NABORY

Wakacyjny projekt wolontariatu w Portugalii

wakacyjny wolontariat w Portugalii

Wolontariat zagraniczny „Step Outside Your Comfort Zone at ADOC” jest wspólnym projektem naszej fundacji i portugalskiej organizacji Associação de Ocupação Constant, która ma swoją siedzibę i działa w Bradze.

Zachęcamy do aplikowania na wolontariat wszystkie osoby, które chciałyby spędzić tegoroczny sierpień w otoczeniu lokalnej społeczności Bragi i organizować dla nich i z nimi różnorodne aktywności, mające na celu szerzenie dialogu międzynarodowego, a także pomóc w działaniach na rzecz środowiska naturalnego poprzez m.in. prowadzenie ogrodu sensorycznego.

Gdzie? – Braga, Portugalia
Kto koordynuje projekt wolontariatu? –  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem? – Associação de Ocupação Constant
Ile będzie trwał projekt? – miesiąc, 1 – 30 sierpnia br.
Ilu nas będzie? –  3 wolontariuszy z Polski
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 20 maja br.

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesyłać mailowo (tytuł maila: Step Outside Your Comfort Zone at ADOC) na adres aleksandra.skrabel@frsp.eu

KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ

Misją organizacji  jest promowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnego poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa, kultury, środowiska i sportu jako sposób na włączenie i integrację całej społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i warsztatach pozaformalnych dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnością i / lub o ograniczonej sprawności ruchowej w celu promowania inicjatywy i kultywowania przedsiębiorczości.

CEL WOLONTARIATU W ADOC

Projekt ma na celu rozwój działań kulturalnych, kreatywnych i integracyjnych, które dotyczą integracji społecznej osób o mniejszych szansach: migrantów / uchodźców, osób z niepełnosprawnością i problemami wielokulturowości, aby umożliwić promocję solidarności i zainteresowania ludzi tym tematem; ułatwianie integracji osób o mniejszych szansach poprzez ich udział w działaniach związanych z kulturą i branżami kreatywnymi; nauka wolontariuszy kompetencji osobistych i zawodowych, które sprawią, że będą bardziej wykwalifikowani na rynku pracy i bardziej pewni siebie jako jednostki, a także motywować ich do rozwoju osobistych projektów.

AKTYWNOŚCI W RAMACH WOLONTARIATU

  • Pomoc w pracy biurowej: tworzenie plakatów, moderowanie strony internetowej, promocja projektów i wydarzeń na Facebooku.
  • Promocja dialogu międzykulturowego, organizowanie language cafe, tandemów, dni międzynarodowych i gry gier miejskich
  • Współpraca z miejscową młodzieżą przy tworzeniu ogrodu sensorycznego.
  • Promocja projektów młodzieżowych w ramach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności (warsztaty, prelekcje).
  • Organizowanie wydarzeń dla lokalnej społeczności dotyczących praw człowieka, integracji, mowie nienawiści, stereotypach.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

  • Wolontariusze będą zakwaterowani w mieszkaniu z osobnym dla każdego pokoju, kuchnią i łazienką – mieszkanie jest w pełni wyposażone
  • Każdemu wolontariuszowi przysługuje 360 euro na podróż tam i z powrotem
  • Transport lokalny zostanie zapewniony
  • 150 euro na jedzenie
  • 160 euro kieszonkowego