European Solidarity Heroes in Teatro Metaphora

Ostatnie miejsce!

Projekt European Solidarity Heroes koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego wprowadza kolejną niesamowitą destynację!

Wraz z organizacją partnerską  Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes (Facebook page) – zapraszam do wzięcia udziału w wolontariacie długoterminowym na portugalskiej wyspie! Madera czeka na odkrycie!  

Projekty wolontariatu są finansowane ze środków – Europejski Korpus Solidarności

Gdzie? – Camara De Lobos, Madera

Organizacja goszcząca – Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes (oficjalna strona organizacji)

Ile będzie trwał projekt? – 10 miesięcy (305 dni + 2 dni na podróż)

Ilu nas będzie? – 1 osoba z Polski

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 30 listopada 2022

Planowany start? – grudzień 2022

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: European Solidarity Heroes Teatro Metaphora) na adres magdalena.franke@frsp.eu

Organizacja goszcząca

Założona w 2009, Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes to organizacja non-profit, której celem jest prowadzenie aktywności kulturowych, służących edukacji i rozwojowi społeczeństwa. Teatro Metaphora działa w sferze rozwijania kompetencji społecznych i personalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez lokalne i międzynarodowe projekty, a także treningi, konferencje, seminaria, konsultacje, obozy, lekcje oraz inne aktywności edukacyjne, bazujące na edukacji poza-formalnej.


Teatro Metaphora dąży do promowania artystycznego i kulturowego programu, który ma wzbogacić życie ich uczestników, a nie ma na celu zapewnienia tylko rozrywki. Organizacja promuje równe szanse, wsparcie i włączenie społeczne, aktywne obywatelstwo oraz kreatywne aktywności dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów związane z naturalnym dziedzictwem Madery. Organizacja równocześnie jest mocno związana z ekologią, propagując i włączając swój program działania w ramach: recyklingu, zmian klimatycznych, środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Działania wolontariuszy:

– wsparcie organizacji w ich projektach kulturowych tj. sztuki teatralne, wieczorki międzynarodowe, warsztaty kulinarne etc. ;
– prowadzenie warsztatów używając poza formalnej edukacji dla mieszkańców i młodzieży;

– wsparcie organizacji w lokalnych i międzynarodowych projektach (Green Steps, kursy, wymiany młodzieżowe, sesje informacyjne w szkołach, eventy Eurodesku)
– otwarte warsztaty na temat przedsiębiorczości bądź o innych tematach w zależności od zainteresowań/umiejętności wolontariusza; promocja wydarzeń etc. ;
– promocja programu Europejski Korpus Solidarności i Erasmus+ w szkołach i instytucjach publicznych;
– organizowanie i wdrażanie darmowych lekcji języka (j. polski, j. angielski, bądź innego, którym wolontariusz się posługuję);
– wdrażanie własnych projektów i inicjatyw;
– pomoc w prowadzeniu mediów społecznościowych (publikowanie filmów, artykułów na stronie internetowej, newsletterach, promocja, prowadzenie bloga etc.).

Zapewniamy:

  • zwrot kosztów podróży w obie strony (570 EUR)
  • kieszonkowe (150 EUR/mc, 5 EUR na dzień)
  • pieniądze na jedzenie (4 EUR na dzień)
  • zakwaterowanie
  • transport lokalny
  • ubezpieczenie CIGNA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Profil wolontariusza

Informujemy, że w rekrutacji na projekt w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę zgłoszenia osób z tzw. mniejszymi szansami.

Osoby z mniejszymi szansami to takie które zmagają się m.in z:

1) Przeszkodami ekonomicznymi:
a) młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach;
b) długotrwale bezrobotni;
c) długotrwale żyjący w ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców.

2) Przeszkodami geograficznymi: 
a)młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów;
b)młodzież z miejskich stref problemowych;
c)młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze kulturalne, edukacyjne itp.).

3) przeszkodami społecznymi:
a) pochodzenie z wielodzietnej rodziny;
b) osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,
c) osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;
d) sieroty;
e) migranci.

4) Trudnościami edukacyjnymi:
a) młodzież, która ma problemy z nauką w szkole;
b) młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego); przedwcześnie kończący naukę;
c) młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

5) Problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością;

lub innymi trudnościami życiowymi.

Organizacja Teatro Metaphora nie wymaga od kandydata specjalnych zdolności, jednak preferują osoby, które:
– chcą pracować z młodzieżą i są otwarte na nowe kultury
– mają doświadczenie w organizowaniu aktywności dla młodzieży i chcą doszlifować swoje zdolności
– posiadają komunikatywny j.angielski, w mowie i piśmie
– mają kreatywny umysł i chcą podejmować własną inicjatywę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z relacjami naszych byłych wolontariuszek, które realizowały swoje projekty na Maderze wraz z organizacją Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes 😉

Poprzez ekologię do sztuki – wolontariat w Teatro Metaphora

Smaki Madery – relacja z wolontariatu w Teatro Metaphora