NABORY

Reveal Your Power – Wolontariat krótkoterminowy w Albanii

Reveal Your Power – Wolontariat krótkoterminowy w Albanii jest wspólnym projektem naszej fundacji i albańskiej organizacji młodzieżowej Projekte Vullnetare Nderkombetare, która ma swoją siedzibę i działa w Tiranie.

Gdzie? –Tirana, Albania
Kto koordynuje projekt wolontariatu? –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Projekte Vullnetare Nderkombetare
Ile będzie trwał projekt? – 45 dni 
Start: marzec 2021
Ilu nas będzie? – 3 wolontariuszy z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? 19/02/  2021

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Wyślij na adres natalia.kacperska@frsp.eu swoje CV oraz formularz aplikacyjny w języku angielskim. Tytuł wiadomości: „Reveal Your Power in Albania” 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt społeczny w Tiranie

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Projekte Vullnetare Nderkombetare (International Voluntary Projects, PVN) to organizacja non-profit, która podziela te same cele i wartości z Service Civil International (SCI) – organizacją, która ma wiele oddziałów i partnerów na całym świecie. PVN promuje rozwój społeczny i pokój na świecie poprzez wolontariat i międzynarodową wymianę młodzieży. Oprócz współpracy z SCI, PVN realizuje cel swojej fundacji poprzez organizowanie działań społecznych, ekologicznych i kulturalnych. Dąży do zdrowego społeczeństwa we współpracy z różnymi partnerami, aby zwiększyć świadomość społeczną i jej zaangażowanie w działania wolontariackie. Głównymi grupami docelowymi PVN są ludzie w potrzebie, tacy jak sieroty, osoby niepełnosprawne, Romowie i młodzież.

Organizacja PVN czeka na Ciebie! Aplikuj już dziś! Projekt społeczny w Tiranie

ZADANIA WOLONTARIUSZA
 • Organizowanie prelekcji w języku angielskim dla uczniów w szkołach w Vaqarri i Ndroqi na temat dyskryminacji, stereotypów i praw człowieka zgodnie z wypracowaną wcześniej przez organizację metodologią;
 • Wspieranie działań Centrum Kultury i Sztuki w Tiranie, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne i kulturalne dla dzieci i młodzieży;
 • Organizowanie działań edukacyjno-rozrywkowych dla osób z mniejszymi szansami m.in. uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi;
 • Promowanie Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus+ poprzez wizyty w szkołach, placówkach edukacyjnych i na uniwersytetach;
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych np. plakatów, ulotek, folderów czy informacji prasowych;
 • Nauczanie języka polskiego lokalnej społeczności, prowadzenie language cafe w języku angielskim.
 • Organizowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w mieście Tirana, we wsiach Vaqarri i Ndroqi:
  * organizowanie sesji sprzątania (np. sprzątanie miasta, sprzątanie lasów itp.);
  * lokalne kampanie uliczne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej i odpowiedzialności za problemy ekologiczne;
  * Warsztaty na temat ponownego wykorzystania materiałów i recyklingu;

Ponadto PVN z zadowoleniem przyjmuje wszelkie dalsze inicjatywy podejmowane przez samych wolontariuszy. Jesteśmy otwarci na realizację projektów wspólnie z wolontariuszami, jak również na realizację ich pomysłów. Jeśli chodzi o możliwości nauki, wolontariusze mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie pozaformalnych narzędzi edukacyjnych, ćwiczenia umiejętności komunikacji i prezentacji, zdobycia większego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami o mniejszych szansach. Podniosą poziom wiedzy na temat praw człowieka, różnorodności, dyskryminacji, wolontariatu i komunikacji bez użycia przemocy.

Jeżeli jeszcze zastawiacie się czy warto…zobaczcie relację naszych poprzednich wolontariuszek, Ewy i Karoliny:
Rezultaty projektu
Relacja z projektu

KWESTIE ORGANIZACYJNE
 • kieszonkowe – 90 euro/mies
 • jedzenie – 90 euro/mies
 • zakwaterowanie w pełni urządzonym mieszkaniu 
 • transport tam i z powrotem – 275 euro
 • transport publiczny na miejscu (jeśli będzie taka potrzeba)
 • ubezpieczenie CIGNA
 • koordynator zadań wolontariackich na miejscu

Projekt społeczny w Tiranie