Wymiana młodzieżowa Design Thinking for Entrepreneurship na Węgrzech

Design Thinking for Entrepeneurship na Węgrzech to wymiana młodzieżowa organizowana przez jednego z partnerów FRSP- organizacji MeOut Group. W ciągu 8 dni młodzież z Węgier, Grecji, Hiszpanii, Polski i Włoch będzie miała okazję zdobyć międzynarodowe doświadczenie w sferze przedsiębiorczości oraz dialogu międzykulturowego. Zgłoś się już dziś!

Rekrutacja trwa do 25.08.2021.
Kandydaci proszeni są o przesłanie swojego CV oraz krótkiego listu motywacyjnego w j.angielskim na adres @ : aleksandra.wieczorek@frsp.eu

Kto organizuje wymianę? – organizacja goszcząca Gyeek + organizacja wspierająca MeOut z Budapesztu
Gdzie odbywa się wymiana? – stolica Węgier- Budapeszt!
Daty wymiany młodzieżowej: 15/09/2021-24/09/2021
Kogo szukamy? – 7 uczestników z Polski w wieku od 18-25 zamieszkujących województwo śląskie, ale nie tylko!
Kandydat musi wykazać się znajomością j.angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz dyspozycją przez cały okres trwania wymiany.

Cele wymiany młodzieżowej:

  1. Poprawa umiejętności przedsiębiorczych młodych ludzi, a także promowanie uczestnictwa w unijnym rynku pracy.
  2. Tworzenie powiązań między rynkiem pracy a ludźmi młodymi .
  3. Sprawić, by przedsiębiorczość stała się bardziej dostępna dla młodych ludzi.
  4. Zrozumienie i refleksja nad możliwościami, umiejętnościami i potrzebami uczestników.
  5. Praca nad przedsiębiorczością z włączeniem procesu myślenia projektowego i jego 5. etapów w sposób nieformalny
  6. Promowanie internalizmu i współpracy międzykulturowej pomiędzy młodzieżą i partnerami.
  7. Zapewnić przestrzeń i możliwość wymiany doświadczeń i rozwijania pomysłów.

Działania:
Pierwszy dzień poświęcony będzie poznaniu się nawzajem, działaniom związanym z budowaniem zespołu i tworzeniem zespołu.
Następne dni będą obejmowały takie działania jak:
-poznanie sytuacji w zakresie przedsiębiorczości młodzieży (społecznej) z każdego kraju partnerskiego;
-poznanie zasadach przedsiębiorczości;
-uczenie się umiejętnościach osobistych i interpersonalnych;
-działania praktyczne: zostań przedsiębiorcą i sprzedaj swój własny produkt!;
-praca nad przedsiębiorczością z wykorzystaniem metody Design Thinking i jej 5 etapów
-każdego dnia odbędą się ćwiczenie refleksyjne (indywidualne i grupowe),
-planowana jest jedna wizyta studyjna podczas tych dni;
– międzykulturowe wieczory.

Każda grupa narodowościowa zobowiązana jest do przygotowania własnego wieczorku kulturowego.
Kraje uczestniczące:
Węgry, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy

Uwaga: Organizatorzy nie zapewniają żadnego zakwaterowania na dodatkowy pobyt na Węgrzech. Jeśli uczestnicy planują przyjeżdżają kilka dni wcześniej lub wyjeżdżają kilka dni później, proszeni są o poinformowanie nas.
Lokalni szefowie kuchni będą gotować lokalne posiłki, prosimy o przygotowanie się do jedzenia potraw węgierskich podczas trwania projektu. Szefowie kuchni zadbają również o specjalne potrzeby i alergie. Kawa, herbata i owoce są dostępne przez cały dzień.
Uwaga dotycząca zakwaterowania: Uczestnicy będą umieszczeni we wspólnych pokojach z łazienkami w hostelu w samym centrum Budapesztu. Wombat’s Budapest.
Organizatorzy nie zapewniają żadnego zakwaterowania na dodatkowy pobyt na Węgrzech.

Uwaga: na pokrycie kosztów administracyjnych przewidziano opłatę za uczestnictwo w wysokości 25 EUR. Zakwaterowanie i wyżywienie zostanie pokryte w 100% z dotacji w ramach programu Erasmus+.
Całkowity budżet na podróż w dwie strony Polska-Węgry; Węgry- Polska to 180,00 EUR na każdego uczestnika z Polski.