European Solidarity Heroes in UTOPIA

PRZEDŁUŻAMY NABÓR!

European Solidarity Heroes to kolejny projekt koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Wraz z organizacją partnerską – UTOPIA (FB) – zapraszamy do wzięcia udziału w wolontariacie długoterminowym w jednym z większych miast Libanu. 

Projekty wolontariatu są finansowane ze środków – Europejski Korpus Solidarności

Gdzie? – Trypolis, Liban 
Organizacja goszcząca UTOPIA Organization
Ile będzie trwał projekt? – 6 miesięcy (185 dni + 2 dni na podróż)
Ilu nas będzie? – 2 wolontariuszy z Polski 

Ilość wolnych miejsc? – 2 

Do kiedy prowadzony jest nabór? – 17 czerwca 2022

Planowany start? – lipiec/sierpień 2022

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: European Solidarity Heroes in UTOPIA) na adres magdalena.franke@frsp.eu

Organizacja goszcząca

Organizacja UTOPIA jest pozarządową, nienastawioną na zysk organizacją zajmującą się likwidacją wszelkiego rodzaju różnic społecznych poprzez specjalistyczne projekty i programy, które opierają się na wolontariacie, w nadziei na uzyskanie sprawiedliwości społecznej wśród ludzi w tym samym społeczeństwie, niezależnie od ich przekonań politycznych lub religijnych.
Organizacja UTOPIA opiera się na fundraisingu w celu pokrycia kosztów operacyjnych i kosztów realizacji programów. Źródłem jej finansowania są międzynarodowe instytucje grantowe, a także lokalne darowizny z sektora prywatnego i działania fundraisingowe.

Odwiedź ich profil na FB – UTOPIA

Zadania wolontariusza

a) Działania informacyjne
Działania informacyjne będą obejmować zarządzanie informacjami, takie jak wprowadzanie i analiza danych, przeprowadzanie badań, pisanie wniosków i przekazywanie informacji. Wolontariusze zaangażowani w tą część projektu, przejdą profesjonalne szkolenie na temat badań i komunikacji w organizacji, a także będą okazjonalnie współpracować z osobami odpowiedzialnymi za projekty.
Wśród ww. działań wolontariusze realizować będą:

 • zadania badawcze i ankietowe dotyczące tematów i zagadnień związanych z: prawami dziecka, migrantami, sytuacją kobiet na Bliskim Wschodzie itp.,
  -pomoc w wykonywaniu obowiązków administracyjnych,
  -przygotowanie konkretnych produktów promocyjnych, takich jak projekty ulotek, arkuszy projektów, materiałów na stronę internetową, publikacji, kampanii w mediach społecznościowych,
 • informowanie o programach i projektach UE
  -aktualizacje mediów społecznych; pisanie artykułów; obsługa sieci przy wsparciu pracowników UTOPIA
  b) Działalność na rzecz społeczności lokalnych
  -organizacja odnowy i upiększania zaniedbanych terenów w Trypolisie (Bab Al Tabbaneh, Kobbeh, Bab Al Ramel, Abi Samra i Zahrieh) w tym prace porządkowe,
  -organizowanie akcji pomocy na rzecz ubogich rodzin (odzież, buty, koce, żywność, leki),
  -organizacja i realizacja szkoleń dla kobiet pochodzących z ubogich obszarów Trypolisu w zakresie różnych zagadnień, takich jak nadużywanie narkotyków, higiena osobista i publiczna czy dbanie o zdrowie psychiczne,
  -wdrożenie warsztatów z przedsiębiorczości dla kobiet pochodzących z ubogich obszarów w Trypolisie, aby zachęcić je do zakładania małych firm,
  -prowadzenie szkoleń, warsztatów dla młodzieży i osób bezrobotnych aby pomóc im w znalezieniu pracy/staży, aby umożliwić im zdobycie umiejętności zawodowych i osobistych,
  -organizowanie projektów rekreacyjnych i sportowych,
 • prowadzenie anglojęzycznej kawiarenki
 • -organizację szeregu zajęć rekreacyjnych dla dzieci

Co zapewniamy

 • zwrot kosztów podrózy w obie strony (360 EUR),
 • kieszonkowe (90 EUR/mc)
 • pieniądze na wyżywienie
 • zakwaterowanie w wynajętym mieszkaniu w pokojach dwu, trzy osobowych,
 • transport lokalny
 • ubezpieczenie CIGNA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz relacje z pobytu w Trypolisie poprzednich wolontariuszy! 😉

Cenne były spotkania z ludźmi – relacja z wolontariatu w Libanie