European Solidarity Heroes in PIYA (Turcja)

1 WOLNE MIEJSCE!

Wolontariat European Solidarity Heroes w Izmirze (Turcja) to wspólny projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i organizacji Pi Youth Association.

Projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie z funduszy Europejskiego Korpusu Solidarności

Gdzie? – Izmir, Turcja 
Organizacja goszcząca Pi Youth Association (FB)
Ile będzie trwał projekt? – 12 miesięcy
Ilu nas będzie? – 1 wolontariuszy z Polski (ostatnie miejsce)

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 25 listopada 2022

Planowany start? – grudzień 2022/styczeń 2023

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: European Solidarity Heroes in PIYA) na adres magdalena.franke@frsp.eu (w razie pytań zapraszam do kontaktu)

Dokładna lokalizacja poniżej

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Pi Gençlik Derneği prowadzi działania mające na celu rozwój potencjału młodzieży, pomagając im w rozwijaniu pozytywnych zachowań i postaw, przyczyniając się do ich zdobywania wiedzy i umiejętności. Stowarzyszenie regularnie działa na rzecz dzieci, młodzieży oraz wolontariuszy. Wspiera zwłaszcza osoby o mniejszych szansach np. osoby niepełnosprawne, mające problemy społeczne czy ekonomiczne.

ZADANIA WOLONTARIUSZY 

1. Promocja i rozpowszechnianie polityki młodzieżowej
· Wywiady, wpisy na blogach i promocja polityki młodzieżowej
· Organizowanie wywiadów i spotkań z młodzieżą i instytucjami działającymi w obszarze polityki młodzieżowej
· Informowanie o możliwościach mobilności młodzieży i tworzenie atrakcyjnych komunikatów w celu dotarcia do innych młodych ludzi i zaangażowania ich.
· Przygotowanie dokumentacji w celu rozpowszechniania wiadomości o możliwościach uczenia się i wolontariatu (oraz wyników projektu).
· Wspierać innych młodych ludzi, uczestników, stażystów i wolontariuszy w różnych projektach, aby zapewnić wpływ, wartość i widoczność realizowanych przez nich inicjatyw oraz wspierać ich w rozpowszechnianiu wyników dotyczących korzyści płynących z wolontariatu.
· Projektowanie ulotek na sesje informacyjne, warsztaty oraz atrakcyjnych materiałów promocyjnych dla zatwierdzonych projektów (wolontariat, wymiany młodzieży, itp.) w celu zainteresowania lokalnej młodzieży.
· Promocja materiałów promocyjnych na uniwersytetach, szkołach, w ośrodkach młodzieżowych i obywatelskich, bibliotekach itp.
· Zarządzanie mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Instagram)
· Podsumowanie informacji, zbieranie danych, tworzenie grafik, aktualizacja bazy danych itp.
· Robienie zdjęć i filmów podczas zajęć, wydarzeń, spotkań itp.
· Edycja/edycja zdjęć/filmów

2. Zajęcia dla młodzieży:
· Zapewnienie otwartego biura informacyjnego dla społeczeństwa na temat programów i projektów UE;
· Wielokulturowe kawiarnie dla młodzieży;
· Prowadzenie kursów językowych;
· Szkolenia dla Uczestników (Podstawy Fotografii, Umiejętność korzystania z mediów społecznościowych itp.);
· Warsztaty/szkolenia na temat dobrego samopoczucia i opieki zdrowotnej z miejscową młodzieżą, np.: prezentacje na temat zdrowej żywności, żywności GMO, żywności jako medycyny, wprowadzenia do medycyny naturalnej, informują o problemach środowiskowych w Turcji iw Europie;
· Organizowanie warsztatów dla lokalnej młodzieży na różne tematy, takie jak środowisko, psychika, zdrowie, odżywianie, prawa kobiet, różnorodność kulturowa, wielokulturowość, procesy migracyjne itp.
· Organizowanie dyskusji panelowych na temat praw człowieka i problematyki płci;
· Organizowanie wykładów na różne tematy, takie jak środowisko, psychika, zdrowie, odżywianie, prawa kobiet, różnorodność kulturowa, wielokulturowość, procesy migracyjne itp.
· Klub Konwersacji Języka Angielskiego.

3. Wspieranie strategii Stowarzyszenia Młodzieży Pi w promowaniu budowania zdolności i możliwości nawiązywania kontaktów dla młodych liderów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji edukacyjnych na poziomie lokalnym/regionalnym, zainteresowanych większą aktywnością na scenie regionalnej. Obejmuje pomoc we wdrażaniu lokalnych działań skoncentrowanych na podnoszeniu świadomości na temat programów ESC oraz oferowanie narzędzi poprawiających komunikację ze społecznościami lokalnymi, grupami docelowymi i interesariuszami, władzami lokalnymi itp.

Jesteśmy otwarci na inicjatywy i pomysły wolontariusza. Zadania końcowe zostaną uzgodnione z wolontariuszem w zależności od jego zainteresowań i potrzeb.

Szczegółowe informacje w Infopacku poniżej!

KWESTIE ORGANIZACYJNE
  • kieszonkowe – 90 euro/mies
  • jedzenie – 120 euro/mies
  • zakwaterowanie w pełni urządzonym mieszkaniu usytuowanym blisko biura organizacji
  • transport tam i z powrotem – 275 euro
  • transport publiczny na miejscu (jeśli będzie taka potrzeba)
  • ubezpieczenie CIGNA
  • stacjonarny kurs językowy
  • koordynator zadań wolontariackich na miejscu