Rethink, Reshape and Awake the Community – podsumowanie projektu

Projekt „Rethink, Reshape and Awake the Community” jest projektem realizowanym od marca 2021 roku do grudnia 2023 roku. Projekt ten był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności – Projekty Wolontariatu

Kilka słów o projekcie

Projekt „Rethink, Reshape…” był wynikiem współpracy 5 organizacji z 4 krajów Unii Europejskiej oraz 1 kraju partnerskiego (Egiptu). Jego uczestnikami było 24 młodych ludzi, którzy realizowali swoje projekty i przebywali w organizacjach goszczących od 2 do 12 miesięcy. 

W niniejszym projekcie współpracowały, oprócz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, jako organizacji koordynującej, również następujące organizacje goszczące:

Projekt złożony był z szeregu mobilności zagranicznych, w których nasi wolontariusze z Polski mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie o działania na rzecz lokalnej społeczności kraju goszczącego, podejmować działania na rzecz dzieci i młodzieży, często z rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z problemem uchodźctwa ale także barier o charakterze kulturowym i religijnym, seniorów i kobiet, których prawa są ograniczane. Wolontariusze korzystali z formalnych i nieformalnych metod edukacji.

Działania, które wolontariusze podejmowali w trakcie swojej pracy na rzecz innych realizowane były od lipca 2021 do listopada 2023.

Broszura

Jednym z rezultatów projektu, jest broszura wydana w formie publikacji online, która jest udostępniana bezpłatnie naszym partnerom i instytucjom z nami współpracującym. 

Jej celem jest ukazanie działań nieformalnych, które były podejmowane przez wolontariuszy na rzecz osób wykluczonych społecznie, dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, seniorów oraz wszystkich tych którzy zmagali się z ograniczeniami z różnych powodów.  

Broszura stanowi podsumowanie tych działań i jest  źródłem wiedzy, jak działania nieformalnie wpływają na rzecz ww. grup. 

Wideo

Niektórzy nasi wolontariusze przygotowali, jako podsumowanie swojego projektu, krótkie wideo, które miało pokazać ich działania i życie na projekcie. 

Każdy z poniższych filmów został przygotowany samodzielnie przez wolontariuszy. 

Miłego oglądania! 

Mobilność A1

Ola realizowała swój projekt w organizacji ProAtlantico w Portugalii przez 12 miesięcy. 

Mobilność A2

Justyna realizowała swój projekt w organizacji Have a Dream przez niecałe 5 miesięcy.

Aleksander realizował swój projekt w Havea a Dream przez 9 miesięcy. 

Mobilność A3

Kasia realizowała swój projekt w organizacji AAUM na Maderze przez 12 miesięcy. 

Marta również realizowała swój projekt w organizacji AAUM na Maderze przez rok.

Laura także realizowała swój projekt w organizacji AAUM na Maderze przez rok.

Mobilność A4

Olga realizowała swój projekt w organizacji The Hives Project w Grecji przez 7 miesięcy. 

Mobilność A6

Klaudyna realizowała swój projekt w organizacji PlanBe na Cyprze przez niecałe 9 miesięcy.

Mobilność A7

Zuza realizowała swój projekt w organizacji AMC w Portugalii przez 7 miesięcy.

Gosia realizowała swój projekt w organizacji AMC przez niecałe 10 miesięcy. 

Hubert również realizował swój projekt w Portugalii przez 6 miesięcy. 

Mobilność A8

Martyna realizowała swój projekt w organizacji Rato ADCC w Portugalii przez 8 miesięcy. 

Prezentacje podsumowujące projekt

Prezentacja Oli realizującej projekt w organizacji ProAtlantico w Portugalii.

Prezentacja Ani, która realizowała swój projekt w ProAtlanico. 

Prezentacja Justyny, która realizowała swój projekt w organizacji Have a Dream w Egipcie. 

Prezentacja Adriany która również realizowała swój projekt w Egipcie.

Prezentacja Alka, który także spędził kilka miesięcy w Egipcie. 

Prezentacja Marty, która realizowała swój projekt w AAUM na Maderze. 

Prezentacja Laury, która podobnie realizowała swój projekt na Maderze. 

Prezentacja Olgi, która realizowała swój projekt w organizacji The Hives Project w Grecji. 

Prezentacja Malwiny, która także realizowała swój projekt w organizacji The Hives Project. 

Prezentacja Michała, który realizował swój projekt w organizacji El Torcal w Hiszpanii. 

Prezentacja Noemi, która również realizowała swój projekt w organizacji El Torcal. 

Prezentacja Emilii z projektu realizowanego w Maladze w Hiszpanii. 

Prezentacja Klaudyny, która realizowała swój projekt w organizacji PlanBe na Cyprze. 

Prezentacja Zuzanny, która realizowała swój projekt w organizacji Aventura Marao Clube w Portugalii. 

Prezentacja Martyny, która realizowała swój projekt w organizacji Rato ADCC w Portugalii. 

Prezentacja Hani, która również realizowała swój projekt w organizacji Rato ADCC. 

Prezentacja Joli, która realizowała swój projekt w Corroios w Portugalii. 

Prezentacja Kuby, który również realizował swój projekt w Portugalii, w organizacji Rato ADCC. 

Prezentacja Kingi, która realizowała swój projekt w organizacji Orfeas w Grecji. 

Spotkania po projekcie

Po zakończeniu swoich mobilności 8 wolontariuszy zrealizowało spotkania promocyjno-informacyjne na temat swoich projektów. Siedem z tych spotkań było realizowanych online. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 100 osób zainteresowanych projektami wolontariatu oraz  Programem Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Mobilność A1

Ola zrealizowała swoje spotkanie poprzez platformę ZOOM. Spotkanie zostało zorganizowane 13 października 2022 r. o godz. 18. 

FRSP pomagało wolontariuszce w promocji tego wydarzenia, aby jak największa ilość osób mogła wziąć w nim udział. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. 

Mobilność A2

Justyna zrealizowała swoje spotkanie również przez platformę ZOOM, 14 lipca 2022 r. o godz. 17. W spotkaniu wzięło udział 8 osób. 

Tutaj również FRSP pomagało w promocji tego wydarzenia. 

Mobilność A3

Laura zrealizowała spotkanie informacyjne 21.12.2023 r. dla 4 osób. Było one zrealizowane na platformie Google Meet. 

Marta zorganizowała swoje spotkanie 12 września 2023 r. o godz. 17. W jej spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Było one realizowane przez platformę ZOOM. 

Mobilność A4

Olga zrealizowała swoje spotkanie 9 listopada 2023 r. dla grupy młodzieży z jej rodzinnej miejscowości. Spotkanie było realizowane poprzez platformę Google Meet. Wzięło w nim udział 15 osób. 

Mobilność A6

Klaudyna zrealizowała swoje spotkanie 16 maja 2022 r. poprzez platformę Google Meet. W spotkaniu wzięło udział kilka osób. 

Mobilność A8

Hania zrealizowała swoje spotkanie 12 kwietnia o godz. 20. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby. Samo spotkanie zostało zorganizowane przez platformę Google Meet. 

Mobilność A7

Zuzanna zrealizowała swoje spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim, 7 marca 2023 r. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. 

To był niesamowity projekt, nie tylko dla tych młodych ludzi, którzy wzięli w nim udział ale również dla wszystkich organizacji, które wspólnie działały z wolontariuszami w trakcie projektu. Sam projekt, jest początkiem dobrych współprac i potwierdzeniem tych długoletnich. Jeśli i Ty chcesz wyjechać z nami na swój projekt, nie wahaj się i znajdź swój – TUTAJ!