Wolontariat krótkoterminowy w Bradze, Portugalii – Opportunities ahead!

Wolontariat społeczny w Bradze, Portugalii to wspólny projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i organizacji Association of Constant Occupation . Projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Narodowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24/06/2022 (rekrutujemy na bieżąco, zapewnij sobie miejsce już teraz !) )

Organizacja wysyłająca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Organizacja koordynująca i goszcząca: Association of Constant Occupation
Okres aktywności: 01/07/2022 – 01/08/2022 lub 01/08/2022 – 01/09/2022  (30 dni + 2 dnia na podróż)

Liczba wolontariuszy: 2 osoby z Polski

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny w języku angielskim) należy wysłać na adres: aneta.lubas@frsp.eu
W tytule wiadomości należy wpisać: Aplikacja na projekt: Opportunities ahead! Braga, Portugalia

Organizacja goszcząca

ADOC, czyli Association of Constant Occupation to organizacja non-profit działająca od 2000roku. Zlokalizowana w Bradze, północy Portugali. Ich misją jest promowanie współpracy na rzecz lokalnego rozwoju w obszarze ochrony, nauki, rewitalizacji  dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiskowego.  W edukacyjny sposób ADOC organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży, aby rozwinąć ich przedsiębiorczość oraz zapewnia aktywne zajęcia  dla seniorów. Organizacja współpracuję również z lokalnym samorządem (rady miasta, lokalne i regionalne władze), z prywatnymi podmiotami i innymi, lokalnymi NGO. Rozwijają projektu w wiejskich i miejskich częściach Bragi i Portugalii, skupiając się na osobach z mniejszymi szansami w sferze ich : edukacji, kreatywności, świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, kwalifikacji i treningowi (formalne i poza-formalne metody nauki), rozwoju osobistych kompetencji oraz równości płci.

Działania wolontariusza

Do głównych zadań wolontariusza należeć będzie:

– sen garden, czyli opieka nad ogrodem sensorycznym ( dbanie o ogród oraz organizowanie dla aktywności dla lokalnej młodzieży i osób niepełnosprawnych w tym miejscu);
– wiki-edu.org: to digitalna platforma do promowania nauki j.portugalskiego; wolontariusze będą zbierać, promować i rozpowszechniać materiały o kulturowym dziedzictwie luzofonii;
– Go Mo.Re- projekt kulturowego przewodnika dla ludzi o zmniejszonej mobilności ( wolontariusze pomagają w tworzeniu i obsłudze urządzeń technicznych wspierających mobilność dla tych osób i miejscach szczególnie turystycznych w Bradze);
– wsparcie partnerów ADOC- instytucję dla ludzi z niepełnosprawnością i osób starszych.

Zakwaterowanie, wyżywienie, podróż

Wolontariusze zostaną zakwaterowani w hostelu: z współdzielonymi pokojami, kuchnią i łazienkami oraz wspólną przestrzenią. Hostel zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko biura ADOC.
Wolontariusz otrzyma 150 euro kieszonkowego co miesiąc + 105, 00 EUR na wyżywienie.
Całkowity travel grant na podróż ( Polska-Braga; Braga- Polska) wynosi 360 euro/ 1 osobę.

Każdy wolontariusz w ramach programu ESC jest ubezpieczony w CIGNA w trakcie swojego projektu.

Przed wyjazdem wolontariusz będzie zobligowany do przeprowadzenia testu PCR na obecność COVID-19. Koszt testu nie jest pokrywany.

Chcesz dowiedzieć się więcej o organizacji ADOC ?

Przeczytaj relację naszych wolontariuszek, które wzięły udział w wolontariacie krótkoterminowym w tej organizacji, klikając w poniższe ikony.

 

Relacja Klaudii

Marta ADOC wolontariat

 

Relacja Marty

 

Wolontariat przeznaczony jest dla osób z mniejszymi szansami.

Co oznacza, ze jestem osobą z mniejszymi szansami?

Jeżeli jesteś osobą, która zmierza się z takimi przeszkodami jak:

  1. Przeszkody ekonomiczne

– młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach

– długotrwałe bezrobocie

– długotrwałe ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców

  1. Przeszkody geograficzne

– młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów

– młodzież z miejskich stref problemowych

– młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze

kulturalne, edukacyjne itp.)

  1. Przeszkody społeczne

– pochodzenie z wielodzietnej rodziny;

– osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,

– osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;

– sieroty

  1. Przeszkody kulturowe

– młodzi imigranci lub ich potomkowie

– młodzi ludzie należący do narodowych lub etnicznych mniejszości

– młode osoby z problemami w dziedzinie adaptacji językowej i włączenia społecznego

  1. Trudności w uczeniu się

– młodzież, która ma problemy z nauką w szkole

– młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego);

przedwcześnie kończący naukę

– młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

Relacja Darii

*oczywiście monitorujemy sytuację związaną z wirusem COVID-19. W razie potrzeby wyjazd będzie przesunięty na datę późniejszą.Bezpieczeństwo wolontariuszy jest dla nas najważniejsze.