Wolontariat EKS – spędź 2 miesiące na Sycylii !!

Poszukujemy wolontariuszy na  wolontariat krótkoterminowy we włoskim mieście Mesyna na Sycylii w organizacji Enjoy Sicily training, hospitality & mobility. To  kolejny projekt koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Gdzie? – Mesyna, Sycylia
Organizacja goszcząca – Enjoy Sicily training, hospitality & mobility
Ile będzie trwał projekt? – 2 miesiące maj – czerwiec (59 dni + 2 dni na podróż)
Ilu nas będzie? – 1 osoba

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 22 marca 2023

Planowany start? – Maj 2023

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo na adres magdalena.franke@frsp.eu (tytuł maila: European Solidarity Heroes in Enjoy Sicily)

Organizacja goszcząca

Organizacja Associazione Culturale Enjoy Sicily poszukuje wolontariuszy głównie do punktu informacji turystycznej (dlatego mile jest widziana znajomość języka włoskiego!). Do zadań wolontariusza będzie jednak należało również wspomaganie organizacji w innych działaniach, takich jak promocja w mediach, organizowanie wydarzeń związanych z kulturą Polski oraz z ideą wolontariatu EKS i wiele innych!

Odwiedź ich profil na FB – Enjoy Sicily

Zadania wolontariusza

Do zadań wolontariuszy będą należeć m.in:

 • Zarządzanie radiem internetowym
 • Zarządzanie miesięcznikiem online
 • Wsparcie dla pracowników punktu informacji turystycznej
 • Wsparcie w prowadzeniu kursów dla kobiet i młodzieży mieszkających na terenach wiejskich
 • Wsparcie w zarządzaniu sieciami społecznościowymi
 • Wsparcie w tworzeniu działalności rekreacyjnej i szkoleniowej dla gminy Mesyna
 • Wparcie działalności biblioteki miejskiej
Co zapewniamy
 • zwrot kosztów podróży w obie strony (275 EUR),
 • kieszonkowe (150 EUR/mc)
 • pieniądze na wyżywienie (120 EUR/mc)
 • zakwaterowanie (pokój 1 lub 2 osobowy w centrum miasta)
 • transport lokalny
 • ubezpieczenie CIGNA
KOGO POSZUKUJEMY?
 • osób od 18 do 30 roku życia z mniejszymi szansami
 • osób zmotywowanych do działania i pracy z dziećmi i młodzieżą, migrantami
 • osób zainteresowanych tematem edukacji
 • osób znających język angielski na poziomie komunikatywnym
 • mile widziane doświadczenie w sferze pracy z dziećmi i młodzieżą
 • osoby z mniejszymi szansami

Wolontariat przeznaczony jest dla osób z mniejszymi szansami.

Co oznacza, ze jestem osobą z mniejszymi szansami?

Jeżeli jesteś osobą, która zmierza się z takimi przeszkodami jak:

 1. Przeszkody ekonomiczne

– młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach

– długotrwałe bezrobocie

– długotrwałe ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców

 1. Przeszkody geograficzne

– młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów

– młodzież z miejskich stref problemowych

– młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze

kulturalne, edukacyjne itp.)

 1. Przeszkody społeczne

– pochodzenie z wielodzietnej rodziny;

– osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,

– osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;

– sieroty

 1. Przeszkody kulturowe

– młodzi imigranci lub ich potomkowie

– młodzi ludzie należący do narodowych lub etnicznych mniejszości

– młode osoby z problemami w dziedzinie adaptacji językowej i włączenia społecznego

 1. Trudności w uczeniu się

– młodzież, która ma problemy z nauką w szkole

– młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego);

przedwcześnie kończący naukę

– młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.