Wolontariat społeczny w Portugalii – Opportunities ahead!

Wolontariat krótkoterminowy na rzecz społeczności lokalnej w Portugalii w ramach projektu „Opportunities ahead!” jest wspólnym projektem naszej fundacji i  organizacji Rato-ADCC, która działa w Miratejo i Coroios.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Gdzie? – Corroios, Portugalia
Kto koordynuje projekt wolontariatu? –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Rato – Associação para a Divulgação Cultural e Científica
Ile będzie trwał projekt? –  2 miesięce (czerwiec-lipiec /lipiec- sierpień)
Ilu nas będzie? – 2 wolontariusza z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 30 marca

JAK ZAAPLIKOWAĆ?

Wyślij na adres magdalena.zelazny@frsp.eu swoje CV oraz list motywacyjny w języku angielskim. Tytuł wiadomości: „Opportunities ahead – Corroios, Portugalia”. Inne aplikacje nie będą rozpatrywane

 

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Założona w 2000 r. organizacja Rato – Associação para a Divulgaceão Cultural e Científica rozwija inicjatywy i projekty na rzecz integracji społecznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rato – ADCC z zadowoleniem przyjmuje pracę i wkład ludzi na różne sposoby w celu promowania integracji społecznej – w ten sposób stowarzyszenie służy jako przestrzeń dla staży oraz krajowych i międzynarodowych projektów wolontariackich. Rato – ADCC wspiera produkcję treści cyfrowych dla organizacji i upoważnia lokalną społeczność do wykorzystywania technologii informacyjnych do różnych celów. W oparciu o aktywne i partycypacyjne strategie i metodologie, Rato – ADCC opracowuje zestaw projektów, których celem jest promowanie integracji społecznej i wzmacniania pozycji ludzi i podmiotów społecznych.

SPECYFIKA MIEJSCA AKTYWNOŚCI

Wolontariusze będą pracować w Miratejo i Corroios – znajdują się w południowej części rzeki Tagus, która ma na drugim brzegu Lizbonę, stolicę.
Portugalii. Corroios ma kilka dzielnic, w których istnieją pewne punkty krytyczne z trudnościami społecznymi i ekonomicznymi: na przykład w
Miratejo, dzielnica, w której założono Rato – ADCC. Jest tam wiele osób o bardzo niskich dochodach: istnieją trudności ekonomiczne z wysokimi stopami długotrwałego bezrobocia dla osób, które mają pracował w zawodach anachronicznych – jest wiele osób, które poszukują podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i innych umiejętności technicznych, lecz nie mają ekonomicznych środków na udział w szkoleniach z tej dziedziny wiedzy. Jedna trzecia populacji Corroios jest w wieku poniżej 25 lat i tam dużo imigrantów, głównie z Afryki, ale także z Europy Wschodniej i Azji, często o bardzo niskich dochodach i braku opieki społecznej ochrony ze względu na fakt, że są to nielegalni imigranci.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu rozwój działań kulturalnych, twórczych i integracyjnych, które zajmują się integracją społeczną osób o mniejszych szansach: migranci/uchodźcy, osoby niepełnosprawne i osoby z problemami związanymi z wielokulturowością, aby umożliwić promowanie solidarności i zainteresowania ludzi w tym zakresie tematycznym; ułatwianie integracji osób o mniejszych szansach poprzez ich udział w działaniach związanych z kulturą, otoczeniem i kreatywnością, nauczyć wolontariuszy kompetencji osobistych i zawodowych, które uczynią ich bardziej wykwalifikowanymi na rynku pracy i bardziej pewnymi siebie jako jak również motywowanie ich do rozwoju projektów osobistych.

AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZY

 • Wsparcie różnych działań szkoleniowych (warsztaty informatyczne, międzykulturowe , partycypacja młodzieży, przedsiębiorczość);
 • Tworzenie i promowanie narzędzi i działań promujących możliwości kształcenia;
 • Szkolenia: zatrudnienie, mobilność, kształcenie nieformalne i przedsiębiorczość;
 • Promocja wolontariatu, inicjatyw i programów młodzieżowych (na poziomie krajowym i międzynarodowym);
 • Wsparcie zarządzania różnymi projektami i działaniami rozwijanymi w Rato – ADCC;
 • Wsparcie działań związanych z edukacją globalną i aktywnym obywatelstwem w szkołach lokalnych.
 • Zarządzanie treścią, tworzenie treści multimedialnych i innych dokumentów online dla różnych stron internetowych zarządzanych przez Rato – ADCC.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 • kieszonkowe – 150 euro/miesiąc
 • pieniądze na jedzenie – 120 euro/miesiąc + lunch w kantynie
 • transport tam i z powrotem – 360 euro
 • ubezpieczenie CIGNA
 • 2 dni wolnego/miesiąc
 • praca 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty)
 • transport publiczny na miejscu
 • zakwaterowanie
 
Wolontariat przeznaczony jest dla osób z mniejszymi szansami.

Co oznacza, ze jestem osobą z mniejszymi szansami?

Jeżeli jesteś osobą, która zmierza się z takimi przeszkodami jak:

 1. Przeszkody ekonomiczne

– młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach

– długotrwałe bezrobocie

– długotrwałe ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców

 1. Przeszkody geograficzne

– młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów

– młodzież z miejskich stref problemowych

– młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze

kulturalne, edukacyjne itp.)

 1. Przeszkody społeczne

– pochodzenie z wielodzietnej rodziny;

– osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,

– osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;

– sieroty

 1. Przeszkody kulturowe

– młodzi imigranci lub ich potomkowie

– młodzi ludzie należący do narodowych lub etnicznych mniejszości

– młode osoby z problemami w dziedzinie adaptacji językowej i włączenia społecznego

 1. Trudności w uczeniu się

– młodzież, która ma problemy z nauką w szkole

– młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego);

przedwcześnie kończący naukę

– młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

Nie przegap swojej szansy i aplikuj już dziś! Bądź na bieżąco z dostępnymi ofertami i śledź nasze profile na facebooku instagramie.

Informacje o aktualnie trwających naborach znajdziesz na stronie https://volo.frsp.eu/nabory/.