FRSP

NABORY

Zobacz wszystkie nabory

PROCES APLIKACYJNY

Są dwie ścieżki postępowania:

1. Aplikujesz na zaakceptowany już projekt. W FRSP realizujemy wiele projektów EVS w ramach programu ERASMUS+. Oferujemy swoją pomoc w znalezieniu organizacji i wyjazdu. Oferty EVS publikujemy w zakładce NABORY oraz promujemy na naszym facebooku.

2. Ofertę wolontariatu możesz znaleźć również samodzielnie w grupach na Facebooku i przez portale ofert EVS, np:
European Youth Portal 
European Solidarity Corps 
PORTAL NGO 
Tam znajdziesz opisy organizacji i opracowanych przez nie projektów dla wolontariuszy z zagranicy. Opisy są sporządzone w języku angielskim. Zapoznaj się z tymi propozycjami i wybierz ten projekt bądź organizację, której profil i działania najbardziej Ci odpowiadają.

Wtedy aplikujesz samodzielnie, a my po tym jak organizacja z zagranicy Cię wybierze, możemy stać się Twoją organizacją wysyłającą. Wtedy najlepiej do zgłoszeń, w treści maila dodawaj taką krótką informację o nas:
Sending organization: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
Acronym: FRSP
Correspondence Address: Warszawska 6, 311 room, 40-006 Katowice, Silesia region, POLAND
PIC: 934141623
Accreditation number: 2017-1-PL01-KA110-047416
EVS coordinators:
Natalia Germanek / Aleksandra Skrabel: evs@frsp.eu
My sending organization may also act as a coordinating organization and apply with a project to Polish National Agency at the nearest deadline.

Zatem jeśli aplikujesz na samodzielnie znalezioną ofertę, wtedy kontaktujesz się z nami dopiero na końcu, by dopełnić formalności i przejść szkolenie przedwyjazdowe. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego będzie Twoją organizacją wysyłającą. Może się zdarzyć, że organizacja, do której się dopiero zgłosiłeś, będzie chciała złożyć wniosek o dofinansowanie, możemy wtedy odegrać rownież rolę organizacji koordynującej i złożymy wniosek o dofinansowanie. Taką organizację musisz jednak znaleźć na dostępne 3 terminy składania wniosków o dofinansowanie w danym roku, abyśmy mogli zaaplikować o środki finansowe tzn:
– 15 luty – Znajdź organizację która Cię ugości najpóźniej do 31 grudnia poprzedzającego roku i poinformuj nas o tym. Złożymy wniosek we współpracy z Tobą i zagraniczną organizacją. Najwcześniejszy wyjazd może mieć miejsce w lipcu bądź sierpniu danego roku.
– 26 kwietnia – Znajdź organizację która Cię ugości najpóźniej do 31 marca tego samego roku i poinformuj nas o tym. Złożymy wniosek we współracy z Tobą i zagraniczną organizacją. Najwcześniejszy wyjazd może mieć miejsce w październiku tego samego roku
– 4 października – Znajdź organizację, która Cię ugości najpóźniej do 31 sierpnia tego samego roku i poinformuj nas o tym. Złożymy wniosek we współracy z Tobą i zagraniczną organizacją. Realny najwcześniejszy wyjazd może mieć miejsce w marcu roku następnego.

Znalazłeś projekty, który cię interesują? Powinieneś skontaktować się z wybranymi organizacjami i spytać o możliwości wzięcia udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Musisz przekonać organizację goszczącą, że będziesz doskonałym wolontariuszem. Wyślij wymaganą dokumentację (zazwyczaj jest to życiorys: CV w formacie Europass oraz list motywacyjny, czasami specjalny formularz aplikacyjny). Czekaj na odpowiedź. Jeśli będzie odmowna, nie poddawaj się. Znajdź inną organizację i spróbuj jeszcze raz. Wytrwałość to jedna z cech bardzo pożądanych u kandydatów na wolontariuszy. Jeśli będzie pozytywna, skontaktuj się z nami jak najszybciej!

Zostałeś wybrany? Organizacja, do której się zgłosiłeś, zaakceptowała twoją kandydaturę?

Teraz jest czas na:

Opcja 1: szkolenie przedwyjazdowe (tzw. pre-departure training) i rozpoczęcie działań na miejscu, w lokalnej społeczności i kraju Organizacji przyjmującej jeżeli projekt EVS jest już dofinansowany.

Opcja 2: Teraz przyszedł czas na wypełnienie wniosku. Organizacje – przyjmująca i wysyłająca – wspólnie i razem z Tobą wypełniają wniosek o dofinansowanie oraz decydują, która z nich złoży wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju. Jeśli wybrałeś projekt w kraju partnerskim, to wniosek musi złożyć polska organizacja do Polskiej Narodowej Agencji. Musicie zdążyć przed jednym z trzech terminów składania wniosków. Pamiętajcie, że od terminu złożenia wniosku do rozpoczęcia projektu może minąć 6 miesięcy.

Decyzję o dofinansowaniu projektów Wolontariatu Europejskiego podejmuje Narodowa Agencja w kraju, w którym wniosek został złożony. Następuję to zazywczaj nie później niż 3 miesiące po terminie złożenia wniosku. W Polskiej Narodowej Agencji decyzję komitetu ewaluacyjnego zatwierdza zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeśli twój projekt uzyska ocenę pozytywną i zostanie zaakceptowany do dofinansowania, możesz już przygotowywać się do wyjazdu!

Facebook
LinkedIn
Instagram