FRSP

FRSP jest profesjonalną organizacją współpracującą z lokalnymi wolontariuszami i wspierającą ich zaangażowania we wszystkich obszarach życia organizacji. Pragniemy dać młodym ludziom możliwość nabywania nowych kwalifikacji dzięki wyjazdom zagranicznym, co w przyszłości ma im ułatwić wejście na polski rynek pracy.

ZESPÓŁ

Natalia Germanek

Koordynator projektów

Aleksandra Skrabel

Koordynator projektów

Fundacja rozwoju społeczeństwa przedsiębiorczego

FRSP jest profesjonalną organizacją współpracującą z lokalnymi wolontariuszami i wspierającą ich zaangażowania we wszystkich obszarach życia organizacji. Pragniemy dać młodym ludziom możliwość nabywania nowych kwalifikacje dzięki wyjazdom zagranicznym, co w przyszłości ma im ułatwić wejście na polski rynek pracy.

PROJEKTY ERASMUS+

Wysyłamy polskich wolontariuszy zagranicę i gościmy zagranicznych wolontariuszy w Polsce, organizujemy międzynarodowe szkolenia i wymiany.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Doradzamy firmom, podmiotom samorządowym i organizacjom pozarządowym m.in. w pozyskiwaniu inwestorów czy tworzeniu strategii rozwoju.

POZYSKIWANIE DOTACJI I DOFINANSOWAŃ

Pozyskujemy dotacje, dofinansowania i pożyczki m.in. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej czy inwestycje pro-ekologiczne w przedsiębiorstwach.

Facebook
LinkedIn
Instagram