Wolontariat krótkoterminowy w słonecznym mieście Barcelos – Opportunities ahead!

Wolontariat krótkoterminowy jest wspólnym projektem w ramach Opportunities ahead! Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i portugalskiej organizacji SOPRO – Organização de Solidariedade e Promoção, która ma swoją siedzibę w przepięknej miejsnowości Barcelos.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej z Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Gdzie? – Barcelos, Portugal

Organizacja koordynująca –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacja goszcząca – SOPRO – Organização de Solidariedade e Promoção

Ile będzie trwał projekt? – 59 dni + 2 dni na podróż (2 miesiące)

Data rozpoczęcia czerwiec-lipiec / lipiec- sierpień

Ilu nas będzie? –  3 wolontariuszy z Polski

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 28 kwietnia.

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesyłać mailowo (tytuł maila: Wolontariat krótkoterminowy w Barcelos- SOPRO) na adres magdalena.zelazny@frsp.eu

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

SOPRO jest pozarządową organizacją założoną w 1996 r. Misją organizacji jest edukacja młodzieży w duchu solidarności, promocja współpracy przy osobistym rozwoju dzieci i młodzieży w Portugalii i na świecie. SOPRO prowadzi projekty oparte, przede wszystkim o wartości współpracy i edukacji, jak również o uniwersalne prawa człowieka, integracji, sprawiedliwości, tolerancji i pracy wolontariackiej. Działania SOPRO dzielą się przede wszystkim na lokalne realizowane przez wolontariuszy dla społeczności Barcelinhos oraz międzynarodowe skupione poprawie w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży w Mozambiku.

DZIAŁANIA WOLONTARIUSZA

• Wolontariusze będą wykonywać swoje działania w Centrum Seniora lub w Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem jest organizowanie zajęć dla osób starszych, wsparcie w codziennych zadaniach. Organizacja dni tematycznych, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet itp.
• udział w akcjach organizowanych przez SOPRO: Zbiórka materiałów szkolnych i żywności w supermarketach oraz inne działania.
• Inne: wspieranie działalności SOPRO, inicjatyw fundraisingowych, wspieranie mobilności w ramach wymiany międzynarodowej, uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych wolontariuszy z Mozambiku oraz pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw.
• tworzenie własnych pomysłów, projektów

PROFIL WOLONTARIUSZA

To osoba, która lubi pracować z osobami starszymi. Interesuję się sztukami plastycznymi, szeroko rozumianą sztuką, rzemiosłem, sportem i działaniami związanymi z ochroną środowiska. Kogoś, kto może wprowadzać innowacje w codziennych czynnościach Ośrodka Dziennego Opieki dla Osób Starszych oraz pomagać w utrzymaniu ogrodu SOPRO.

Ponadto:
• Organizacja zajęć międzykulturowych, warsztatów, wystaw, wykładów, przestrzeni twórczych, malarstwa, klubów językowych;
• Działania refleksyjne na tematy Unii Europejskiej;
• Praca nad znaczeniem interakcji na równych zasadach, docenianiem różnic i stymulowaniem dialogu międzykulturowego;
• Wspieranie codziennych zadań SOPRO;
• Organizować działania promujące Europejski Korpus Solidarności i Erasmus+

 • Wolontariat przeznaczony jest dla osób z mniejszymi szansami.

Co oznacza, ze jestem osobą z mniejszymi szansami?

Jeżeli jesteś osobą, która zmierza się z takimi przeszkodami jak:

 1. Przeszkody ekonomiczne

– młodzi ludzie o niskim standardzie życia, o niskich dochodach

– długotrwałe bezrobocie

– długotrwałe ubóstwo, żyjąc samotnie lub z powodu ubóstwa rodziców

 1. Przeszkody geograficzne

– młodzież z odległych lub wiejskich obszarów lub regionów

– młodzież z miejskich stref problemowych

– młodzież z obszarów słabo rozwiniętych (ograniczony transport publiczny, słabe zaplecze

kulturalne, edukacyjne itp.)

 1. Przeszkody społeczne

– pochodzenie z wielodzietnej rodziny;

– osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną,

– osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej;

– sieroty

 1. Przeszkody kulturowe

– młodzi imigranci lub ich potomkowie

– młodzi ludzie należący do narodowych lub etnicznych mniejszości

– młode osoby z problemami w dziedzinie adaptacji językowej i włączenia społecznego

 1. Trudności w uczeniu się

– młodzież, która ma problemy z nauką w szkole

– młodzi ludzie, którzy nie ukończyli szkoły (nie mają wykształcenia podstawowego lub średniego);

przedwcześnie kończący naukę

– młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do szkoleń.

CO ZAPEWNIAMY?

 • ubezpieczenie zdrowotne CIGNA w trakcie swojego projektu.
 • zwrot kosztów podróży w obydwie strony 
 • zakwaterowanie 
 • pieniądze na jedzenie (100€ EUR/mesiąc)
 • kieszonkowe (150 EUR /mesiąc)
 

Nie przegap swojej szansy i aplikuj już dziś! Bądź na bieżąco z dostępnymi ofertami i śledź nasze profile na facebooku instagramie.

Informacje o aktualnie trwających naborach znajdziesz na stronie https://volo.frsp.eu/nabory/.