Społeczno-kulturowy projekt we Włoszech

Społeczno – kulturowy projekt we Włoszech jest wspólnym projektem naszej fundacji i włoskiej organizacji Beyond Borders

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności

Zachęcamy do aplikowania osoby w wieku do 18 do 30 roku życia, które chciałby realizować zadania związane z prowadzeniem różnorodnych warsztatów i aktywności dla społeczności lokalnej

Gdzie? – Orta Nova, Włochy

Kto koordynuje projekt wolontariatu? – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Beyond Borders

Ile będzie trwał projekt? 

61 dni (01.09 – 31.10.2024)

Ilu nas będzie? – 3 wolontariuszy z Polski

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 23 czerwca br.  

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: „Beyond Borders…ESC project”) na adres ewa.skowronska@frsp.eu

Kilka słów o organizacji goszczącej

Beyond Borders ETS to organizacja działająca na rzecz młodzieży, która chciałaby wprowadzić zmiany społeczne w mieście Orta Nova we Włoszech – koncentrując się na młodych ludziach i angażując młodzież, nauczycieli i wychowawców w działania związane z mobilnością, a także lokalne działania społeczno-kulturalne poprzez partnerstwa i oferty. 

Zadania wolontariuszy

Typowe zadania wolontariuszy i sposób ich zaangażowania: Głównym celem działań wolontariuszy jest udzielanie pomocy i wspieranie organizacji w zarządzaniu codziennymi działaniami i projektami międzynarodowymi. Działania i zadania wolontariuszy będą koncentrować się na następujących kwestiach:
– Wspieraniu rozwoju młodzieży poprzez realizację działań takich jak wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów, spotkania międzykulturowe, wizyty studyjne i osobiste projekty wolontariackie;
– Dostarczanie narzędzi do rozwoju kluczowych kompetencji, wzmacnianie i promowanie potrzeby rozwoju osobistego lokalnej młodzieży;
– Promowanie zrozumienia innych kultur i krajów, zapewniając lokalnej społeczności możliwość rozwijania poczucia obywatelstwa europejskiego;
– Promowanie działań za pośrednictwem strony internetowej organizacji i mediów społecznościowych;
– Promowanie międzykulturowego uczenia się, nauki języków i uczenia się przez całe życie w społeczności lokalnej;
– Wykorzystanie kreatywnych sposobów promowania ESC, programu Erasmus+ i innych programów europejskich w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodych ludzi i społeczności lokalnej;
– Stworzenie Księgi Wolontariatu, gromadzącej historie wszystkich wolontariuszy (wysyłających i goszczących) organizacji, online i offline;
– Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, kreatywnym i artystycznym (wieczory filmowe, wydarzenia muzyczne, prezentacje książek, seminaria, debaty, itp. prezentacje książek, seminaria, debaty itp;)

Infopack jest dostępny TUTAJ

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • zakwaterowanie, 
  • środki na wyżywienie, 
  • kieszonkowe, 
  • zwrot kosztów podróży, 
  • ubezpieczenie w prywatnej firmie

Zobacz też inne nasze nabory!