NABORY

Wakacyjny wolontariat w Atenach

wolontariat zagraniczny w Grecji

Wolontariat zagraniczny „Step Outside Your Comfort Zone at HYP” jest wspólnym projektem naszej fundacji i greckiej organizacji Hellenic Youth Particpation, która ma swoją siedzibę i działa w Atenach.

Zachęcamy do aplikowania na wolontariat wszystkie osoby, które chciałyby czas w otoczeniu lokalnej społeczności Aten i organizować dla nich różnorodne aktywności, mające na celu szerzenie dialogu międzynarodowego, a także pomóc w działaniach dla osób mniejszości etnicznych zamieszkujących stolicę Grecji.

Gdzie? – Ateny, Grecja
Kto koordynuje projekt wolontariatu? –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Hellenic Youth Participation
Ile będzie trwał projekt? – miesiąc, 1 – 30 września br.
Ilu nas będzie? –  3 wolontariuszy z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 30 lipca br.

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesyłać mailowo (tytuł maila: Step Outside Your Comfort Zone at HYP) na adres aleksandra.skrabel@frsp.eu

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Hellenic Youth Participation działa na rzecz dialogu międzynarodowego i intrapersonalnego, edukację nieformalną, wzajemne zrozumienie i solidarność. Głównym celem organizacji jest inspirowanie i zachęcanie obywateli Unii Europejskiej, aby stali się aktywnymi członkami społeczności lokalnej i europejskiej. Motywują młodych ludzi do angażowania się i podnoszenia świadomości na temat aktualnych wartości, takich jak równe szanse, ochrona środowiska, integracja społeczna i różnorodność kulturowa. Poprzez realizowane projekty dążą do promowania wolontariatu i znaczenia rozwoju osobistego. Działania te mają na celu edukację i wzmocnienie pozycji młodzieży na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym przy użyciu różnorodnych i zróżnicowanych metod poprzez empiryczne i pozaformalne uczenie się.

CEL – WOLONTARIAT W HYP

Poprzez ten projekt wzmocnimy naszą lokalną społeczność i przybliżymy ich do dialogu międzykulturowego, wzajemnego zrozumienia, wartości UE, aktywnego uczestnictwa. Lokalni młodzi ludzie nie są otwarci na uczestnictwo w działaniach i są niechętni alternatywnym metodom uczenia się. Chcemy wesprzeć ich w otwieraniu się na nowe doświadczenia, uczestniczeniu w różnego rodzaju zajęciach i organizowaniu z nimi / dla nich różnych działań na różne tematy, takie jak stereotypy, dyskryminacja, środowisko, prawa człowieka itp.

AKTYWNOŚCI W RAMACH WOLONTARIATU

 • Organizowanie wydarzeń nt. środowiska naturalnego, prawach człowieka, integracji, mowie nienawiści etc.
 • Pomoc w wdrażaniu, promowaniu i raportowaniu projektów ECS (współpraca z koordynatorami ESC).
 • Promocja projektów finansowanych przez Komisję Europejską (warsztaty, wydarzenia).
 • Praca biurowa: tworzenie plakatów, umieszczanie artykułów na blogu, promocja projektów, wydarzeń itp.,
 • Nauczanie języka polskiego i angielskiego lokalnej społeczności (zarówno młodzieży, jak i seniorów.
 • Promocja dialogu międzykulturowego, organizacja kawiarenki językowej, tandemów, dni międzynarodowych i gry miejskiej (dla wszystkich mieszkańców Aten).
 • Praca z romskimi dziećmi (spędzanie wolnego czasu, organizowanie warsztatów).
 • Organizowanie warsztatów, wydarzeń dla osób mniejszości etnicznych takich krajów jak: Bangladesz, Etiopia, Ukraina.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 • Wolontariusze będą zakwaterowani w mieszkaniu z osobnym dla każdego pokoju, kuchnią i łazienką – mieszkanie jest w pełni wyposażone
 • Każdemu wolontariuszowi przysługuje 360 euro na podróż tam i z powrotem
 • Transport lokalny zostanie zapewniony
 • 150 euro na jedzenie
 • 160 euro kieszonkowego