NABORY

Wolontariat długoterminowy starożytnym mieście Gruzji

Wolontariat długoterminowy w starożytnym mieście Gruzji (Goris) jest wspólnym projektem naszej fundacji oraz gruzińskiej organizacji Bridge of Friendship Kartlosi (Gruzja). Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.


Zachęcamy do aplikowania na wolontariat długoterminowy w starożytnym mieście Gruzji, wszystkie osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą z mniejszymi szansami z Goris poprzez organizację dla nich różnego rodzaju warsztatów, wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz wsparcia w nauce.

Podstawowe informacje

Gdzie? – Gori, Gruzja
Kto koordynuje projekt wolontariatu? – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem?Bridge of Friendship Kartlosi
Ile będzie trwał projekt? – od września 2021 r. ok. 4,5 mca (139 dni)
Ilu nas będzie? – 1 wolontariusz z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 8 sierpnia br.
JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać mailowo (tytuł maila: Changes&Chances – Gruzja) na adres ewa.skowronska@frsp.eu

Kilka informacji o organizacji

Jako wolontariusze ESC w organizacji Bridge of Friendship Kartlosi będziecie mogli dokonywać wymiany międzykulturowej przez różne formy aktywności. Głównym celem projektu jest promowanie budowania pokoju i rozwiązywania konfliktów. Współpracować będziecie z osobami przesiedlonymi z terenów objętych wojną i konfliktem w 2008 roku do Gori. Waszym zadaniem będzie prowadzenie warsztatów i treningów mających na celu podniesienie umiejętności zawodowych tych osób, uczenie ich języka angielskiego, różne formy aktywności (kulturalnej, artystycznej itp) aby pomóc im zapomnieć o traumie jaką przeżyli i pomogli im rozpocząć nowe i spokojne życie. Oprócz tego Waszym zadaniem będzie też przeprowadzanie imprez edukacyjnych na rzecz pokoju, demokracji, praw człowieka, kwestii płci, mobilizacji kobiet i dziewcząt. Częścią waszych działań będzie też promocja organizacji, działania fundrising’owe i wiele innych ciekawych aktywności, opisanych dokładniej poniżej.

Aktywności w ramach wolontariatu
 • prowadzenie badań nad sposobami rozwiązywania konfliktów, budową pokoju w Gruzji, a w szczególności w mieście Gori, w kontekście konfliktu w Osetii Południowej i rozpowszechnianie uzyskanych rezultatów
 • Odwiedzanie osiedli przesiedleńców i organizowanie zajęć dla młodzieży i dzieci
 • Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla młodzieży lokalnej,
 • Realizacja działań w EuroClubach, których celem jest promocja innych kultur, tworzenie debat europejskich, realizacja sesji spotkań o UE i wymiana wiedzy,
 • Praca organizacyjna i administracyjna, w tym: tworzenie sieci kontaktów z partnerami gruzińskimi i międzynarodowymi oraz budowanie relacji z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi i grupami społeczeństwa obywatelskiego.
 • Prowadzenie wydarzeń edukacyjnych promujących pokój, demokrację, prawa człowieka, kwestie płci, mobilizację kobiet i dziewcząt
 • Działania związane z pozyskiwaniem funduszy
 • Rozwój obecności organizacji w Internecie
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • kieszonkowe – 90 EUR/miesiąc
 • pokrycie wyżywienia wolontariuszy
 • podróż tam i z powrotem – 360 EUR
 • ubezpieczenie CIGNA
 • zapewnienie transportu lokalnego na miejscu
 • wolontariusze będą zakwaterowani w pełni wyposażonym wynajętym mieszkaniu w Goris, w dwuosobowych pokojach
RELACJE WOLONATRIUSZY

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami wolontariuszy którzy brali udział w projektach realizowanych w Bridge of Friendship Kartlosi.

Zobacz inne nasze nabory.