Bricks and Sharing: Let’s Build a Common Democracy!

Bricks and Sharing: Let’s Build a Common Democracy!  był projektem wymiany młodzieżowej realizowanym przez organizacje włoskich organizacji ACMOS ASSOCIATIONBuilding Ukraine Together. 

Wymiana młodzieżowa była dwuetapowa. Najpierw grupa młodzieży z Polski, Ukrainy, Włoch i Turcji spotkała się na Ukrainie w sierpniu 2019 a następnie we Włoszech w grudniu 2019. 

W sumie udział w wymianie młodzieżowej wzięło 11 uczestników z Polski, najpierw szóstka na Ukrainie a następnie ósemka we Włoszech. 

Słowem wstępu

Projekt Wymiany Młodzieżowej w ramach programy Erasmus + pt. „Bricks and Sharing: Let’s Build a Common Democracy!” obywał się w dwóch etapach, na Ukrainie oraz we Włoszech. W projekt były zaangażowane cztery organizacje pozarządowe – z Polski, Ukrainy, Włoch oraz z Turcji.

Głównym celem projektu było spotkanie się młodych osób pochodzących z różnych środowisk i kultur aby wspólnie określić ideały demokratyczne, jakie sprawdziłyby się w naszych krajach. Ważne były także dyskusje o wartości demokracji w Europie oraz o zagrożeniach, jakie obecnie dla tego ustroju zauważamy.

Pierwszy Etap – Ukraina

Pierwszy etap wymiany miał miejsce w sierpniu 2019 r. W podróż wyruszyli wspólnie Zuzanna, Julia, Anna, Karolina, Jaśmina i Michał. 

Spędziliśmy 10 dni na Ukrainie w mieście Nowe Sanżary działając na rzecz organizacji BUR. Organizacja ta zajmuje się remontami zaniedbanych przez  biedę i czas wojny obiektami. Mieszkaliśmy w postradzieckim obozie, gdzie organizowano kolonie dla dzieci w czasach ZSRR. Podczas wymiany pomagaliśmy w pracach budowlanych przy remoncie kilku budynków. Najważniejszym projektem był remont lokalnego miejsca integracji społecznej – „Drukarni”.

Oprócz remontów pomagaliśmy na terenie ośrodka – gotowaliśmy, sprzątaliśmy, porządkowaliśmy teren. Poza pracą spędzaliśmy dużo czasu wymianie doświadczeń, integracji przy ognisku. Mieliśmy okazję poznać mieszkańców miasta podczas imprezy międzykulturowej. Poświęciliśmy sporo czasu na nawiązanie relacji z obywatelami Ukrainy. Ostatnie 4 dni wymiany spędziliśmy w Kijowie. Poznaliśmy historię rewolucji na Majdanie, wysłuchaliśmy wykładu na temat wpływu fałszywych wiadomości w mediach ukraińskich na świadomość obywateli, poznaliśmy się też bliżej z przedstawicielami lokalnych organizacji. Ostatnim etapem pobytu na Ukrainie była dyskusja o wyznacznikach demokracji.

Po powrocie mieliśmy za zadanie stworzyć film w każdej grupie narodowej, który przedstawiał sytuację demokracji w każdym z krajów. Dla zainteresowanych film do obejrzenia tutaj: Wideo uczestników 

Drugi Etap – Włochy

Drugim etapem projektu był 7-dniowy wyjazd do Turynu. Niestety Kurdowie, mieszkający w Turcji, nie mogli wziąć udziału w tej części projektu. Tym razem w grupie uczestników z Polski znalazły się Zuzanna, Jaśmina, Aleksandra P.,  Aleksandra S., Anna, Magda, Olga i Monika.  

We Włoszech skupiliśmy się na poznaniu organizacji ACMOS. Stowarzyszenie to pracuje na rzecz promocji wartości demokratycznych i pro europejskich. Odwiedziliśmy wystawę w przestrzeni wystawowo-warsztatowej Performing Media Lab. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Casa ACMOS, którzy podzielili się historią wyjątkowego domu społecznego. Zapoznaliśmy się z szkolnym projektem SCU.TER – mieliśmy okazję zobaczyć jak w praktyce wygląda nieformalna edukacja na temat demokracji, integracji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Oglądaliśmy też wspólnie filmy, które przygotowaliśmy na temat demokracji w naszych krajach, co pozwoliło nam jeszcze bardziej zgłębić temat wyzwań, jakie stoją dziś przed nami w kwestii ochrony demokratycznych praw i wartości. Mieliśmy też okazję zintegrować się z lokalną społecznością i odwiedzić wiele ciekawych miejsc promujących ważne dla stowarzyszenia ACMOS wartości.

Podsumowanie

Rozłożenie projektu w czasie pomogło grupie wolontariuszy lepiej się ze sobą zintegrować.  To był ciekawy, pełen wyzwań projekt. Dzięki takiemu zróżnicowaniu był okazją do głębokiego zrozumienia wyzwań stojących przed ochroną demokracji w Europie.

Autor tekstu i prezentacji: Zuzanna Niezabitowska