Podsumowanie miesięcznego wolontariatu w Contextos

W lipcu dwie wolontariuszki ze Śląska, Magda i Ola, wzięły udział w trzydziestodniowym wolontariacie zagranicznym „World of Youth Active Participation” w organizacji Contextos w nadmorskim Faro w Portugalii.

W ramach swojego wolontariatu dziewczyny nauczyły się i pomagały w tworzeniu projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla obywateli. Projekt, nad którym pracowały dziewczyny, dotyczył wprowadzenia w pięciu miastach w różnych krajach Europy aplikacji mobilnej, która wspierałaby proces decyzyjny i opiniotwórczy między urzędami miasta/gminy a mieszkańcami.

Oprócz tego, w ramach realizowanego już w Contectos projektu Faro Unveiled przeprowadzały wywiady z lokalną społecznością Faro oraz robiła zdjęcia dotyczące osób lub miejsc, które zostały wspominane w wywiadach. Informacje te razem ze zdjęciami były publikowane na specjalnym koncie na Instagramie.

Dziewczyny nauczyły się również podstawowych zwrotów w języku portugalskim i poznały sporą część społeczności lokalnej, w tym także migrantów z krajów afrykańskich.