AKTUALNE NABORY

Zobacz wszystkie nabory

wolontariat zagraniczny w ramach EKS - FAQ

W projektach wolontariatu mogą brać udział osoby w wieku od 18 do 30 lat włącznie. Wszyscy kandydaci muszą zarejestrować w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Ponadto musisz legalnie przebywać w jednym z państw członkowskich UE lub następujących krajów partnerskich:

 • Republika Macedonii Północnej oraz Turcji
 • Liechtensteinie, Islandii i Norwegii
 • Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Serbii
 • Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie
 • Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Palestynie, Syrii, Tunezji
 • Federacji Rosyjskiej.

Nie można brać ponownie udziału w projekcie wolontariatu zagranicznego. Wolontariat w ramach EKS jest kontynuacją Wolontariatu Europejskiego, który działał w ramach programu Erasmus+.

Możesz natomiast wziąć udział w projektach solidarności oraz ubiegać się o staż albo miejsce pracy.

STAŻE I MIEJSCA PRACY są działaniami, które zapewniają młodym ludziom możliwości pracy, pomagając im w zdobywaniu umiejętności i doświadczenia, podnosząc tym samym ich szanse na rynku pracy i ułatwiając wchodzenie na rynek pracy. Oferty miejsc pracy i staży dotyczą sektora solidarnościowego. Organizacje mogą wnioskować o dofinansowanie na miejsca pracy lub stażu dla młodego człowieka. Projekty mogą być realizowane w kraju lub za granicą.

Charakterystyka:

 • Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy
 • Zasięg geograficzny: kraje UE
 • Finansowanie w ramach projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI są tworzone i realizowane przez grupę co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież realizuje inicjatywę lokalną, która jest odpowiedzią na wyzwania danej społeczności czy regionu. Zagadnienia obejmują tematy istotne dla młodzieży.
Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy i muszą odbywać się w kraju zamieszkania uczestników projektu. Młodzi ludzie, którzy chcą utworzyć grupę realizującą Projekt Solidarności, muszą zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie ma górnego ograniczenia liczby uczestników. Grupa samodzielnie decyduje o metodach pracy i sposobie zarządzania projektem.

Projekt Solidarności powinien być bezpośrednio powiązany z lokalną społecznością, w której młodzi uczestnicy żyją, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania wokół nich. Wraz z rozwiązywaniem lokalnych wyzwań Projekt Solidarności powinien również wyraźnie wykazać europejską wartość dodaną poprzez zajęcie się priorytetami zidentyfikowanymi na poziomie europejskim.

Charakterystyka:

 • Długość projektu: 2-12 miesięcy
 • Zasięg geograficzny: Polska
 • Dofinansowanie: koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne

Udział w wolontariacie europejskim jest w pełni bezpłatny.

Wolontariusz ma zapewnione:

 • zakwaterowanie w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba organizacji goszczącej (zazwyczaj jest to pokój jednoosobowy w kilkuosobowym mieszkaniu, ale zdarza się również pokój w akademiku)
 • pieniędze na jedzenie (wolontariusz początkiem każdego miesiąca dostaje gotówką lub przelewem kwotę, którą może wykorzystać na zakup jedzenie; przykładowe kwoty: 90 euro w Gruzji, 150 euro w Portugalii)
 • kieszonkowe (również w tym przypadku wolontariusz początkiem każdego miesiąca dostaje gotówką lub przelewem kieszonkowe, które może wykorzystać w zależności od swoich preferencji; przykładowe kwoty: 60 euro w Egipcie, 150 euro w Hiszpanii)
 • transport lokalny (organizacja goszcząca opłaca wolontariuszowi miesięczny bilet transportu publicznego, jeśli jest taka potrzeba; niektóre organizacje zapewniają rowery)
 • transport z Polski do miejsca aktywności i z powrotem (każdemu wolontariuszowi przysługuje grant na podróż, który jest rozliczany na podstawie biletów; przykładowe kwoty: 360 euro Portugalia, 275 euro Norwegia)
 • kurs języka danego kraju (w zależności od kraju, do którego się udasz będzie zapewniony albo kurs stacjonarny albo kurs na platformie OLS)
 • nadzór koordynatora organizacji goszczącej (jest to osoba, która będzie najbliżej współpracować z Tobą jako wolontariuszem, będziecie razem planować aktywności, działać i rozwiązywać problemy zaistniałych sytuacji)
 • opiekę mentora (jest to osoba niezwiązana z organizacją goszczącą, która będzie wspierać Cię na miejscu)

Aby wziąć udział w projekcie, musisz zarejestrować się w systemie Placement Administration and Support System (PASS).

Rejestrując się w bazie, musisz określić, jakie jakie projekty Cię interesują oraz jaką wiedzę i doświadczenie możesz wnieść do projektu, a także załadować swoje CV w języku angielskim. Kiedy ukończysz proces rejestracji, możesz spodziewać się wiadomości od organizacji zagranicznych z ofertami wyjazdu dopasowanymi do Ciebie, a możesz też przejrzeć dostępne oferty i aplikować samemu.

Niezależnie od rejestracji w systemie PASS, możesz nawiązać współpracę z naszą fundacją.

 • Możesz zaaplikować na projekt wolontariatu, który już dostał dofinansowanie. Aktualne oferty znajdziesz w zakładce NABORY.
 • Jeśli planujesz wyjechać za więcej niż pół roku, to możemy napisać dla Ciebie projekt wolontariatu.  Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć odpowiednią Twoim zainteresowaniom organizację goszczącą.

Wolontariat krótkoterminowy to projekt, który trwa od 14 do 59 dni. Biorąc udział w takowym projekcie, nadal możesz wziąć udział w projekcie długoterminowym. Ponadto aby wyjechać na wolontariat krótkoterminowy musisz być wolontariuszem z tzw. mniejszymi szansami. Osoby z mniejszymi szansami to takie które zmagają się m.in z:

1) Przeszkodami ekonomicznymi:
a) młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach;
b) długotrwale bezrobotni;
c) długotrwale żyjący w ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców.

2) Przeszkodami geograficznymi: 
a)młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów;
b)młodzież z miejskich stref problemowych;
c)młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze kulturalne, edukacyjne itp.).

3) przeszkodami społecznymi:
a) pochodzenie z wielodzietnej rodziny;
b) osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,
c) osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;
d) sieroty;
e) migranci.

4) Trudnościami edukacyjnymi:
a) młodzież, która ma problemy z nauką w szkole;
b) młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego); przedwcześnie kończący naukę;
c) młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

5) Problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością;

lub innymi trudnościami życiowymi.

Wolontariat długoterminowy to projekt, który trwa od 2 do 12 miesięcy. Wyjeżdżając na takowy projekt, nie możesz wziąć udziału w projekcie krótkoterminowym. W przeciwieństwie do projektu krótkoterminowego, w długoterminowym wolontariusz ma również zapewniony kurs języka danego kraju.

Facebook
LinkedIn
Instagram