Relacja z wolontariatu w CCMS, Armenia

Patrycja, Michał oraz Kasia wzięli udział w miesięcznym projekcie wolontariatu zagranicznego w Alaverdii, Armenia. Organizacją goszcząca było lokalne NGO – „Center for Community Mobilisation and Support” Community Based NGO.

Kasia, Patrycja, Michał i koordynatorka Julia z CCMS

W Alawerdii zajmujemy się głównie pracą z młodzieżą, lecz nie tylko. Prowadzimy zajęcia z tematów okołomedycznych, między innymi o pierwszej pomocy, zdrowym żywieniu, i trybie życia. Mają one na celu zwiększenie świadomości uczestników w kwestii wpływu różnych czynników, najczęściej zależnych od nich samych na ich zdrowie. Podczasz lekcji z tematów medycznych przedstawiamy równez podstawowe informacje na temat psychiatrii, mając nadzieję, ze zwrócimy uwagę młodych ludzi na źródła chorób psychicznych oraz w celu zapobiegania stygmatyzacji osób cierpiących na te choroby. Poza praktyczna nauka pierwszej pomocy staramy się zwrócić uwagę na możliwe podstawowe przyczyny stanów nagłych. Oprócz tego prowadzimy zajęcia z Excela oraz Worda, co może przynieść nowe możliwości zarobkowe w miejscowosci, gdzie problemem jest wysokie bezrobocie i złe warunki pracy. Celem poszerzenia horyzontów lokalnej młodzieży postanowiliśmy również zorganizować dla nich zajęcia z geografii ze szczególnym uwzględnieniem państw  Unii Europejskiej. Przedstawiamy na nich model gospodarczy krajów członkowskich oraz uwarunkowania środowiskowe z naciskiem na aspekt ochrony środowiska. Ponadto prezentujemy najodleglejsze zakątki i religie świata, aby młodzież poprzez zrozumienie innych kultur uczyła się tolerancji. W czasie wolnym spotykamy się z miejscowymi wolontariuszami oraz młodzieżą z którymi gramy w gry i zwiedzamy okolicę.