Społeczny projekt długoterminowy w Portugalii

Nie bój się działać – działaj społecznie – CAŁKIEM NOWY NABÓR! 

Promocyjno-społeczny projekt długoterminowy w ramach projektu „Volunteering – step to the future” jest wspólnym projektem naszej fundacji i portugalskiej organizacji Rato-ADCC, która działa w Miratejo i Coroios.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności

Gdzie? – Corroios, Portugalia
Kto koordynuje projekt wolontariatu? –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Rato – Associação para a Divulgação Cultural e Científica
Ile będzie trwał projekt? – *7 miesięcy (od stycznia 2024)
Ilu nas będzie? – 1 wolontariusz z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 30.09.2023 

Jak zaaplikować?

Wyślij na adres projekty@frsp.eu swoje CV oraz list motywacyjny w języku angielskim. Tytuł wiadomości: „Step to… Corroios”. Inne aplikacje nie będą rozpatrywane.

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Założona w 2000 r. organizacja Rato – Associação para a Divulgaceão Cultural e Científica rozwija inicjatywy i projekty na rzecz integracji społecznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rato – ADCC z zadowoleniem przyjmuje pracę i wkład ludzi na różne sposoby w celu promowania integracji społecznej – w ten sposób stowarzyszenie służy jako przestrzeń dla staży oraz krajowych i międzynarodowych projektów wolontariackich. Rato – ADCC wspiera produkcję treści cyfrowych dla organizacji i upoważnia lokalną społeczność do wykorzystywania technologii informacyjnych do różnych celów. W oparciu o aktywne i partycypacyjne strategie i metodologie, Rato – ADCC opracowuje zestaw projektów, których celem jest promowanie integracji społecznej i wzmacniania pozycji ludzi i podmiotów społecznych.

SPECYFIKA MIEJSCA AKTYWNOŚCI

Wolontariusze będą pracować w Miratejo i Corroios – znajdują się w południowej części rzeki Tagus, która ma na drugim brzegu Lizbonę, stolicę Portugalii. Corroios ma kilka dzielnic, w których istnieją pewne punkty krytyczne z trudnościami społecznymi i ekonomicznymi: na przykład w Miratejo, dzielnica, w której założono Rato – ADCC. Jest tam wiele osób o bardzo niskich dochodach: istnieją trudności ekonomiczne z wysokimi stopami długotrwałego bezrobocia dla osób, które mają pracował w zawodach anachronicznych – jest wiele osób, które poszukują podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i innych umiejętności technicznych, lecz nie mają ekonomicznych środków na udział w szkoleniach z tej dziedziny wiedzy. Jedna trzecia populacji Corroios jest w wieku poniżej 25 lat i tam dużo imigrantów, głównie z Afryki, ale także z Europy Wschodniej i Azji, często o bardzo niskich dochodach i braku opieki społecznej ochrony ze względu na fakt, że są to nielegalni imigranci.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu rozwój działań kulturalnych, twórczych i integracyjnych, które zajmują się integracją społeczną osób o mniejszych szansach: migranci/uchodźcy, osoby niepełnosprawne i osoby z problemami związanymi z wielokulturowością, aby umożliwić promowanie solidarności i zainteresowania ludzi w tym zakresie tematycznym; ułatwianie integracji osób o mniejszych szansach poprzez ich udział w działaniach związanych z kulturą, otoczeniem i kreatywnością, nauczyć wolontariuszy kompetencji osobistych i zawodowych, które uczynią ich bardziej wykwalifikowanymi na rynku pracy i bardziej pewnymi siebie jako jak również motywowanie ich do rozwoju projektów osobistych.

AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZY
 • Wsparcie różnych działań szkoleniowych (warsztaty informatyczne, międzykulturowe, partycypacja młodzieży, przedsiębiorczość);
 • Tworzenie i promowanie narzędzi i działań promujących możliwości kształcenia;
 • Szkolenia: zatrudnienie, mobilność, kształcenie nieformalne i przedsiębiorczość;
 • Promocja wolontariatu, inicjatyw i programów młodzieżowych (na poziomie krajowym i międzynarodowym);
 • Wsparcie zarządzania różnymi projektami i działaniami rozwijanymi w Rato – ADCC;
 • Wsparcie działań związanych z edukacją globalną i aktywnym obywatelstwem w szkołach lokalnych.
 • Zarządzanie treścią, tworzenie treści multimedialnych i innych dokumentów online dla różnych stron internetowych zarządzanych przez Rato – ADCC.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
 • kieszonkowe – 150 euro/miesiąc
 • pieniądze na jedzenie – 120 euro/miesiąc + lunch w kantynie
 • transport tam i z powrotem – 360 euro
 • ubezpieczenie Henner
 • 2 dni wolnego/miesiąc
 • praca 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty)
 • transport publiczny na miejscu
 • wolontariusze będą mieszkać w pełni wyposażonym mieszkaniu 10 min pieszo od siedziby organizacji
 • kurs języka portugalskiego

Jeśli nadal się wahasz przeczytaj relację naszej wolontariuszki Martyny – tutaj!

Zobacz też inne nasze nabory!