Rezultaty projektu realizowanego w organizacji Merkuri w Gruzji

Rezultaty projektu EVS Volunteers for the civil society in Georgia zostały wypracowane przez naszych wolontariuszy podczas ich 2-u i 6-cio miesięcznego Wolontariatu Europejskiego w Zugdidi, Gruzja. Nadszedł czas podsumowania projektu, w którym wzięły udział dwie wolontariuszki krótkoterminowe Marysia i Dorota oraz dwie wolontariuszki długoterminowe Monika i Ania. Obie działały w organizacji  w ramach półrocznej projektu wolontariatu europejskiego.

Ania i Monika działał z lokalną młodzieżą i dzieciakami. Zakres działań był szeroki, od animacji czasu wolnego, organizowania gier i zabaw sportowy dla młodszych dzieci, przez organizowanie klubu młodzieżowego (warsztaty, uczenie języków), organizowanie eventów dla społeczności lokalnej po przygotowywanie materiałów promocyjnych organizacji i pomoc w realizacji projektów.

  • Wideo przygotowane przez Anię, zbiór wywiadów z lokalną społecznością:

  • Kalendarz na rok 2019:

  • Podsumowanie projektu w formie prezentacji:
Monika działała w organizacji Merkuri w od października 2017 do kwietnia 2018.

Ania działała w organizacji w okresie od września 2018 do marca 2019.

  • Rezultatem projektu była m.in wystawa produktów hand-made przygotowanych przez wolontariuszki i lokalną młodzież.

  • Aktywności w ramach winter school.

Z kolei wolontariuszki krótkoterminowe działały z dzieciakami podczas organizowanych campów, obozów kolonijnych w okresie wakacyjnym w roku 2017.