Wolontariat edukacyjny ESC na Malcie

Nowy nabór na projekt wolontariatu długoterminowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na Malcie! 

Dostępne 2 stanowiska!

  • Education Assistant (Asystent ds. Edukacji)
  • Events & Outreach Assistant (Asystent ds. wydarzeń i pomocy)

https://birdlifemalta.org/us/jobs/

 

Miejsce: Ta’ Xbiex, Malta

Organizacja goszcząca: BirdLife Malta

Czas trwania: 12 miesięcy

Deadline: czwartek 15 czerwca 2023, godz. 23:59 GMT 

Rozmowy kwalifikacyjne online odbędą się w kolejnych tygodniach

Jak aplikować?

Wyślij CV oraz formularz aplikacyjny w języku angielskim na adres magdalena.franke@frsp.eu

Ponadto:

Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego – application form oraz odesłanie go w formacie PDF na adres education@birdlifemalta.org z tematem:  Application for European Solidarity Corps (Position) np. Application for European Solidarity Corps (Conservation Assistant) wraz ze zaktualizowanym CV. Należy pamiętać, że CV bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę.

Gorąco polecamy odwiedzenie strony organizacji goszczącej w celu zapoznania się w wszelkimi dodatkowymi informacjami www.birdlifemalta.org. oraz zakładki Jobs https://birdlifemalta.org/us/jobs/ 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w czwartek 15 czerwca 2023, godz. 23:59 GMT

Następnym etapem są wywiady online. Należy pamiętać, że niekompletne i/lub spóźnione wnioski nie będą brane pod uwagę.

BirdLife Malta

BirdLife Malta jest najstarszą pozarządową organizacją ekologiczną na Malcie, zaangażowaną w ochronę dzikich ptaków i ich siedlisk. Jest również częścią międzynarodowej sieci BirdLife, działającej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na świecie i zrównoważenia zasobów naturalnych.

Zarządzamy czterema rezerwatami przyrody, prowadzimy szereg programów edukacji ekologicznej i zarządzamy kilkoma finansowanymi przez UE projektami badawczymi dotyczącymi ptaków morskich Malty. Nieustannie pracujemy nad ograniczeniem nielegalnych polowań na Wyspach Maltańskich i zwiększeniem ochrony naszego środowiska, które dzięki naszym wysiłkom powstało pierwszych osiem morskich obszarów specjalnej ochrony (SPA) dla Malty

Program ESC zapewnia:

– Zakwaterowanie we wspólnym pokoju blisko biura lub u rodzin goszczących
– Pokrycie wszystkich kosztów zakwaterowania, takich jak prąd, woda, gaz i internet
– Zwrot kosztów lotu i innych kosztów transportu
– 300 euro miesięcznego kieszonkowego
– Prywatne ubezpieczenie CIGNA

Zadania na projekcie

W zależności od wybranego stanowiska.

Szczegóły dostępne na stronie organizacji: https://birdlifemalta.org/us/jobs/

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu magdalena.franke@frsp.eu