły warsztaty ruchowo taneczne – Joga i Zumba od listopada do kwietnia kilka razy w tygodniu.
-Berrin prowadziła warsztaty z biżuterii dla zainteresowanych. Warsztaty odbywały się w grudniu,w lutym i kwietniu z okazji Bożego narodzenia,Walentynek i Wielkanocy.
-Sara prowadziła warsztaty z fotografii , które zakończyły się sesją zdjęciową tworzone przez uczniów.
-Warsztaty z reklamy- na tych warsztatach dziewczyny poznawały program Corel i dzięki temu razem z uczniami na warsztatach prowadzonych przez wolontariuszki mogły wykonywać projekty graficzne, projektować kartki, wizytówki oraz zaproszenia. Berrin z Sarą wykonywały naklejki a następnie drukowały na ploterze potrzebne materiały do promocji szkoły.
-angażowały się w prace szkolne tworząc z uczniami gazetki szkolne, dekoracje na akademie oraz uroczystości szkolne.Często fotografowały szkolne wydarzenia a następnie umieszczały informację na szkolnym Facebooku.
-Ostatnie warsztaty zorganizowane przez dziewczyny to Eko project, projekt był podzielony na trzy etapy. W pierwszej fazie wolontariuszki miały za zadanie dotrzeć do wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich gdzie uświadamiały młodzież odnośnie ekologii. Głównym celem projektu było promowanie recyklingu, dlatego też w drugiej części uczniowie tworzyli eko kartony i segregowali śmieci. Trzecia faza eko projektu to szycie eko toreb pod okiem Berrin.

Wypracowane przez dziewczyny rezultaty, wśród nich:

1. Wideo podsumowujące ich projekt:

Dziewczyny dzielą się informacjami o tym co robiły podczas swojego EVS w PZ4SEG. Materiał służy FRSP jako element promocji Wolontariatu i projektów mobilnościowych wśród młodzieży chcącej przyjechać na projekt do Polski ale także wśród instytucji zainteresowanych goszczeniem u siebie zagranicznych wolontariuszy.

2. Prezentacja podsumowująca SARA &BERRİN

3.  Wernisaż i wystawa zdjęć, w ramach działań uzupełniających – 19/06/2019
Wystawa została przygotowana przez Berrin i Sarę. Tematem wystawy był wolontariat jako narzędzie niesienia wsparcia,aktywizacji społeczności, wyrównywania szans oraz włączenia społecznego. Berrin miała okazję opowiedzieć o czasie spędzonym w Oświęcimiu, działaniach i aktywnościach jakie organizowała.

Działania Uzupełniające_wernisaż

4. Spotkania z młodzieżą po powrocie do krajów ojczystych:
Sara i Berrin miały okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat życia i pracy w Polsce,w Oświęcimiu z uczestnikami tych spotkań(społecznością lokalną np.w bibliotekach lub domach kultury,dziećmi i młodzieżą w szkołach).Przedstawiły i porozmawiały o Polsce i Małopolsce, kulturze,współpracy z krajami UE i partnerskimi,rozwijaniu siebie poprzez projekty mobilności zagranicznej. Berrin zrobiła takie spotkanie na swoim uniwersytecie w Bandirmie oraz w Urzędzie Miasta Bandirma, 23 lipca 2019 a Sara podobne spotkanie zorganizowała w swojej organizacji wysyłającej FCV, 15 lipca 2019.

Spotkania po powrocie z EVS